تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله عبدل آباد
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله عبدل آباد و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب سرو

مرکز کالای خواب سرو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله عبدل آباد و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990274  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990273  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990265  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990264  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت عبدل آباد و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : مهدی قلیزاده
شنبه 1 فروردين ماه 1394

دفتر ازدواج180 و طلاق 43 به عنوان بهترین ازدواج،طلاق،ثبت ازدواج موقت محله --عبدل آباد توسط مهدی قلیزاده به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است ازدواج موقت یک سال نمایش مشخصات و آدرس مرکز دفتر ازدواج180 و طلاق 43

نظر : ALILELE
يکشنبه 28 آبان ماه 1391

بهترین منطقه برای سکونت تو عبدل آباد فقط نیایش هست اینو همه میدونن .

بهترین باشگاه ورزشی عبدل آباد و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : يلاد امدادي راد
دوشنبه 19 ارديبهشت ماه 1390

بهار

بهترین آموزشگاه موسیقی عبدل آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : نازنین فرهبخش
پنجشنبه 14 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --عبدل آباد توسط نازنین فرهبخش به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است خیلی از آموزشگاه محمد اسماعیلی راضی بودم شماره تماسشون رو میزارم اگر لازم داشتید 02188171377 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی ...

نظر : mahya
دوشنبه 9 ارديبهشت ماه 1392

اره خیلی عالی میشه

نظر : امیر
يکشنبه 3 ارديبهشت ماه 1391

به نظر شما اگه اموزشگاه موسیقی تو عبدل اباد باشه چقدر ازش استقبال میشه یا این که دوست دارین که اموزشگاه موسیقی تو این محلا باشه

بهترین مشاور املاک عبدل آباد و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : ashli14
سه شنبه 9 مهر ماه 1392

بهترین مشاور املاک در خ احد ( املاک امین)هستش چونکه مدیریتش با یه پیرمرد قدیمی و راستگو هست.

بهترین مرکز خرید عبدل آباد و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : sisil
چهارشنبه 4 دي ماه 1392

به نظر من وقتی وارد همین خیابون احسانی شدید حتماً یه سری به کوچه 24 پلاک 7 بزنید اگه بری گالری عرفان مطمئناً دست خالی برنمی گردی کلی لباس زنونه شیک به هر سلیقه ای داره  

نظر : امیر حسرتی
دوشنبه 26 تير ماه 1391

خیابان ماهان پارک شریعتی بعداز چهار راه واقع در کوچه احسانی بازار بزرگ پارچه و لباس  از هر کسی بسوال کنید بهتون میگه

بهترین مدرسه عبدل آباد و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : mahya
دوشنبه 9 ارديبهشت ماه 1392

be nazar man behtarin madrese to inja madrese fadak hastwsh

بهترین استخر،سونا،جکوزی عبدل آباد و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : mehdiM
يکشنبه 22 شهريور ماه 1394

بهترین استخر عبدل آباد فقط شهدای گمنام. با مدیریت جدیدش

بهترین سینمای عبدل آباد و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : ALILELE
يکشنبه 28 آبان ماه 1391

نگین جان خوبه نگو بگو عالیه چون  جوونا بیشتر میرن  خودت میدونی من چی میگم .

نظر : نگین
يکشنبه 11 تير ماه 1391

تنها سینما تو عبدل اباد سینمای پردیس کیان که خوبه

بهترین سفره خانه سنتی عبدل آباد و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : mahya
دوشنبه 9 ارديبهشت ماه 1392

رستوران سنتی خان باجی

بهترین کافی شاپ عبدل آباد و نظرات شما در مورد کافی شاپ های این محله

نظر : نگین
يکشنبه 11 تير ماه 1391

عبدل اباد اونقدرباکلاس نشده که کسی بیادتوش کافی شاپ زنه عبدل اباد حتی یدونه هم کافی شاپ نداره 

بهترین تالار عبدل آباد و نظرات شما در مورد تالارهای این محله

نظر : mahya
دوشنبه 9 ارديبهشت ماه 1392

شیک ترین و بهترین تالار عبدل اباد تالار پردیس کیان هستش واقعا  تاپه

نظر : فاطمه
دوشنبه 2 مرداد ماه 1391

واقعاً‌شيك بود ولي اركس خيلي قديمي بي هنري داشت  

نظر : زهرا
دوشنبه 26 تير ماه 1391

منم با ایشون موافقم هم شیکه هم مدیریتش خوبه هم پارکینگش خوبه

بهترین تاکسی سرویس عبدل آباد و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : نگین
يکشنبه 11 تير ماه 1391

تاکسی سرویس قائم تو ده عبدل اباد عالیه

بهترین پارک عبدل آباد و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : ALILELE
يکشنبه 28 آبان ماه 1391

بهترین پارک تو عبدل آباد پارک شریعتی هستش که  یه جاده هم داره به اسم جاده عشق اهالی و جوونا میدونن من چی میگم خیییییلی خوووووبه .

بهترین شیرینی فروشی و قنادی عبدل آباد و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : abram
دوشنبه 6 آذر ماه 1391

khanom negin shoma k darid in harfo mizanid k shiriniforoshiy baldibal behtarine to donya ya abdol abad  motmaenan ya az on mantaghe biron naraftid ya shirniy khob nmidoni chiy ya keyfiyat baroton mohem nist faghat maze moheme baraton avalan behtarin shirini foroshi ladane va taed shodas do ...

نظر : abram
دوشنبه 6 آذر ماه 1391

shirniyashon harf nadare faghat kafiy 1bar emtehan konid.

نظر : نگین
يکشنبه 11 تير ماه 1391

به نظرمن بالدی بال تودنیا یکیه ولیعصر هم بدنیست

بهترین عکاسی عبدل آباد و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : زهرا
دوشنبه 26 تير ماه 1391

عکاسی آرمان خیلی خوبه تو شکوفه، عکاسی مناسب و باکیفیتیه

نظر : نگین
يکشنبه 11 تير ماه 1391

کلا عبدل اباد عکاسی مداره ولی نادر وزعفر توشریعتی خوب اند

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) عبدل آباد و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : احمد بیگی
شنبه 18 بهمن ماه 1393

پخش ضايعات پارچه به عنوان بهترین فروش دست پاك كن ضايعات پارچه محله --عبدل آباد توسط احمد بیگی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پخش ضايعات پارچه

نظر : صمدی
پنجشنبه 12 آبان ماه 1390

با سلام با توجه به وضعیت فروشگاهای بازارچه احسانی حق با شماست  

نظر : alizade
پنجشنبه 12 آبان ماه 1390

پارچه ممتاز به عنوان بهترین پارچه ملافه (ملحفه)نخی روتختی لباسی مجلسی کت دامن شلوار بالش محله --عبدل آباد توسط alizade به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است عرضه اجناس مرغوب به قیمت مناسب همراه با اخلاق مشتری مداری نمایش مشخصات و آدرس مرکز پارچه ممتاز

بهترین آرایشگاه زنانه عبدل آباد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : tarannomm
دوشنبه 28 مهر ماه 1393

انستیتو زیبایی ترنم تخصصی ترین آرایشگاه زنانه قائمشهر .ترنم   : انستیتو زیبایی ترنم , بهترین وتخصصی ترین آرایشگاه قایمشهر,آرایش عروس ومیکاپ وگریم , جدیدترین متد ارایشی , ارایش2014 , بافتهای مکزیکی , ارایش چشم , ارایش ابرو , ارایش اروپائی , beauty model,   بهترین آرا ...

نظر : tarannomm
دوشنبه 28 مهر ماه 1393

یکی از بهترین انستیتوزیبایی قایمشهر بنظر من ترنم است من سختگیرم مخصوصا در رنگ ومدل مو ولی آرایشگاه ترنم ازش راضی بودم

نظر : tarannomm
دوشنبه 28 مهر ماه 1393

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ...

بهترین آرایشگاه مردانه عبدل آباد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : 5
جمعه 28 مرداد ماه 1390

حمید آیدین

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله
مشاغل دارای صفحه (ویژه)در این محله
همسایه های این محله
از شمال : زمزم-بهاران
از جنوب :
از شرق : خانی آباد نو
از غرب : نعمت آباد
مراکز دارای تخفیف در این محله

ثبت نام در سایت و دریافت دابی کد

گروه وب سایتهای دابی در راستای اهداف خدمت رسانی به کاربران سایت اقدام به ایجاد تسهیلات ویژه جهت بهره مندی از خدمات مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی و رفاهی برای کاربران و بازدیدکنندگان محترم سایت نموده است.
جهت استفاده از این خدمات ابتدا می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که برخی از مراکز (فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید