تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله میدان بهمن - نازی آباد
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله میدان بهمن - نازی آباد و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب سرو

مرکز کالای خواب سرو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله میدان بهمن - نازی آباد و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
1991195  /  

چاپ چم چم

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989266  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989265  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989257  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989256  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : زهره
يکشنبه 10 ارديبهشت ماه 1391

هزاردستگاه

نظر : فرناز
شنبه 12 فروردين ماه 1391

هزار دستگاه

نظر : بهنام
شنبه 15 مرداد ماه 1390

بازار دوم میدون چمن هزار دستگاه

بهترین فست فود میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : bibak3
سه شنبه 18 آبان ماه 1395

فست فود فقط ناصر امتحان کنید لذت ببرید از لحاظ کیفییت و قیمت مقایسه کنید

نظر : نیلوفر محمدی
جمعه 20 مرداد ماه 1391

فست فود مهتاب چون توی مغازشون سوسک نیست

نظر : نرجس
يکشنبه 11 تير ماه 1391

میشه علت نظرتون رو راجع به این فست فودها بنویسید؟ به نظر شما چرا پاییز بهتره یا چرا مهتاب رو انتخاب میکنید؟ هر کدوم به نظر شما چه مزیتی نسبت به اون یکی داره؟

بهترین باشگاه ورزشی میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : saeed
شنبه 6 آبان ماه 1391

hirbod azizam sare nazi abad

نظر : فاطمه
يکشنبه 18 تير ماه 1391

والا ما که هرچقد گشتیم اونی که میخواستیم پیدا  نکردیم شما هم بیشتر ازاین وقتتو حروم نکن البته سایت خیلی باحالیه  

نظر : امير
يکشنبه 4 تير ماه 1391

بهترين باشگاه باشگاه مرغوبكار هستش

بهترین مهد کودک میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : فاطمه درویش یزدی
پنجشنبه 29 دي ماه 1390

به نظر من ساختمان شماره 2 کانون فرهنگی هنری منتظر (عج) در قسمت مهد کودک و پیش دبستانی با مجرب ترین کادر مربی گری  و آموزشی و مدیریت بالای خانم قلی زاده و آقای فلاحتی در محدوده نازی آباد خیابان پارس (اکبر مشهدی) نرسیده به تقاطع کارگر سامانی جنب داروخانه ایده پلاک 471 بهتری مرکز آموزشی کودکان در ا ...

بهترین آموزشگاه موسیقی میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : فریبا کیانی فر
سه شنبه 12 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --میدان بهمن - نازی آباد توسط فریبا کیانی فر به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من خودم میرفتم آموزشگاه محمد اسماعیلی خیلی راضی بودم 02188171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی ...

بهترین آموزشگاه زبان میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : YASNAA
يکشنبه 27 دي ماه 1394

سلام .. من برای اولین بار می خوام برم کلاس زبان موسسه جویا. راهنمایی می خوام که اینجا چجوریه؟  تلفنی که کلاسهارو پرسیدم اصلاااا خوب صحبت نکرد اون منشی آموزشگاه..فقط می خواست زود خداحافظی کنه                   ...

نظر : oooooo
يکشنبه 6 دي ماه 1394

به نظر من استاد فخیمی بهترین معلمه زبانه، یه مورد هم درمورد آقای ایلانلوبگم که اون حتی کتابای ترم گرامر رو میره از کتاب های دیگه جمع میکنه میده به بچه ها

نظر : bluemind
يکشنبه 14 مهر ماه 1392

پاسخ به س ب : آقای رضا و رحمت وحدانی :) وای! منو بردی به روزهای خوش زندگیم. من آقای خاقانی رو خیلی دوست داشتم هنوز دنبالش میگردم ببینمش! از کیهانی بدم میومد. رضا وحدانی معرکه بود. الان هیچکدوم نیستن. از اینا گذشته این آموزشگاه برای رده سنی پائین خوبه اما برای سن های بالاتر اصلا خوب نیست

بهترین آموزشگاه کامپیوتر میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : رضا
شنبه 12 شهريور ماه 1390

از قدیمی ها که آموزشگاه شبکه است ولی آموزشگاه رسا هم خوبه

بهترین مشاور املاک میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : آرزو
دوشنبه 1 خرداد ماه 1391

من هم با دوستمون موافقم، بهترین مشاور املاک در محدوده منطقه 16 بنگاه کاظمی ...

نظر : رضا
شنبه 12 شهريور ماه 1390

مشاور املاک کاظمی در خیابان پارس ، جنب کوچه مکاریان

بهترین مرکز خرید میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : ارمین امحدیان
شنبه 27 دي ماه 1393

red wood به عنوان بهترین فروش عمده و خرده سرویس خواب MDF ، چوبی و فلزی کتابخانه و میز کامپیوتر، میز عسلی و جلو مبلی، میز آباژور، صندلی کامپیوتر و ... محله --میدان بهمن - نازی آباد توسط ارمین امحدیان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مجسمه و کارهای تزئینی دیگری برای ارائه دارید نم ...

نظر : هستی میرشفیع
جمعه 18 شهريور ماه 1390

فروشگاه ماما شاپ به عنوان بهترین پوشاک محله --میدان بهمن - نازی آباد توسط هستی میرشفیع به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز فروشگاه ماما شاپ

نظر : پارمیس
دوشنبه 24 مرداد ماه 1390

منم با این نظر موافقم این فروشگاه سایت اینترنتی ماماشاپ رو هم داره که اجناس خوبی رو به قیمت پایین تر از سایت های دیگه میفروشه mamashop.ir  

بهترین مدرسه میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : amir
يکشنبه 4 تير ماه 1391

مدرسه هويزه بهترين مدرسه هستش

نظر : امیر شبانی
جمعه 21 بهمن ماه 1390

دبیرستان سید فاطمی شیفت صبح زمانی که ما بودیم ( سال 81 تا 84 ) کادر خوبی داشت اما پارسال که یه سر زدم کادر مدیریتش افتضاح بود اما معلم ها رو نمی دونم دبیرستان امام خمینی

نظر : اسماعیل اصغری
دوشنبه 26 دي ماه 1390

با سلام و آرزوی توفیق برای شما همکاران گرامی در دبیرستان سید فاطمی .بنده در سال تحصیلی 65-64 از این دبیرستان و در رشته علوم تجربی فارغ التحصیل شدم . خیلی دوست دارم از همکلاسیهای آن دوره خبری بگیرم . اکنون هم به عنوان مدیر یکی از مدارس غیر دولتی منطقه 19 مشغول کار هستم . لطفا در صورت امکان در پید ...

بهترین استخر،سونا،جکوزی میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر :
چهارشنبه 28 تير ماه 1391

خیلی استخر خوبی اصلا حرف نداره همین رو میخواستم بگم خداحافظ.

نظر : رضا
شنبه 12 شهريور ماه 1390

استخر فرهنگسرا بهمن خوبه البته مرغوبکار هم استخر سرباز داره

بهترین سینمای میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : سیما
دوشنبه 9 خرداد ماه 1390

من نمیدونم چرا سینما هایی که تو قسمت های جنوبی تهران هستند به روز نیستند

نظر : سهيل رامتين
يکشنبه 8 خرداد ماه 1390

 تنها يك سينما در منطقه وجود دارد و آنهم در فرهنگسراي بهمن ميباشد.معمولا فيلمهاي اين سينما به روز نميباشد 

بهترین قهوه خانه میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : saeed
شنبه 6 آبان ماه 1391

atra shahid rajaei 3 rah nun mashini

بهترین تالار میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد تالارهای این محله

نظر : بهنام
شنبه 15 مرداد ماه 1390

بنظرم تو جنوب شهر بهترین تالار قصر وصاله خدایش خلی جالبه رو دستش فعلا ندیدم

نظر : رضا
دوشنبه 2 خرداد ماه 1390

رستوران و تالار جوان

بهترین رستوران میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : محسن قطبي
يکشنبه 29 خرداد ماه 1390

به نظر من بهترين رستوران در محله نازي آباد رستوران زيتون واقع در ميدان پارس مي باشد. غذاهاي اين رستوران از نظر كيفيت بسيار عالي است. توصيه مي كنم براي يكبار هم كه شده امتحان كنيد مشتري دائمي خواهيد شد.

بهترین تاکسی سرویس میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : رضا
شنبه 12 شهريور ماه 1390

بهترین تاکسی سرویس ارشیا ، صدف

بهترین پارک میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : امير
يکشنبه 4 تير ماه 1391

بهترين پارك پارك 17شهريور خيلي پارك قشنگي هستش اگه نيروي انتظامي اين معتادهارو بندازه بيرون از پارك

نظر : بهنام
شنبه 15 مرداد ماه 1390

بوستان ولایت فعلا جای پیشرف داره ولی فکر کنم تنها منطقه تو تهران باشه که اینقدر فضای سبز داره حد اقل 1-ولایت 2-بهمن3-جنگل 4- 22 بهمن(مرغوبکار) 5-17 شهریور 6- شهید رجای خوب خوبشون جنگله  سرسبز دنج عالی

نظر : بهنام
شنبه 15 مرداد ماه 1390

بوشتان ولایت فعلا جای پیشرف داره ولی فکر کنم تنها منطقه تو تهران باشه که اینقدر فضای سبز داره حد اقل 1-ولایت 2-بهمن3-جنگل 4- 22 بهمن(مرغوبکار) 5-17 شهریور 6- شهید رجای خوب خوبشون جنگله  سرسبز دنج عالی

بهترین تره بار میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد تره بارهای این محله

نظر : رضا
دوشنبه 2 خرداد ماه 1390

تره بار بهمن 

بهترین شیرینی فروشی و قنادی میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : بهاره
دوشنبه 29 خرداد ماه 1391

عسل رویال نرگس شفق

نظر : فرزانه
جمعه 18 فروردين ماه 1391

قنادی رویال عالی بود

نظر : بهنام
شنبه 15 مرداد ماه 1390

بنظر من که شیرینی فروشی گل نرگس و شفق جزء شیرینی فروشیهای تاپ باشن

بهترین مرکزدرمانی میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : سارا محمدی
چهارشنبه 28 دي ماه 1390

مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی به عنوان بهترین خدمات روان شناسی و مشاوره محله --میدان بهمن - نازی آباد توسط سارا محمدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی

نظر : رضا
دوشنبه 2 خرداد ماه 1390

پلی کلینیک سیزده آبان خیابان شهید رجایی

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : ارتان عبادى
شنبه 6 دي ماه 1393

red wood به عنوان بهترین فروش عمده و خرده سرویس خواب MDF ، چوبی و فلزی کتابخانه و میز کامپیوتر، میز عسلی و جلو مبلی، میز آباژور، صندلی کامپیوتر و ... محله --میدان بهمن - نازی آباد توسط ارتان عبادى به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است در مورد صندليهاى اپن سوالاتى داشتم اگر نوع جديدى در ...

نظر : رویا مهدیزاده
پنجشنبه 4 آبان ماه 1391

بیمه میهن به عنوان بهترین نمایندگی های بیمه محله --میدان بهمن - نازی آباد توسط رویا مهدیزاده به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز بیمه میهن

نظر : فرشید محبی
چهارشنبه 28 تير ماه 1391

برو بابا جلال که داغونه هیچی نداره همشم گرون گرونه پول خون باباشو می گیره باز مجید تو اینا بهترینه

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین میدان بهمن - نازی آباد در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : farshad848
شنبه 20 ارديبهشت ماه 1393

سلام مینا خانم خیلی خوشم اومد ازاین معرفتت که درحق هم نوع خودت میکنی ومیخوای کمکش کنی .منم میخوام باهات دوست بشم .قبول میکنی ؟اگه قبول میکنی برام ایمیل بفرست

نظر : parinaz_ko
يکشنبه 22 بهمن ماه 1391

با سلام من بدنبال خانواده کثیری اهوازی می گردم کسی می تونه کمکم کنه؟

نظر : parinaz_ko
دوشنبه 18 دي ماه 1391

age begid ke esme hamsareshon chie hatman man shomare midam ke ba man tamas begiran

بهترین آرایشگاه زنانه میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : sadaf212
شنبه 9 خرداد ماه 1394

 من ساکن جنت آبادم به نظر من بهترین آرایشگاه در جنوب تهران سالن ستایش برتره با مدیریت سرکارخانم علی جانی من از طریق همین سایت با ستایش برتر آشنا شدم وبرای اپیلاسیون بهشون مراجعه کردم واقعا باید بگم که کارشون خیلی تمیز وبهداشتی و عالیه ا ...

نظر : sadaf212
جمعه 8 خرداد ماه 1394

راستی اینم شماره تلفن سالن  55519657-55538461   یه سرس از کاراشونم تو اینستاگرام می تونین ببینین  اینم اینستاگرامشونه setayeshbartar یه سر برید ببینین و اونا رو فالو کنین

نظر : sadaf212
جمعه 8 خرداد ماه 1394

سللم  من صدف هستم به نظر من بهترین آرایشگاه نو جنوب تهران مخصوصا منطقه19 آرایشگاه و آموزشگاه ستایش برتره  عروسیه داداشم بود که با این آرایشگاه آشنا شدیم  زت داداشم عروس وی آی پیه این سالن بود که خیلی  راضی بود  دست خانوم علی جانی درد نکنه مدیر سالن ستایش برتر چون ...

بهترین قالیشویی های میدان بهمن - نازی آباد و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع باعث شده این قالیشویی رو من به همه معرفی کنم آدرس سایتشون هم www.ghalifarsi.com هستش، یه بار امتحان کنید مشتری همیشگی خواهید شد. نمایش مشخصات ...

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله