تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله امام زاده حسن-دوراهی قپان
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله امام زاده حسن-دوراهی قپان و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی تضمینی آریا

مرکز سمپاشی تضمینی آریا به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت

مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی امیدان

مرکز کارخانه قالیشویی امیدان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن

مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب دندانپزشکی

مرکز مطب دندانپزشکی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل

مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی

مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله امام زاده حسن-دوراهی قپان و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989882  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989881  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989873  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1989872  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : DILA
چهارشنبه 1 آبان ماه 1392

ببخشید شما از کدوم محل مزاحم شدید؟ بعله ک داره اینجا اکثرا خانواده شهدا زندگی میکنن.نمیگم محله فلاح کمی خلافکارم داره اما با بچه محلاشون کارندارن حواست باشه اینورا پیدات نشه..........!!!!

نظر : DILA
چهارشنبه 1 آبان ماه 1392

ولی ب نظرمن قسمت باغ این منطقه خیلی بهتره خ تهمتن وعبید زاکانی       الانا اینجا اپارتمان همه چی تمومش متری3200

نظر : استیون
چهارشنبه 22 شهريور ماه 1391

  من خودم مامور کلانتری اونجا بودم  ابوذر ! (دوران سربازی)   یکی از ساکت ترین و بی دردسر ترین محله های منطقه 17 یا بهترینش همون باغ خزانه هست !    البته به نسبت جاهای دیگه اون منطقه مث ..بهاران ..فلاح ..سجاد ...و... خیلی خوبه !  وگرنه چیز خاصی ند ...

بهترین فست فود امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : پتروس فداکار
جمعه 8 ارديبهشت ماه 1391

پیتزا تی تی به عنوان بهترین فست فود محله --امام زاده حسن-دوراهی قپان توسط پتروس فداکار به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است باسلام و عرض خسته نباشید خدمت شما مدیر شایسته و لایق بنده تعداد معدودی پیشنهاد سازنده جهت بهبود این مرکز جدید بی شوخی لطفا یه کم راجب لیست غذاها و قیمت آنها و .. ...

بهترین باشگاه ورزشی امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : منوچهر قلیزاده
چهارشنبه 18 خرداد ماه 1390

ایولا به همشون

نظر : سعید خرم تاش
چهارشنبه 18 خرداد ماه 1390

به نظر من این منطقه باشگاه بدنسازی خوبی نداره اما قهرمانهای بدنسازی خوبی مثل علیرضارضوی . جواد اعلایی . مهدی رضایی و ..  دارد

نظر : majid62
دوشنبه 9 خرداد ماه 1390

bashgahe chamran

بهترین مهد کودک امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : مهدی مشعوف
شنبه 15 مهر ماه 1391

این مهد کودمک دارای 10 کلاس است و 15 مربی دارد و بزرگترین مهد کودک منطقه است.

نظر : صادق جدي پور
سه شنبه 26 ارديبهشت ماه 1391

چند كلاس دارد ومربيان مدركشان چيست

نظر : سلیمی
سه شنبه 19 مهر ماه 1390

مهد کودک  محبت واقع در امامزاده حسن

بهترین آموزشگاه موسیقی امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : پروانه قناهی
سه شنبه 12 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --امام زاده حسن-دوراهی قپان توسط پروانه قناهی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام من سایت آموزشگاه محمد اسماعیلی رو چک کردم برام خیلی جالب بود چون کامل توضیح داده بود راجع به همه چیز میذارم براتون ا ...

بهترین آموزشگاه کامپیوتر امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : 212003
دوشنبه 2 تير ماه 1393

شروع کلاسهای عملی کامپیوتر و رباتیک گروه آموزشی محمدی تابستان 1393 با قیمت مناسب و تخفیف به گزارش روابط عمومی گروه آموزش و آزمون بین المللی IT  مهر کلاسهای کامپیوتر  جهت ارتقاء سطح علمی و سواد دیجیتالی و توسعه شهروند الکترونیکی  دانش آموزان ، دانشجویان ، افراد جویای کار ، خانم ...

بهترین مرکز خرید امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : Meitiiiiii
شنبه 7 تير ماه 1393

به تازگي در محله امام زاده حسن مركز خريدي به نام ايده ال افتتاح شده كه داراي فروشگاههاي شيك و مدرن وبا قيمتهاي مناسب مي باشد. در ضمن هر سه شنبه در ان جشنواره برگزار ميشه كه كلي خواننده و بازيگر معروف به اونجا ميان. من به همه پيشنهاد ميكنم كه به مركز خريد ايده ال بروند. همچنين در مركز خريد يك شهر ...

نظر : melinaa
سه شنبه 6 اسفند ماه 1392

وای تومنطقه 17 اگه یه مرکز خرید باشه واسه خرید لوازم ارایش اونم عقیقه فروشگاه شروین با مدیریت اقای اخلاقی بخدا هم خودش هم کادرشون ماهن تو پاسخگویی  

نظر : گشتاسب
پنجشنبه 17 فروردين ماه 1391

درامام زاده حسن قیمتهاخیلی بالاست مخصوصا پاساژوحدت(وحشت)وعقیق ضمنا فرهنگ مزخرف بفرما زدن فروشنده ها هنوز وجود داره.

بهترین مدرسه امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : f
سه شنبه 31 خرداد ماه 1390

مدرسه ابتدایی فیاض بخش که الان چند ساله که به حاله خود رها شده

نظر : majid62
دوشنبه 9 خرداد ماه 1390

resalat

بهترین تاکسی سرویس امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : majid62
دوشنبه 9 خرداد ماه 1390

kaktos

بهترین شیرینی فروشی و قنادی امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : DILA
چهارشنبه 1 آبان ماه 1392

شیرینی گلستان امامزاده حسن بله برون دور میدون فلاح  

بهترین عکاسی امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : علی امیری
چهارشنبه 28 دي ماه 1390

به نظر من عکاسی گلچین واقعا کارش فوق العاده هست.من همیشه از کارشون رضایت داشتم و دارم.

نظر : iهما
سه شنبه 10 خرداد ماه 1390

یعنی بهتر از این عکاسی کوچولوی قدیمی نیست دیگه؟

نظر : majid62
دوشنبه 9 خرداد ماه 1390

golchin

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : محسن رضايي
سه شنبه 12 اسفند ماه 1393

پیشگام فیلتر به عنوان بهترین فیلتر ماشین آلات سنگین محله --امام زاده حسن-دوراهی قپان توسط محسن رضايي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پیشگام فیلتر

نظر : محسن رضايي
سه شنبه 12 اسفند ماه 1393

پیشگام فیلتر به عنوان بهترین فیلتر ماشین آلات سنگین محله --امام زاده حسن-دوراهی قپان توسط محسن رضايي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پیشگام فیلتر

نظر : كامبيز ياشار
جمعه 10 خرداد ماه 1392

پیشگام فیلتر به عنوان بهترین فیلتر ماشین آلات سنگین محله --امام زاده حسن-دوراهی قپان توسط كامبيز ياشار به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترين و بالاترين اطلاعات نمایش مشخصات و آدرس مرکز پیشگام فیلتر

بهترین آرایشگاه زنانه امام زاده حسن-دوراهی قپان و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : melinaa
سه شنبه 6 اسفند ماه 1392

دوستای گلم حتما یه سر به ارایشگاه هولیا بزنید کارش خوبه ولی یه کم گرونه

نظر : marjan
دوشنبه 4 مهر ماه 1390

salam man mikhastam arayeshgahe paria ro moarefi konam chand sali hast ke ounja miram khili ham razi hastam, vali hatman ghablesh bayad vaght begirid tel: 55787147 09126041138

نظر : نسرین فتاحی
دوشنبه 21 شهريور ماه 1390

سلام تا حالا یه آرایشگاه با بهترین کارکرد دیده اید پس سری به آرایشگاه بانو هاشمی بزنید آدرسشو سریع بنویسد امامزاده حسن چهار راه قاضی روبروی بانک صادرات ساختمان پزشکان عباسپور طبقه 2 آموزشگاه آرایش و پرایش و خیاطی بانو هاشمی 55764386 ساعت 9/30 تا 6 عصر

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله
مشاغل دارای صفحه (ویژه)در این محله
همسایه های این محله
مراکز دارای تخفیف در این محله

ثبت نام در سایت و دریافت دابی کد

گروه وب سایتهای دابی در راستای اهداف خدمت رسانی به کاربران سایت اقدام به ایجاد تسهیلات ویژه جهت بهره مندی از خدمات مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی و رفاهی برای کاربران و بازدیدکنندگان محترم سایت نموده است.
جهت استفاده از این خدمات ابتدا می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که برخی از مراکز (فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید