تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله شهرری
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله شهرری و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب سرو

مرکز کالای خواب سرو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله شهرری و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991225  /  

پاکت.

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991189  /  

فلزیاب 133

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
5% تخفیف تخفیف ویژه مرکز هفت وادی هجرت

مرکز هفت وادی هجرت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990890  /  

های تک پوشش

3% تخفیف تخفیف ویژه مرکز های تک پوشش

مرکز های تک پوشش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
7% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه آلمانی اردلان

مرکز موسسه آلمانی اردلان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
5% تخفیف تخفیف ویژه مرکز اهنگری عبادیان

مرکز اهنگری عبادیان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990743  /  

سوپر صدرا

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990554  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990553  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت شهرری و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : Skhuobroo
شنبه 14 فروردين ماه 1395

بهترین محل برای سکونت درشهرری شهرک گلهاست.من خودم منتظری هستم..خیلی خوب وارونه.ولی گلها بهترینه..

نظر : Fatima_
پنجشنبه 11 تير ماه 1394

ما تو 24 متری هستیم خیابان بابک البته یه سر کوچمون به طرف ارد ایران میخوره در کل بدک نیست ولی میدون نماز و حمزه آباد خیلی بهتره و اروم و سرسبزه

نظر : داوود مبارکی
دوشنبه 27 بهمن ماه 1393

دفتر ازدواج 349 تهران به عنوان بهترین دفتر ثبت ازدواج و طلاق محله --شهرری توسط داوود مبارکی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز دفتر ازدواج 349 تهران

بهترین فست فود شهرری و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : Fatima_
پنجشنبه 11 تير ماه 1394

فست فود جام جم تعریف پیتزاهاشو شنیدم پیتزایی کاکا تو خیابون حرم دم بازار پیتزایی اجری هم خوبه

نظر : titi
دوشنبه 22 دي ماه 1393

فقط فست فود جام جم حرف نداره  

نظر : mohseen
پنجشنبه 23 مرداد ماه 1393

 فقط پیتزاها استارنایت توی میدان نارنج حرف نداره فقط مقایسه کن غذاهاش با فست فودهای دیگه عالیه

بهترین باشگاه ورزشی شهرری و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : عاطفه شهبازی
چهارشنبه 3 دي ماه 1393

زمین ورزشی فتح المبین به عنوان بهترین باشگاه های ورزشی محله --شهرری توسط عاطفه شهبازی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است باشگاه فوتسال نمایش مشخصات و آدرس مرکز زمین ورزشی فتح المبین

نظر : maman
سه شنبه 2 مهر ماه 1392

kahroba  

نظر : ساجده زواره
سه شنبه 13 دي ماه 1390

کهربا و دختران افتاب

بهترین مهد کودک شهرری و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : 2013donya
جمعه 19 تير ماه 1394

تا یکسال پیش دلم خوش بود پسرم رو مهد گزاشتم ولی وقتی بهزیستی ادرس مهد دنیلی یکتا تو چهار راه ارامگاه رو بهم داد و حضورا محیط و کلاسهاش رو دیدم فهمیدم پسرم تو اون ازدحام مهد. مداد رنگی چه به سرش میومده. دنیلی یکتا واقعا رسیدگی دارن و پرسنلش عاشق کارشون اند و سر شهریه هم با من راه اومدن. انگیزه کا ...

نظر : 2013donya
جمعه 19 تير ماه 1394

تیکا مهد قدیمیه واسم درکرده و چون مراجع زیاد دارن بچه رو بچه تو کلاسهاگزاشتن و خاله ها اگر ته وجدانهم باشن قادربه رسیدگی به اون جمعیت نیستن واسههمین موقع نامنویسی هرگز اجازه بازدید از کلاس به کسی نمیدن. من پسرم رو سه سال میزارم مهد دنیای یکتا تو میدون هادی ساعی و هر بار که بخوام چک ش کنم با روی ...

نظر : banoo64
سه شنبه 12 خرداد ماه 1394

سلام ... مهد تیکا بسیار وحشناک   .... ولی مجبورم فرزندم رو به اونها بسپارم .......  متاسفانه مسئوول اونجا خانم حسن زاده بسیار مادی گرا است ، کلاسها بسیار شلوغ و  امکانات کم ..... چون شهرری مهد 3 ستاره نداشته بهزیستی این مهد رو  3 ستاره کرده ولی یک ستاره هم ن ...

بهترین کلاس آموزشی کنکور شهرری و نظرات شما در مورد کلاس های آموزشی کنکور این محله

نظر : سعید
يکشنبه 9 مرداد ماه 1390

اموزشگاه عرفان به خاطر کادر قوی و شناخته شده بهترین آموزشگاه علمی شهرری

نظر : m.amiri Nejad
شنبه 18 تير ماه 1390

آقا چه ربطی داره دانش آموز خودش می خونه آموزشگاه اسمشو نشون میده از شما بعیده این حرف هآ!!!

بهترین آموزشگاه موسیقی شهرری و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : حسین باقرزاده
پنجشنبه 14 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --شهرری توسط حسین باقرزاده به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام ، من به همراه دوستم برای یادگیری ویولن به آموزشگاه محمد اسماعیلی رفتیم هردوتامون خیلی راضی بودیم 88171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آم ...

نظر : موسي
دوشنبه 15 آبان ماه 1391

فقط آموزشگاه گلستان ري به شرط اينكه اساتيد مجرب وباسواد جهانگيري درس بدن من خودم پيش استاد جهانگيري ويولن كار ميكنم

نظر : شهرزاد سلیمی
جمعه 27 مرداد ماه 1391

آوای نو

بهترین آموزشگاه زبان شهرری و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : kamran1991
چهارشنبه 16 فروردين ماه 1396

dadash dari eshtebah mizani zaban aslish almaniye na espaniyayi - oona zaban haye dgashan baradar

نظر : kamran1991
چهارشنبه 16 فروردين ماه 1396

از نطر من موسسه آلمانی اردلان میشه گفت یکی از بهترین موسسه های زبانه شهرری هست البته از اونجایی که تو اتوبانه رجاییه میشه گفت تو نازی اباد هم حرفی واسه گفتن داره آلمانیشون که حرف نداره اساتیدشون همه از سفارت المانو اتریشن بعدشم اگر شرایطشو داشته باشی به المانو اتریش هم به عنوان دانشجو میتونن اعز ...

نظر : MehranRey
پنجشنبه 12 فروردين ماه 1395

همشهریای عزیز یه سوال آموزشگاه تخصصی زبان اسپانیایی جز موسسه اردلان (هاتف-ری) تو اتوبان رجایی موسسه دیگه ای تو شهرری هست (که زبان اصلیش مثله موسسه اردلان اسپانیایی-انگلیسی باشه)؟ ممنون

بهترین آموزشگاه کامپیوتر شهرری و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : noosha
چهارشنبه 23 فروردين ماه 1396

مجتمع نسل نو اندیش فوق العاده است قبلا کامپیوتر و حسابداری داشت ولی الان میتونی مهارت های دیپلم حسابداری و گردشگری ات هم از اونجا بگیری من خودم اونجا کامپیوتر خودندم ولی برای دختر و پسرم مبینا و بهنیا حسابداری و گردشگری ثبت نام کردم اگر اشتباه نکنم شماره اش 55962160 هستش سه راه ورامین میتونی پید ...

نظر : noosha
چهارشنبه 23 فروردين ماه 1396

سال 1378 آموزشگاه نسل نو اندیش که یکی از شعبه هاش خ دیلمان بود کامپیوتر و یاد گرفتم هیچ وقت لذت یادگیری که از طرف استاد و کارکنان آموزشگاه در من ایجاد شد و یادم نمیره با گواهی فنی و حرفه ای که دریافت کردم شاغل شدم و به خاطر اینکه تسلط بیشتری نسبت به بقیه داشتم خیلی سریع ارتقا پیدا کردم و الان مس ...

نظر : حسن بابایب
يکشنبه 26 مرداد ماه 1393

بانک نرم افزاری جهرمی به عنوان بهترین نرم افزار-سخت افزار محله --شهرری توسط حسن بابایب به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نصب وراه اندازی وای فای نمایش مشخصات و آدرس مرکز بانک نرم افزاری جهرمی

بهترین مشاور املاک شهرری و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : زماني
چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه 1391

مشاور املا ك مسعود    شهرري    پل سيمان خ جهاد پ 10

بهترین مرکز خرید شهرری و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : ندا دیندار
جمعه 21 مهر ماه 1391

تو شهرری فقگ فلکه دوم دولت اباد

نظر : یلدا
جمعه 12 اسفند ماه 1390

مرسی سری هم به جواهری محیا بزنید

نظر : tahere
جمعه 21 بهمن ماه 1390

بهترين مركز خريد شهرري پاساژ مهدي هست

بهترین مدرسه شهرری و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : yasaminnnn
پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394

شما از این مدرسه راضی هستید یا نه!؟ممنون میشم جوابمو بدین بای 

نظر : yasaminnnn
پنجشنبه 15 مرداد ماه 1394

سلام دوستان عزیز من سال اولمه که میام تو این مدرسه میخواستم نظراتونو راجع به این مدرسه بدونم

نظر : saraaa
شنبه 13 دي ماه 1393

من تازه به این مدرسه رفتم بسیار عالیه

بهترین استخر،سونا،جکوزی شهرری و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : مهدي
يکشنبه 26 تير ماه 1390

سوريان خيلي كوچيكه اولش كه ساخته شده بود خيلي با كلاس بود ولي الان ديميه به نظر من بهترين نداريم همه در يك رديفن چون مردم رعايت فرهنگ استفاده از اين مكانها را نمي كنند يادآوران اولش خيلي عالي بود ولي الان زياد تميز نيست ولي از لحاظ بزرگي و تكميل بودن خوبه

نظر : سارا
يکشنبه 11 ارديبهشت ماه 1390

استخر سوريان واقع در بزرگراه سلمان فارسي خيابان كريمي شيرازي مقابل فروشگاه شهروند بهترين استخر شهرري مي باشد

بهترین سینمای شهرری و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : niloo
جمعه 24 خرداد ماه 1392

ok

نظر : niloo
جمعه 24 خرداد ماه 1392

باهات موافقم

نظر : nik
چهارشنبه 22 خرداد ماه 1392

سینمای راگا عالیه

بهترین سفره خانه سنتی شهرری و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : killerbull
سه شنبه 31 خرداد ماه 1390

دو كوهه درباقرشهر

بهترین قهوه خانه شهرری و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : مصطفی رستمی
سه شنبه 8 مهر ماه 1393

نمایندگی مرکزی خدمات سونی به عنوان بهترین نمایندگی خدمات وتعمیرات صوتی وتصویری سونی محله --شهرری توسط مصطفی رستمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است تعمیر گوشی اکس پریا ام نمایش مشخصات و آدرس مرکز نمایندگی مرکزی خدمات سونی

نظر : maman
سه شنبه 2 مهر ماه 1392

ma ke dokhtarim ke nemitunim berim ghahve khune sofrekhune ham ke alhamdolelah nadare

نظر : محمدرضا
جمعه 20 آبان ماه 1390

به نظر من بهترین قهوه خونه شابدولظیم امیر مجاهد  تو  بهشتیه حتما سر بزنید. من خورم بچه حمزه آبادم.

بهترین تالار شهرری و نظرات شما در مورد تالارهای این محله

نظر : young123
دوشنبه 8 دي ماه 1393

اصلا هم خوب نیست ما رفتیم دیدیم مفت نمی ارزه

نظر : mahsamahsa
يکشنبه 13 مهر ماه 1393

تالار فقط شب وصال!!!!محشره،خیلی شیکه،حیف عقدم اونجا بود و عروسیم و میخام باغ بگیرم وگرنه باز اونجا میگرفتم

نظر : farnaz9
جمعه 6 ارديبهشت ماه 1392

بله البته به نظرم تالار راگا بهترینه تو شهرری هم نمای شیکی داره هم پارکینگ قابل دسترس و بزرگی داره، پذیراییش هم عالی بود

بهترین رستوران شهرری و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : fmmemol
يکشنبه 24 اسفند ماه 1393

ساندویچ کبابهای خوشمزه ساندویچ کباب آقاخان رو حتما امتحان کنین کباب لقمه های خوبی داره و یکی از بهترین انتخاب های محدوده سعادت آباد و شهرک غرب میتونه باشه. ضمناً آدرس وبلاگش aghakhansandwich.blogfa.com پیشنهاد میکنم حتماً ببینین

نظر : mahlagha
شنبه 20 دي ماه 1393

بهترين كباب شهرري رو تو  كباب سراي برگ سبز ميدون نارنج خوردم واقعا دستشون درد نكنه.

نظر : saman2000
دوشنبه 8 دي ماه 1393

برگ سبز خیلی خوبه من که الان اسمشو دیدم گرسنم شد.

بهترین تاکسی سرویس شهرری و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : مینا علیخانی
يکشنبه 12 خرداد ماه 1392

طلوع تاکسی به عنوان بهترین تاكسي سرويس محله --شهرری توسط مینا علیخانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است شهروند باقرشهری نمایش مشخصات و آدرس مرکز طلوع تاکسی

نظر : عسل رحیمیان
يکشنبه 16 بهمن ماه 1390

طلوع تاکسی به عنوان بهترین تاكسي سرويس محله --شهرری توسط عسل رحیمیان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من این تاکسی سرویس طلوع را به تمام خانواده های باقرشهر توصیه مکنم./ نمایش مشخصات و آدرس مرکز طلوع تاکسی

نظر : sayi rostami
جمعه 18 آذر ماه 1390

طلوع تاکسی به عنوان بهترین تاكسي سرويس محله --شهرری توسط sayi rostami به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز طلوع تاکسی

بهترین پارک شهرری و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : Fatima_
پنجشنبه 11 تير ماه 1394

پارک دم شهروند خوبه ..سه دخترون هم خوبه.. فرهنگسرا ولا هم خوبه.. پارک دم صالحین بوستان غدیر هم بد نیس خوبه ..یه شهربازی پارک خانواده تو میدون مادر بود ک متاسفانه جمع شد خیلی حیف شد واقعا تنها شهربازیمونو گرفتن ازمون

نظر : Fatima_
پنجشنبه 11 تير ماه 1394

ببخشید یکیو اشتباه نوشتم اون بوستان ولایت نیست..بوستان غدیره

نظر : Fatima_
پنجشنبه 11 تير ماه 1394

پارک دم شهروند خوبه سه دخترون هم خوبه فرهنگسرا ولا هم خوبه پارک دم صالحین بوستان ولایت هم بد نیس خوبه یه شهربازی پارک خانواده تو میدون مادر بود ک متاسفانه جمع شد خیلی حیف شد واقعا تنها شهربازیمونو گرفتن ازمون

بهترین خواروبارفروشی شهرری و نظرات شما در مورد خواروبارفروشی های این محله

نظر : رضا
چهارشنبه 16 شهريور ماه 1390

به نظر من سوپر نازگل كوچولو كه در پاركينگ حضرتي هست هم جنساش كامله هم ارزونه  فروشندشم خيلي خوش برخورده.

نظر : جواد فیاضی
سه شنبه 31 خرداد ماه 1390

سوپر محمد فرزانه (سیزده آبان)

بهترین شیرینی فروشی و قنادی شهرری و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : Fatima_
پنجشنبه 11 تير ماه 1394

شیرینی پارت دم حاجی بابا خیلی خوبه با شیرینی شیدایی تو آرد ایران ک شیدایی واقعا عالیه و تازه شیرینیاش

نظر : 55904224
يکشنبه 12 مرداد ماه 1393

با کمال تشکر از محبت امیر جان و تمامی همشهری های عزیزمان

نظر : amir_ry
جمعه 24 آذر ماه 1391

به نظر من شیرینی فروشی میثم تو جاده قم خیلی خوبه چون شیرینی هاش خیلی تازه ست

بهترین مرکزدرمانی شهرری و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : yamna
سه شنبه 10 تير ماه 1393

مرکز دارالشفاء کوثر یک مرکز کامل و با امکانات خوبی می باشد. البته از معایب آن مرکز می توان به شلوغی بیش از اندازه آن اشاره نمود که به دلیل ارزانی و تنوع در خدمات آن می باشد. از معایب دیگر آن این است که متخصص غدد ندارد.

نظر : گلناز
سه شنبه 19 مهر ماه 1390

به تازگي درخيابان ابن بابويه مركز فيزيوتراپي وليزر درماني حامي افتتاح شده كه فيزيوتراپيست مجربي داردوداراي  وسايل  مدرن وپيشرفته مي باشد .

نظر : سارا
يکشنبه 11 ارديبهشت ماه 1390

مركز درماني آستانه عبدالعظيم كامل و مطمئن هست

بهترین عکاسی شهرری و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : Fatima_
پنجشنبه 11 تير ماه 1394

اگه عکاسی معمولی بخواید عکاسی خرم تو آرد ایران خوبه عکاسی ری شهر هم خوبه تو جاده قم

نظر : titi
دوشنبه 22 دي ماه 1393

من برا عروسیم رفتم آبرنگ خیلی عکسام خوب شد برخورد پرسنلشم خوب بود  آتلیه سفید خبابان پیلغوشم 1بار رفتم عکس انداختم هر کس دید خوشش اومد 

نظر : 95162
پنجشنبه 4 دي ماه 1393

یعنی کارایی که نشون میدن خوب نییییست که میگین به کاراش توجهی نکنیم؟

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) شهرری و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : مازيار
سه شنبه 20 فروردين ماه 1392

فروشگاه تکین به عنوان بهترین بلور و كريستال محله --شهرری توسط مازيار به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است با سلام يکي از منصف ترين و در عين حال کامل ترين فروشگاههاي عرضه لوازم آشپزخانه و سرويس عروس در جنوب تهران ميباشد.اگر صاحبين ان مغرور نشوند بايد بگويم اي ول نمایش مشخصات و آدرس م ...

نظر : امیرحسین قاسمی پور
جمعه 9 فروردين ماه 1392

بانک نرم افزاری جهرمی به عنوان بهترین نرم افزار-سخت افزار محله --شهرری توسط امیرحسین قاسمی پور به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است فروشگاه رایانه یافت ری کامل ترین فروشگاه رایانه در سطح شهرری نمایش مشخصات و آدرس مرکز بانک نرم افزاری جهرمی

نظر : مهدي منقلبي
جمعه 20 بهمن ماه 1391

خیمه ظفر به عنوان بهترین چادر مسافرتی FIT سایبان روکش ماشین کرایه چادر محله --شهرری توسط مهدي منقلبي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است واقعا اگه دنبال كيفيت خوب مي كرديد بريد از خيمه. ظفر خريد كنيد من يه مسافرتي گرفتم خدايي ازش راضيم. خدايي خوب بود نمایش مشخصات و آدرس مرکز خیمه ظ ...

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین شهرری در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : mahsamahsa
يکشنبه 13 مهر ماه 1393

من عاشق محلمونم ی دونه باشه هرجا ک میرم باز میام شهرری آرامش دارماآ دادذ

نظر : مريم رحيمي
چهارشنبه 6 مهر ماه 1390

محله مدرس يك از تمام محله هاي شهرري بهتر است. از هر نظر

بهترین آرایشگاه زنانه شهرری و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : kiyarash
جمعه 16 مهر ماه 1395

شایسته نو عالیه برای میکاپ و شنینون عروس - برای گریم و موی داماد هم نیوفیس

نظر : Fatimaa
پنجشنبه 26 شهريور ماه 1394

شایسته نو واقعا پرسنل خووبی داره کمی سرشون شلوغه و وقت بیشتر برای میهمان خود عروسشون یا عروسهای سابق یا مشتریهای همیشگیش میزاره ولی در مورد عروس و حنا بندان خود عروس سخت نمیگیرن مگر اینکه عروس شون مشکل تایم از خودش باشه بالاخره اونا هم باید بپرسن چرا میگید نباید بپرسن اونا بالاخره میخوان کار انج ...

نظر : Parmissa
پنجشنبه 26 شهريور ماه 1394

من هم عروس شایسته نو هستم حنابندان هم گرفتم مشکلی پیش نیامد خیلی هم خوش بر خوردن هزینه هاش واقعا خووبه ولی کارش هم عالیه به من گفتن واسع عروسی هر تایمی بخوام آماده ام صبح واسه حنا هم مشخصه از ساعت سه آماده میکنن تا شش هر کی بخواد اگه کسی مشکل تایم داره حتما از طرف سالن نیست

بهترین آرایشگاه مردانه شهرری و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : sanami
چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392

آنتیک پیرایش تو خیابان ارتش کاری عالی عالی هست خیلی درسته کارشون حتماً واسه ی بار هم که شده برین من که مشتریشم راضی هستم

نظر : حسين محمدي
چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه 1391

ارايشگاه مسعود كارش خيلي خوبه . خيلي محيط سالمي داره . ما كه راضي هستيم  پل سيمان خيابان جهاد

نظر : جواد
دوشنبه 21 شهريور ماه 1390

قیمتشم مناسبه

بهترین دندانپزشکی و دندان سازی های شهرری و نظرات شما در مورد دندانپزشکی و دندان سازی های این محله

نظر : mohamadslh
سه شنبه 26 بهمن ماه 1395

سلام. آدرس چنتا دندونساری میخواستم

بهترین آموزشگاه گردشگری شهرری و نظرات شما در مورد آموزشگاه گردشگری این محله

نظر : noosha
چهارشنبه 23 فروردين ماه 1396

سال 1378 آموزشگاه نسل نو اندیش که یکی از شعبه هاش خ دیلمان بود کامپیوتر و یاد گرفتم هیچ وقت لذت یادگیری که از طرف استاد و کارکنان آموزشگاه در من ایجاد شد و یادم نمیره با گواهی فنی و حرفه ای که دریافت کردم شاغل شدم و به خاطر اینکه تسلط بیشتری نسبت به بقیه داشتم خیلی سریع ارتقا پیدا کردم و الان مس ...

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها