تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله دولت آباد
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله دولت آباد و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی تضمینی آریا

مرکز سمپاشی تضمینی آریا به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت

مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی امیدان

مرکز کارخانه قالیشویی امیدان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن

مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب دندانپزشکی

مرکز مطب دندانپزشکی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل

مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی

مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله دولت آباد و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
1990442  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990441  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990433  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990432  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت دولت آباد و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : yasaminnnn
پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394

اتفاقا محله ی خیلی خیلی خوبیه شماها همه چیزو بد بهش نیگا میکنید یه کم جنبه ی مثبتش رو هم ببینید و احترام خودتونو نگه دارید و درست صحبت کنید به دولت اباد نگو خراب شده. خراب شده خونتونه نه محله ی من

نظر : bahsin
چهارشنبه 13 آذر ماه 1392

من از سه سالگی دولت آباد زندگی می کنم و الان دیگه ازدواج کردم و همینجا دارم زندگی می کنم.چرت و پرت نگین لطفا.خودم تو خیابون آذر بزرگ شدم و پسرای اراذل و اوباش خیلی ولن تو خیابون و مزاحم میشن.با اینکه من خیلی ساده لباس می پوشم ولی بازم کرم داشتن.

نظر : khoshnesar
پنجشنبه 30 آبان ماه 1392

vaaaaaaaaaaaaaaaaaay hame jaye un kharab shode mozakhrafe.shode mahale arab neshinaye baghdad.kheiiiiiili mahale shologho kasifo b kelasie

بهترین فست فود دولت آباد و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : s_sha
جمعه 3 آبان ماه 1392

فقط نایت پیتزا

نظر : mehdi384
جمعه 18 اسفند ماه 1391

به نظر من فست فود خوبی نیست

نظر : ساانااز
يکشنبه 4 تير ماه 1391

فقط نایت پیتزا  

بهترین باشگاه ورزشی دولت آباد و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : پرنیا شهبازی
شنبه 20 خرداد ماه 1396

مدرسه ژیمناستیک وریتمیک اسپین به عنوان بهترین باشگاه ورزشی محله --دولت آباد توسط پرنیا شهبازی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بد کلینتون نمایش مشخصات و آدرس مرکز مدرسه ژیمناستیک وریتمیک اسپین

نظر : yasaminnnn
پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394

بله هست باشگاه انور 

نظر : fariba
سه شنبه 13 فروردين ماه 1392

منکه کل محل رو گشتم بهتر از دنیای بدن!!!! پیدا نکردم.اینم که در مقایسه با سالن های بالا افتضاح دستگاها همه ایرانیه و جوشکارو فرغون سازا ساختنش بدتر آدم آسیب میبینه با اینا کار کنه.کسی سالنی میشناسه معرفی کنه لطفا.اصلا تو این محله سالن اختصاصی برای خانومها هست؟

بهترین مهد کودک دولت آباد و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : yasaminnnn
پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394

سلام دوستان  مهدکودک قاصدک اسمانی خیلی خوبه من برادرم اونجا میره ولی امسال دیگه داره میره پیش دبستانی دکترحسابی ما که خیلی از این مهدکودک راضی بودیم راستی ادرسشو یادم رفت بگم:فلکه سوم دولت اباد 

بهترین آموزشگاه موسیقی دولت آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : سائده کمره ای
پنجشنبه 14 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --دولت آباد توسط سائده کمره ای به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است آموزشگاه محمد اسماعیلی جزو بهترین آموزشگاه ها هست و من واقعا پیشنهاد میکنم 88171377 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسما ...

بهترین آموزشگاه زبان دولت آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : Sabaa
دوشنبه 1 ارديبهشت ماه 1393

به نظرم آموزشگاه مهرایران تو دولت آباد معلمای خیلی خوبی داره!

بهترین آموزشگاه کامپیوتر دولت آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : سهیل عبدی
پنجشنبه 3 شهريور ماه 1390

به نظرم اموزشگاه غدیر در صفاییه اموزشگاه خوبیه هم از نظر قیمت هم خوش انصافن و هم انصافن دلسوزانه اموزش میدن دمشون گرم  

بهترین مشاور املاک دولت آباد و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : shahla1358
يکشنبه 14 تير ماه 1394

سلام املاک دهخدا فلکه اول شهرک وحدت خیلی خوبه

نظر : s_sha
جمعه 3 آبان ماه 1392

سلام اینجا مشاور املاک خیلی زیاد داره تقریبا حدود 30- 40 تا داره هر کسی دوست داره مشاوراملاک مزنه  ولی چند تا مشاور املاک خوب داره  1. مشاور املاک نوری 2.مشاور املاک شفیعی هر جفتشونم فلکه سوم هستن

بهترین مرکز خرید دولت آباد و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : مجید
دوشنبه 5 تير ماه 1391

سبز رایانه واقعا یه مغازه یه رویایی از نظر dvd &cd

نظر : حسنین عامری
دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1391

به نظر شما بهترین خدمات کامپیوتری دولت آباد کجاست و چرا بهترینه؟

نظر : شهرام عابدي
سه شنبه 22 فروردين ماه 1391

شرکت مدرن سامانه پارس به عنوان بهترین فروش اقساطی لپ تاپ و تبلت محله --دولت آباد توسط شهرام عابدي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز شرکت مدرن سامانه پارس

بهترین مدرسه دولت آباد و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : fawti
سه شنبه 1 فروردين ماه 1396

من دانش اموز همین مدرسه ام و با این که از بیشعوری و بی فرهنگی اکثر بچه ها عاصی ام اما باید به عرضتون برسونم که اصلا پادگان نی ...و با این که من کامل ابرو هامو برداشتم به جز کم کردن یه نمره انضباط هیچ کار دیگه ای نکردن...خانم توانگر دبر ریاضی و خانم صادقی دبیر عربی که واقعا حرف ندارن ولی خانم احم ...

نظر : nohomi
شنبه 22 اسفند ماه 1394

سلام من الان كه اسفند ماه سال 94 است دانش آموز سال نهم مدرسه ي شريعت هستم. مدرسه ي بدي نيست. به نظر من تنها بدي اي كه داره بين پايه هاي متوسطه اول و دبيرستان بسيار فرق ميذارن. غير از اون بعضي از معلماش واقعا فوق العادن مثلا معلم رياضي خانم كوشكي، معلم زيست خانم قاسم زاده. يه مسئله ي ديگه هم ...

نظر : noone
سه شنبه 19 خرداد ماه 1394

سلام من دانش آموز همین مدرسه و از ورودی های سال اولی هستم که نمونه شده و امسال آخرین سالی هستش که توی این مدرسه درس میخونم! اولا خواهشی دارم از بچه هایی که تو این مدرسه نبودن...شما ها که نبودین لطفا نظر ندین! دوما اصلا پادگان نظامی نیست ! والا به ما که ارشد های مدرسه باشیم آزادی ...

بهترین استخر،سونا،جکوزی دولت آباد و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : ساناز
يکشنبه 2 بهمن ماه 1390

 افتضاح یکی از یکی بدتر به خصوص استخر انور مردا میرن بیرون بعدشون زنا میرن احححححححح اححححححح

بهترین سفره خانه سنتی دولت آباد و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : R.M
دوشنبه 1 اسفند ماه 1390

درمانگاه دارالتوحید خوبه همه جور پزشکی داره

بهترین قهوه خانه دولت آباد و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : n.b
چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1391

اصلا قهوه خانه دولت آباد ندارد

بهترین تالار دولت آباد و نظرات شما در مورد تالارهای این محله

نظر : علی
سه شنبه 24 خرداد ماه 1390

تالار برلیان بلوار قدس بعد از چهاراه دهخدا

بهترین رستوران دولت آباد و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : alimsv
پنجشنبه 15 آبان ماه 1393

                                                 &n ...

نظر : A1391Z
پنجشنبه 14 فروردين ماه 1393

من می خواهم در این قسمت یه کبابی خوب و عالی رو به شما معرفی کنم تازه روز تولدتون به شما هدیه هم میده                کـــــــــــــــــــــــــــــــــــباب ســـــــــــــــــــــــــــــرای 20              & ...

بهترین تاکسی سرویس دولت آباد و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : سجادی
دوشنبه 10 بهمن ماه 1390

تاکسی سرویسای امام خمینیش و مترو جوانمرد عالیه

بهترین پارک دولت آباد و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : محمد امین خادمی
سه شنبه 17 مرداد ماه 1391

فروشگاه دلی مانجو به عنوان بهترین کیک های کرم دار گرم محله --دولت آباد توسط محمد امین خادمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز فروشگاه دلی مانجو

بهترین شیرینی فروشی و قنادی دولت آباد و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : fariba
سه شنبه 13 فروردين ماه 1392

ستاره؟؟؟من یه بار فقط یه بار ازش یه چیز کیک خریدم مسموم شدیم اخه تو این محله چیز خوبم پیدا میشه

نظر : ام کوثر
چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390

بهنرین قنادی و شیرینی فروشی  برای من همیشه و همیشه شیرینی کاخ هستش خیلی فوق العاده هستش شیرینیاش  

نظر : پونه ذبیعی
دوشنبه 12 دي ماه 1390

سلام به نظر من بهترین قنادی مجلسی واقع در میدان بروجردی می باشد.

بهترین مرکزدرمانی دولت آباد و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : محبوبه همتی
دوشنبه 24 تير ماه 1392

مرکز اناهیتا به عنوان بهترین ترک اعتیاد - مشاوره محله --دولت آباد توسط محبوبه همتی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مرکز اناهیتا

نظر : ناهید افشار زاده
چهارشنبه 3 خرداد ماه 1391

  به نظر من بهترین داروخانه دولت آباد داروخانه مرکزی دولت آباد توی  خیابان قلعه دولت آباده اکثر محصولاتی رو که فقط داروخانه های بالا شهر دارن تو این داروخانه  می تونی پیدا کنی

نظر : sara
سه شنبه 11 بهمن ماه 1390

بهترین  مرکز درمانی برای اطفال مطب اقای دکتر محسن ارفنییاست خیلی دکتر خوبییه اما خیلی امپول میده ولی در عوض خوب خوب میشید

بهترین عکاسی دولت آباد و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : جوجو
پنجشنبه 23 شهريور ماه 1391

بزمان فلكه ىوم كارش عالي

نظر : bahsin
سه شنبه 19 ارديبهشت ماه 1391

اسمشو نمیدونم.ولی فلکه سوم دولت اباد یه عکاسی هست که خیلی کارش درسته

نظر : آقاجانی
چهارشنبه 2 آذر ماه 1390

عکاسی شیوا فلکه اول دولت باد

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) دولت آباد و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : حمید رضا
سه شنبه 2 خرداد ماه 1391

بنظر من فروشگاه لوازم خانگی جم در فلکه سوم دولت آباد(33741483) و فروشگاه لوازم خانگی و کادویی ماهان در انتهای بلوار قدس  پاساژ ارم (33384683)فروشگاههای خوبی هستند چراکه اکثر اجناس مورد نیاز مردم را با قیمت مناس و همچنین اقساط می فروشند و نظر خریدار را به نحو احسن جلب مینمایند.

نظر : علی احمدی
شنبه 19 شهريور ماه 1390

فروشگاه ساختمانی حسینلویی به عنوان بهترین کالای ساختمانی محله --دولت آباد توسط علی احمدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز فروشگاه ساختمانی حسینلویی

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین دولت آباد در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : medisa670
جمعه 3 مرداد ماه 1393

سلام دوستان خسته نباشيد.من از محله شهيد تند گويان هستم،كي آدماي اونجارو خوب ميشناسه سوالاتي دربارش ميخواستم بدونم.ممنون ميشم راهنماييم كنين

نظر : s_sha
جمعه 3 آبان ماه 1392

سلام من بدنیا اومده این محلم این محله یه سری چیزهای خوبی داره و یه سری چیزهای بد : از نظر امکانات همه چیز داره از نظر رفاهی هم کامله به دولت آباد جردن جنوبی هم میگن  یه بدی که این منطقه داره اینه که انگار اینجا از تهران جدا هستش گرونی خیلی بیداد میکنه . الان مسکن همه جای تهران ...

نظر : fariba
سه شنبه 13 فروردين ماه 1392

سلام من نمیدونم شما باچه امنیتی سینما هم میخواهین؟زیر یه سقف برین تو یه سالن تاریک اونم با وجود ارازل و اوباش های این محله.نگران نیستین جای فیلم صحنه های دیگه ی زن و بچه تون ببینن.به نظرم خیلی مونده فرهنگ مردم این منطقه به اینجاها برسه

بهترین آرایشگاه زنانه دولت آباد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : taghizadeh
چهارشنبه 27 ارديبهشت ماه 1396

به نظر من اگه یه سالن توی دولت اباد خوب باشه و قیمت مناسب زیباکده میس توی خ بهشتی کوچه برزگر شریکلو پلاک ۶۴ هست و رفتارشون عالیه

نظر : سارا کرمی
شنبه 7 مرداد ماه 1391

به نطر من آرایشگاه ساره تو دولت آباد هم بهترینه هم قیمتش خداییش مناسبه. من که راضی بودم.

نظر : bahsin
سه شنبه 19 ارديبهشت ماه 1391

آرایشگاه شایلی کجاست؟بگین ما هم بریم اونجا خووو

بهترین آرایشگاه مردانه دولت آباد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : عزیز میری
جمعه 1 ارديبهشت ماه 1391

بهترین ارایشگر ابراهیم استادی .ووووووووووووووووواسلام  

نظر : ali
چهارشنبه 28 دي ماه 1390

دولت اباد چه چیز خوبی داره که این دومیش باشه

نظر : مــــــــهدی
چهارشنبه 28 دي ماه 1390

دولت آباد آرایشگاه خوب نداره, خیالتون راحت

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله