تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله مشیریه
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله مشیریه و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب پوست و مو دکتر میبدیان

مرکز مطب پوست و مو دکتر میبدیان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله مشیریه و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خانه حسابداری رضویه

مرکز خانه حسابداری رضویه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1988426  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1988425  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1988417  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1988416  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت مشیریه و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : مهدی
چهارشنبه 30 فروردين ماه 1391

همه جای مشیریه خوبه ومن از همه جاش خوشم میاد به نظر من بهترین جای مشیریه چهار راه اول سی متری هستش

نظر : رعنا تهرانی
دوشنبه 14 فروردين ماه 1391

محله ما با اینکه در جنوب شرق تهران واقع شده ولی از نظر خیابون بندی واقعا خوبه پارک مخصوص بانوان داره بوستان بزرگ ازادگان در این محله است سینما و شهربازی و...داره خلاصه یه محله کامله و ما هیچ کم وکسری نداریم .دست مسئولین منطقه 15 درد نکنه.

نظر : مهدی اهنگ
سه شنبه 11 مرداد ماه 1390

از چهارراه اول تا چهارراه دوم خیلی خوبه اونم خیابان 30متری باشه عالیه

بهترین باشگاه ورزشی مشیریه و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : هنگامه
شنبه 20 مهر ماه 1392

تجهیزات ارتوپدی طب نیک به عنوان بهترین تجهیزات ارتوپدی-ماسک پزشکی محله --مشیریه توسط هنگامه به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام به نظرمن شما بهتر کاردیگه ای بکنید محصولات شما اصلا بدردنمیخوره متشکرم نمایش مشخصات و آدرس مرکز تجهیزات ارتوپدی طب نیک

نظر : رامین
چهارشنبه 8 تير ماه 1390

باشگاه حیدر : بیست متری اعظم کوچه هشتم  

بهترین مهد کودک مشیریه و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : zeinabjena
سه شنبه 5 بهمن ماه 1395

به نظرمن بهترین مهد مشیریه مهد دنیای فرشته ها جنب مسجد سیدالشهدا می باشد پسرم تمام وقت در این مهد است از لحاظ بهداشتی بسیار عالی محیطی بسیار آرام و فضای باز با مربیان مهربان

نظر : saheldarya
شنبه 9 آذر ماه 1392

به نظر من مهد شکوفه های علوی خیلی عالیه هم از نظر بهداشتی و هم از نظر آموزشی، از همه مهم تر مسئولینش خیلی خوش برخورد و با شخصیت هستند

نظر : nakisa
پنجشنبه 30 آبان ماه 1392

به نظر من مهد کودک شکوفه های ثنا از لحاظ بهداشتی بسیار نا مطلوب است

بهترین آموزشگاه موسیقی مشیریه و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : والده اسکندری
دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --مشیریه توسط والده اسکندری به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است پسرم رو برای یادگیری ارف بردم آموزشگاه محمد اسماعیلی خیلی راضی بودیم 88171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی

بهترین مشاور املاک مشیریه و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : مهتاب
چهارشنبه 15 شهريور ماه 1391

از نظر من بهترين مشاوراملاك،مشاور املاك كمندي واقع در  20متري اعظم نبش كوچه مهر هست

بهترین مرکز خرید مشیریه و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : سحر
چهارشنبه 16 فروردين ماه 1391

پاساژ كيوان خوبه . ولي اخيرا توخيابون سي متري صالحي تا چهارراه دوم مغازه هايي كه باز شده اند كه اگه بگردين چيزايي خوبي پيدا ميكنيد

بهترین مدرسه مشیریه و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : نازنین
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان به عنوان بهترین هنرستان غیر انتفاعی محله --مشیریه توسط نازنین به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 ...

نظر : علیرضا کولیوند
چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390

مدرسه علی ابن الحسین ومدیرش خیلی بدن درحالی که اموزش پرورش میگه کمک به مدرسه اجباری نیست  ولی این مدرسه برای دریافت کارنامه 50000تومان میگیره بعد کارنامه را میدهد اگر کسی میدونه بگه چیکار کنیم؟

بهترین سینمای مشیریه و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : mr gogoli
چهارشنبه 9 آذر ماه 1390

یک تاکسی دربست گرفته به سینما ازادی رفته و بهترین سینمای مشیریه دیدن نماید

بهترین سفره خانه سنتی مشیریه و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : نفس
سه شنبه 24 خرداد ماه 1390

خب فکر کنم سفره خونه سنتی که تو اتوبان آزادگان و نرسیده به شهرک مشیریه و کنار باغ توسکا هست به نام نیک روز بهترین جا باشه ولی داخل مشیریه سفره خونه سنتی عرشیا خوبه

بهترین قهوه خانه مشیریه و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : girl82
دوشنبه 3 تير ماه 1392

بوستان واحد هم سرویسای خوبی داره هم جاش خیلی دنجه

نظر : farid91
پنجشنبه 17 اسفند ماه 1391

با عرض  سلام به عمو حسین و دوستان  به خصوص آقا رضا ع- داود ل - محمد ع - فخرالدین - محسن جرثقیلی - رسول چیدان و کلیه دوستان عزیز امیدوارم که سال جدید سال خوبی برای شما و خانواده محترمتان باشد عید پیشاپیش مبارک باشد

نظر : رسول رستمی
دوشنبه 22 خرداد ماه 1391

باید رفت و دیزی عمو حسین و خورد مثل خودش مشتیه با اون خواهرزاده عتیقش رضا

بهترین رستوران مشیریه و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : parya
يکشنبه 19 مرداد ماه 1393

بنظره من بهترین رستوران یا غذا خوریه محلمون اسمش برادران سلیمانی هستش چهارراه اوله

بهترین تاکسی سرویس مشیریه و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : دیدار
يکشنبه 20 آذر ماه 1390

تاکسی سرویس سعید  بیست متری اعظم

بهترین پارک مشیریه و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : کتی
دوشنبه 5 تير ماه 1391

پامچال ازادگان

نظر : محبوب
يکشنبه 20 آذر ماه 1390

بهترین جا تو مشیریه همون پارکهاش که آزادگان از بقیه بهتر

نظر : سعيد سعادتي
شنبه 16 مهر ماه 1390

ازادگان   بهترينه   . ژامچا خوبه .بنفشه هم خوبه اما  جو خيلي خرابي  داره پاتوق معتاداس 

بهترین شیرینی فروشی و قنادی مشیریه و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : barati
يکشنبه 7 دي ماه 1393

با سلام شیرینی مجلسی  قدیمی و بسیار با کیفیت است از همه مهمتر که شیرینیها با مواد تازه و د ر زیرزمین خود مغازه پخت میشه و همیشه تازه و خوشمزه است و انواع شیرینیها ی روز رو پخت میکنه که با شیرینیهای مناطق بالا برابری میکنه

نظر : sajedeh
دوشنبه 11 آذر ماه 1392

سلام خسته نباشید امیدوارم همیشه موفق باشید مگه میشه شیرین های قنادی ملینا بد باشه به نظر من بهترین عالی ترین کیفیت در قنادی ملینا هست امیدوارم همیشه بهترین باشین

نظر : محبوب
يکشنبه 20 آذر ماه 1390

به نظر من قنادی مجلسی خیلی بهتر از ملینا است بعد هم سی گل که اول شهرک کاروان

بهترین عکاسی مشیریه و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : حمید
چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1391

عکاسی روژان با مدیریت آقای زمانی واقعاً کارشون حرف نداره.30 متری صالحی نبش کوچه مقیسه

نظر : نسیم فراهانی
شنبه 5 فروردين ماه 1391

سلام به نظر من اتلیه ولیعصران بهتر از اون میکس هستش برخورد پرسنل میکس خوب نیستش مرسی  

نظر : شادی
سه شنبه 4 بهمن ماه 1390

بهترین آتلیه ای که تاحالا رفتم ولیعصران بوده و بهترین برخورد را از مدیرانی مدبر به نام آقای یزدان مهر وآقای موسوی دیدم. راستی کار فتوشاپ خانم شجاعی وخانم متین هم حرف نداره.

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) مشیریه و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : فراهانی
شنبه 16 مهر ماه 1390

نیکو بافت به عنوان بهترین تولیدکننده دستگاه های شیطانکی،قیطان بافی و نخ بافت محله --مشیریه توسط فراهانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز نیکو بافت

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین مشیریه در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : سعید مشیری
دوشنبه 1 خرداد ماه 1391

با عرض سلام و درود در محله مشیریه پای کوه بی بی شهربانو ویرانهایی مانند یه قلعه قدیمی دیده میشه که ورودی طاقی شکل داره اگر کسی اطلاعی از این مکان داره بنویسه ممنونم.

نظر : محسن
دوشنبه 6 تير ماه 1390

قراره اسم جدید مشیریه به طوس تغییراسم داده بشه اگردقت کرده باشید دورمیدون اقنوردرتابلوی عکس شهدای مشیریه زده شهدای طوس

نظر : محسن
دوشنبه 6 تير ماه 1390

ميثم خوشگله "؛ شرور مشيريه، كه بعد از 6 ماه فراري بودن،‌ شناسايي و دستگير شده است، با حكم مقام قضايي در خيابان گردانده مي‌شود. به گزارش فارس، سرهنگ قدرت‌الله حق‌پرست، رئيس كلانتري 169 مشيريه با اشاره به اين مطلب، در خصوص سوابق اين متهم اظهار داشت: اين متهم، ميثم.ش، ...

بهترین آرایشگاه زنانه مشیریه و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر :
شنبه 5 اسفند ماه 1391

عروس سرای آرزو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه محله --مشیریه توسط به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز عروس سرای آرزو

نظر : الهه
يکشنبه 13 فروردين ماه 1391

به نظر من كار آرايشگاه غزال اصلا خوب نيست، آرايشگاه غزال تو سي متري صالحي كوچه شهيد ابو حمزه است. ابروهاي منو خراب كرد. دوستان من هم رفتند همين نظرو داشتند.

بهترین آرایشگاه مردانه مشیریه و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : محمود
شنبه 21 آبان ماه 1390

آرایشگاه مجتبی 20 متری اعظم کوچه هشتم

نظر : سعيد سعادتي
شنبه 16 مهر ماه 1390

اريشگاه اس يک کچه هشتم غربي روب روي عرشيا

نظر : محمد
يکشنبه 16 مرداد ماه 1390

نمیدونم

بهترین قالیشویی های مشیریه و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع باعث شده این قالیشویی رو من به همه معرفی کنم آدرس سایتشون هم www.ghalifarsi.com هستش، یه بار امتحان کنید مشتری همیشگی خواهید شد. نمایش مشخصات ...

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله
مشاغل دارای صفحه (ویژه)در این محله