موسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری آوای جلب سیاحان
http://www.dabi.ir/avayegalbesayyahan


a-j-sayyahan.com

                        موسسه آوای جلب سیاحان 

خدمات آموزشی جهانگردی و هتلداری 

88961577 - 88952133

موسسه آوای جلب سیاحان آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری است که از طرف سازمان میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری برای دوره های مختلف آموزشی دارای مجوز می باشد . موسسه تخصصی آموزشی آوای جلب سیاحان از فعال ترین موسسات خصوصی می باشد و دوره های آموزشی کوتاه مدت خدمات هتلداری و جهانگردی با هدف ارتقا مهارت های افراد شاغل و علاقمندان صنعت هتلداری و جهانگردی با رعایت استانداردهای بین المللی  است . در پایان دوره پس از موفقیت گواهی نامه معتبر اعطا می شود .
تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید