تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله تهران نو
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله تهران نو و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی تضمینی آریا

مرکز سمپاشی تضمینی آریا به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت

مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی امیدان

مرکز کارخانه قالیشویی امیدان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن

مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب دندانپزشکی

مرکز مطب دندانپزشکی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل

مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی

مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله تهران نو و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991017  /  

گروه دات نت

10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز گروه دات نت

مرکز گروه دات نت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989098  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989097  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989089  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989088  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت تهران نو و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : شهرزاد مولایی
دوشنبه 12 تير ماه 1391

خیلی مخلصیم مونا جون خوشم میاد که هم عقیده هستیم 

نظر : مونا
چهارشنبه 7 تير ماه 1391

به نظر من شهرزاد جون راست می گه.نظام اباد محله توپیه.

نظر : شهرزاد مولایی
سه شنبه 6 تير ماه 1391

ای بابا محله تون همچین آش دهن سوزی هم نیست بیا نظام آباد ببین دیگه به محله های دیگه نگاه هم نمی کنید .

بهترین فست فود تهران نو و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : ملیحه کریمی
شنبه 26 شهريور ماه 1390

من نمیدونم شما کی از فست فودهای بهترین خوردید ولی 3سالی که من دقیقا دیوار به دیوار پشتی بهترین زندگی می کنم هیچ نکته مثبتی نتونستم از غذاهاش پیدا کنم حتی پیتزایی های تو سنقر هستن از بهترین بهترن.همبرگرهاش که انگار گوشت کوبیده سرخ شده هستن!

نظر : داود فرد
دوشنبه 23 خرداد ماه 1390

   پیتزا بهترین پائین ترازسی متری

بهترین باشگاه ورزشی تهران نو و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : sorena
يکشنبه 7 خرداد ماه 1396

با سلام خدمت بانوان عزیز . باشگاه اران با کلاسهای زیر در خدمت شما عزیزان میباشد. لازم به ذکر است که در این باشگاه کلیه کلاسهای رقص به صورت حرفه ای اموزش داده میشود. همچنین از جهت رفاه حال عزیزان محترم، باشگاه تا ساعت 9 شب کلاسهای خود را ارائه میدهد کلاسهای ورزشی: بدنسازی - trx - پیلاتس - ایر ...

نظر : sorena
دوشنبه 2 اسفند ماه 1395

سلام به بانوان عزیز مناطق شمال و شرق تهران. کلاسهای بسیار مفرح رقص و ورزشهای سالنی در باشگاه اران منتظر شما عزیزان به صورت تمام وقت میباشد با ما تماس بگیرید: 77893205- 09335166561

نظر : sorena
يکشنبه 24 بهمن ماه 1395

با سلام خدمت دوستان عزیزم. باشگاه اران جهت کلاسهای رقص خود در شیفت صبح و بعد از ظهر از کلیه عزیزان دعوت به عمل میاورد تلفن های تماس: 77893205- 09335166561

بهترین مهد کودک تهران نو و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : ستاره
پنجشنبه 4 آبان ماه 1391

بهترین مهد کودک  شرق تهران ::مهدکودک دنیای حنانه

نظر : ستاره
دوشنبه 24 مهر ماه 1391

بهترین مهد کودک تهران نو و تهران شرق مهد کودک کیان هست خیلی عالیه اینم شمارشه 77412410 77418907 تهران نو خیابان بلال حبشی خیابان باباطاهر شرقی پلاک 68

نظر : ستاره مریخی
دوشنبه 24 مهر ماه 1391

بهترین مهد کودک تهران نو و تهران شرق مهد کودک کیان هست خیلی عالیه اینم شمارشه 77412410 77418907 تهران نو خیابان بلال حبشی خیابان باباطاهر شرقی پلاک 68

بهترین آموزشگاه موسیقی تهران نو و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : سمیرا وجودی
يکشنبه 10 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --تهران نو توسط سمیرا وجودی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است برادرم برای آموزش گیتار پیش استاد حمید ابوالقاسمی میرفت خیلی راضی بود شمارشو میذارم 88171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محم ...

بهترین آموزشگاه زبان تهران نو و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : hosi
دوشنبه 1 خرداد ماه 1396

سلام بچه تهران نو هستم خیلی گشتم توی تهران نو ولی یجارو دوستم معرفی کرد الان اونجا میرم خیلی عالی اسم ela  توی فلکه اول تهرانپارس خیلی عالی پیشنهاد میکنم حتما برید یکم سخت ولی ارزش داره.77728423 اینم شمارش 

نظر : زهرا
سه شنبه 2 خرداد ماه 1391

به نظر من آموزشگاه علوم وفنون کیش در شورا خیلی عالیهههههههههههههه

نظر : noname
سه شنبه 10 خرداد ماه 1390

به نظر من آموزشگاه زبان ملاصدرا آموزشگاه خوبیه چون برنامه ی منظم و اساتید بسیار خوبی داره . کم جمعیت بودن کلاس ها هم تو آموزشزبان خیلی مهمه که اونجا کلاس ها کم جمعیته . من که الان دارم تو سطح advanced می خونم راضی ام.

بهترین مدرسه تهران نو و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : نازنین
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیر انتفاعی دخترانه نخبگان به عنوان بهترین هنرستان غیر انتفاعی محله --تهران نو توسط نازنین به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 1 ...

نظر : دل آرام
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه های دو ...

نظر : مژده
دوشنبه 1 خرداد ماه 1391

هدیه جون واقعا؟  

بهترین استخر،سونا،جکوزی تهران نو و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : bahare
چهارشنبه 9 شهريور ماه 1390

تهران جوان  

بهترین سینمای تهران نو و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : علیرضا میروهابی
سه شنبه 5 مهر ماه 1390

سینما فقط ماندانا در تهران نو و آزادی در عباس آباد

نظر : bahare
چهارشنبه 9 شهريور ماه 1390

ماندانا  

بهترین سفره خانه سنتی تهران نو و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : DASH AMIR
سه شنبه 27 ارديبهشت ماه 1390

بهترین سفره خانه تهرا نو سفره خانه امیرخان ومرتضی خان هست که کام میده حسابی چایی هم میدن.این قهوه خانه ثابت نیست ولی اکثرا در پارک بوعلی یا سرخه حصار هستش. بصورت مختلط.با کادری مجرب(میثم گیم)کام درست وحسابی اکازیون 2 نفری 3000 تومن حد اکثر استفاده از قلیون 45 دقیقه.

بهترین تره بار تهران نو و نظرات شما در مورد تره بارهای این محله

نظر : شیما
چهارشنبه 4 خرداد ماه 1390

من تازه اومدم تو این محل لطفا اگه اطلاعات دیگه ای راجع به اینجا دارید بگید

نظر : متین
سه شنبه 3 خرداد ماه 1390

سلام هم محلی من از تره بار خ دماوند خریدهای هر روزمو انجام میدم و راضی هستم اجناس کیفیفت و تنوع نسبتا خوبی داره

بهترین شیرینی فروشی و قنادی تهران نو و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : elahe
شنبه 19 فروردين ماه 1391

                 قنادی فیروزه

نظر : محبوب
پنجشنبه 4 اسفند ماه 1390

فقط شیرینی پــــــــــــــــــــاک

نظر : محمد حسن
چهارشنبه 20 مهر ماه 1390

قنادی پاک

بهترین مرکزدرمانی تهران نو و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : مینو نوفلاح
چهارشنبه 21 بهمن ماه 1394

متخصص زنان و زایمان به عنوان بهترین متخصص زنان و زایمان محله --تهران نو توسط مینو نوفلاح به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام.من یکبار در 2ماهگی سقط به دلیل ایست قلبی داشتم.الان 3ماه اقدام کردم و هنوز خبری نیست.میترسم.نکنه که دیگه نشم میشه کمکم کنین. نمایش مشخصات و آدرس مرکز مت ...

نظر : سعادت
يکشنبه 6 ارديبهشت ماه 1394

خدمات روانشناسی و مشاوره آوای مهر به عنوان بهترین روان شناسی و مشاوره محله --تهران نو توسط سعادت به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوای مهر

بهترین عکاسی تهران نو و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : امیر علی
چهارشنبه 27 آذر ماه 1392

آتلیه عکاسی اندیشه نو به عنوان بهترین آتلیه عکاسی فیلم برداری ، رتوش و طراحی و چاپ عکس و آلبوم دیجیتال ، کلیه خدمات و تشریفات مجالس عروسی محله --تهران نو توسط امیر علی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من خیلی راضی بودم نمایش مشخصات و آدرس مرکز آتلیه عکاسی اندیشه نو

نظر : نرگس
چهارشنبه 27 آذر ماه 1392

آتلیه عکاسی اندیشه نو به عنوان بهترین آتلیه عکاسی فیلم برداری ، رتوش و طراحی و چاپ عکس و آلبوم دیجیتال ، کلیه خدمات و تشریفات مجالس عروسی محله --تهران نو توسط نرگس به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است این آتلیه فوق العاده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز آتلیه عکاسی اندیشه نو

نظر : بهار
چهارشنبه 27 آذر ماه 1392

آتلیه عکاسی اندیشه نو به عنوان بهترین آتلیه عکاسی فیلم برداری ، رتوش و طراحی و چاپ عکس و آلبوم دیجیتال ، کلیه خدمات و تشریفات مجالس عروسی محله --تهران نو توسط بهار به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین آتلیه عکاسی تهران نمایش مشخصات و آدرس مرکز آتلیه عکاسی اندیشه نو

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) تهران نو و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : احسان دهقان
جمعه 18 آذر ماه 1390

آرتمیس به عنوان بهترین وارد کننده کاغذ دیواری و کفپوش محله --تهران نو توسط احسان دهقان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است این شرکت(فروشگاه) چون وارد کننده مستقیم کاغذ دیواری هست قیمت هاش خیلی عالیه به نسبت بقیه فروشگاه ها بخصوص نسبت به خ سهروردی نمایش مشخصات و آدرس مرکز آرتمیس

نظر : محمد علي اطاعتي
چهارشنبه 2 شهريور ماه 1390

آبکو (تولید خودرو های سفارشی) شرکت به عنوان بهترین تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل محله --تهران نو توسط محمد علي اطاعتي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز آبکو (تولید خودرو های سفارشی) شرکت

بهترین آرایشگاه زنانه تهران نو و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : ستایش نامی پور
پنجشنبه 24 فروردين ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --تهران نو توسط ستایش نامی پور به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است از براشینگ هایی که برام زدن خیلی راضی بودم کارشون حرف نداشت ... عالی مثل همیشه نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی

نظر : LPARNAZ
سه شنبه 26 خرداد ماه 1394

با سلام.من بنابر نظرات ارائه شده توسط دوستان محترم به ارایشگاه سیما رفتم ولی اصلا راضی نبودم ودر ضمن خیلی گرانتراز ارایشگاههای دیگه بود مخصوصا کار رنگ مو.کارشون هم بسیار معمولی بود  

نظر : maryam1603
يکشنبه 16 شهريور ماه 1393

منم از کارشون بسیار راضی هستم کار رنگ و مش عالیه بخصوص خانم الهه مرسی

بهترین آرایشگاه مردانه تهران نو و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : kia
دوشنبه 5 دي ماه 1390

بهترین آرایشگاه ( رضا ) رسام مکث میباشد که در تهران نو 80 متری بانک صادرات قرار دارد که ؛ با داشتن کادری مجرب بهترین سرویس را به همشهریان عزیز خواهد داد.

نظر : مهدی
سه شنبه 22 شهريور ماه 1390

آرایشگاه محمد امامت خ بیهقی

بهترین قالیشویی های تهران نو و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع باعث شده این قالیشویی رو من به همه معرفی کنم آدرس سایتشون هم www.ghalifarsi.com هستش، یه بار امتحان کنید مشتری همیشگی خواهید شد. نمایش مشخصات ...

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله