آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه
http://www.dabi.ir/parsehlabمشخصات کلی محصول

خرید اینترنتی این محصول
نام محصول : دابل مارکر کشور سازنده :
مدل محصول: سه ماهه اول بارداری ( دابل مارکر) قیمت : 0 ریال

مشخصات :همه ی محصولات این فروشگاه
 
نام مرکز: آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه
نام محصول: تریپل مارکر

اطلاعات بیشتر...

اطلاعات فروشنده...
مدل محصول: سه ماهه دوم بارداری (تریپل مارکر)
کشور سازنده:
قیمت: 0 ریال

خرید اینترنتی این محصول

نام مرکز: آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه
نام محصول: تشخیص جنسیت جنین با آزمایش خون مادر از هفته 10 بارداری

اطلاعات بیشتر...

اطلاعات فروشنده...
مدل محصول: PGTMB
کشور سازنده:
قیمت: 0 ریال

خرید اینترنتی این محصول

نام مرکز: آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه
نام محصول: دابل مارکر

اطلاعات بیشتر...

اطلاعات فروشنده...
مدل محصول: سه ماهه اول بارداری ( دابل مارکر)
کشور سازنده:
قیمت: 0 ریال

خرید اینترنتی این محصول

نام مرکز: آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه
نام محصول: سکوئنشیال (ترکیبی)

اطلاعات بیشتر...

اطلاعات فروشنده...
مدل محصول: سه ماهه اول و دوم بارداری (سکوئنشیال)
کشور سازنده:
قیمت: 0 ریال

خرید اینترنتی این محصول

نام مرکز: آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه
نام محصول: کواد مارکر

اطلاعات بیشتر...

اطلاعات فروشنده...
مدل محصول: سه ماهه دوم بارداری (کواد مارکر)
کشور سازنده:
قیمت: 0 ریال

خرید اینترنتی این محصول

صفحه :1 از 1

     


مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید