تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله ازگل
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله ازگل و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آتلیه تخصصی عروس شهرعکس قیطریه

مرکز آتلیه تخصصی عروس شهرعکس قیطریه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی تضمینی آریا

مرکز سمپاشی تضمینی آریا به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت

مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی امیدان

مرکز کارخانه قالیشویی امیدان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن

مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مرکز تخصصی آرایش عروس وانجام کلیه خدمات آرایشی و بهداشتی

مرکز مرکز تخصصی آرایش عروس وانجام کلیه خدمات آرایشی و بهداشتی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب دندانپزشکی

مرکز مطب دندانپزشکی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله ازگل و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات جرثقیل سادات

مرکز خدمات جرثقیل سادات به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
20% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مانتو مانلی

مرکز مانتو مانلی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز ترک اعتیاد ازگل

مرکز ترک اعتیاد ازگل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1983778  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1983777  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1983769  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1983768  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت ازگل و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : غلامرضا بزرگیان
چهارشنبه 10 مهر ماه 1392

دفتر ازدواج 349 تهران به عنوان بهترین دفتر ثبت ازدواج و طلاق محله --ازگل توسط غلامرضا بزرگیان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز دفتر ازدواج 349 تهران

نظر : آذین
سه شنبه 2 آبان ماه 1391

من فقط محله و منطقه ازگل دوست دارم چون اونجا بدنیا و امدم و توش زندگی میکنم بسیار با صفا و دنج و بکره

نظر : مهسا
پنجشنبه 30 شهريور ماه 1391

ازگل گلچین بهترین جا واسه زندگیه

بهترین فست فود ازگل و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : مونا.س
سه شنبه 22 فروردين ماه 1391

بهترین فست فود این منطقه  دارتلا  تو مجتمع تجاری الماس هست .. واقعا فوق العاده است و قیمت هاشم خیلی مناسبه 

نظر : پیام
شنبه 11 تير ماه 1390

دارتلا

نظر : سلماس
شنبه 10 ارديبهشت ماه 1390

اسم نداره

بهترین باشگاه ورزشی ازگل و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : علی
يکشنبه 20 فروردين ماه 1396

آموزش رقص های آذربایجانی به عنوان بهترین ورزشی - رقص محله --ازگل توسط علی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بسیار زیبا و هنرمندانه آموزش میدین نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزش رقص های آذربایجانی

نظر : sorena
سه شنبه 7 مهر ماه 1394

قابل توجه دوستای عزیزم: به علت نزد یک شد ن به ماههای محرم و صفر و توقف مراسمهای عروسی و نامزدی ، زمان خوبی هست برای عزیزان که بیان و برای مراسمشون تمرین رقص عروس و داماد و داشته باشن .پیشنهاد می کنم با ازاده جون تماس بگیرین و از کارای عالی ایشون بهره مند بشین 09335166561

نظر : sorena
سه شنبه 7 مهر ماه 1394

قابل توجه دوستای عزیزم: به علت نزد یک شد ن به ماههای محرم و صفر و توقف مراسمهای عروسی و نامزدی ، زمان خوبی هست برای عزیزان که بیان و برای مراسمشون تمرین رقص عروس و داماد و داشته باشن

بهترین کلاس آموزشی کنکور ازگل و نظرات شما در مورد کلاس های آموزشی کنکور این محله

نظر : خطیبی
يکشنبه 23 فروردين ماه 1394

تعالی اندیش راه دانش به عنوان بهترین اعزام دانشجو به خارج از کشور محله --ازگل توسط خطیبی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز تعالی اندیش راه دانش

نظر : shahdad79
سه شنبه 25 شهريور ماه 1393

"مرکز مشاوره تحصیلی شهداد" تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی،کلاس ، همایش های درسی و انتخاب رشته در کشور تهران-ابتدای پاسداران-خ گلنبی-برج زمرد 22896274-22896267-22896249 (کلاس کنکور در تمام نفاط تهران-مشاوره تلفنی و حضوری-انتخاب رشته تمام مقاطع-کلاس ...

نظر : shahdad79
دوشنبه 24 شهريور ماه 1393

مرکز مشاوره تحصیلی شهداد تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی،کلاس ، همایش های درسی و انتخاب رشته در کشور تهران-ابتدای پاسداران-خ گلنبی-برج زمرد 22896274-22896267-22896249 (کلاس کنکور در تمام نفاط تهران-مشاوره تلفنی و حضوری-انتخاب رشته تمام مقاطع-کلاس های خصوصی و..) ...

بهترین آموزشگاه موسیقی ازگل و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : ستاره احمدی
دوشنبه 28 فروردين ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --ازگل توسط ستاره احمدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است خیلی آموزشگاه خوبیه ، راضی بودم نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی

نظر : maral11
يکشنبه 22 اسفند ماه 1395

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --ازگل توسط maral11 به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است یکی از بهترین آموزشگاه موسیقی تهران از نظر سطح علمی اساتید و آموزش آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی هست من کلاس ویولن میرم اینجا دوستمم پیانو میاد خیل ...

نظر : pouriam
دوشنبه 15 تير ماه 1394

به نظر من بهترین آمورشگاه آموزش موسیقی تهران جردن، طنین دلنواز است که در شاخه های کلاسیک و سنتی اصیل ایرانی و پاپ فعالیت و آموزش موسیقی عالی و فوق العاده ای داره آموزش ویولن پیانو گیتار سلفژ آواز تار سه تار سنتور عود بهترین آموزشگاه موسیقی در تهران  جردن  آموزشگاه موسیقی طنین د ...

بهترین آموزشگاه زبان ازگل و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : zabanmelal
سه شنبه 30 ارديبهشت ماه 1393

یکی از بهترین روشها برای یادگیری زبان، دیدن فیلم و خواندن روزنامه و مجلات است. من خودم به همین روش زبانمو تقویت کردم، البته کلاسم میرفتم ولی تو کلاس بیشتر گرامر کار میشه   انتشارات زبان ملل | zabanmelal به نظر من انتشارات خوبیه و من همیشه کتابایی که میخامو از سایتشون میخرم & ...

بهترین مرکز خرید ازگل و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : علی پارسایی
سه شنبه 13 مرداد ماه 1394

چنته به عنوان بهترین کیف وکفش زنانه محله --ازگل توسط علی پارسایی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز چنته

نظر : minaj65
سه شنبه 7 بهمن ماه 1393

  دوستان سایت سفال برتر سفال کاردست لالجین با فروش ان لاین از طریق سایت www.dabi.ir/minakari می تونید سفارش بدید 081-32743333 عکسها و محصولاتش با قیمت تو سایت درج شده   

نظر : محراب
سه شنبه 23 اسفند ماه 1390

باسلام دستتون واقعادرد نکنه وخسته نباشید میگم.کاملترین اطلاعات بین  همه اطلاعاتی که تو ایران تاحالا دیدم همین سایتِ .یه سال طول میکشه توش بگردی .ای کاش توکل ایران همچین دایرکتوری بود  

بهترین مدرسه ازگل و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه ه ...

نظر : بذذذر
جمعه 20 ارديبهشت ماه 1392

دبیرستان رضوان 1 به عنوان بهترین مدارس و دبیرستان ها محله --ازگل توسط بذذذر به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است ایلب نمایش مشخصات و آدرس مرکز دبیرستان رضوان 1

بهترین سینمای ازگل و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : مینا ش
دوشنبه 12 دي ماه 1390

ازگل سینما، بانک، پمپ بنزین  و خیلی چیزهای دیگر ندارد فقط سوپر مارکت زیاد دارد

بهترین قهوه خانه ازگل و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : آذین
سه شنبه 2 آبان ماه 1391

قهوه خانه سنتی شب زدگان محله  ازگل محشره

بهترین رستوران ازگل و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : علی خدایی
دوشنبه 15 خرداد ماه 1391

به نظر بنده تهیه غذای بانوی ایران بهترینه.چون تنوع غذاهاش خیلی زیاده(قیمه قرمه فسنجون لازانیا آبگوشت ماهی ماهیچه دلمه ته چین و ...) و مهمتر اینکه طعم غذاهاش همه خونگی هست.

نظر : فدک
سه شنبه 9 اسفند ماه 1390

کبابی پارک کیفیت و قیمت کبابهاش خیلی خوبه اما رستوران نیست ، در واقع تهیه غذاست به هر حال نسبت به کبابی های دیگه محله کارش خیلی بهتره

نظر : farivar
شنبه 19 شهريور ماه 1390

پیتزا غزال به عنوان بهترین رستوران محله --ازگل توسط farivar به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است in resturan alave bar pizza va sandwiche aali kabab haye binaziri dare نمایش مشخصات و آدرس مرکز پیتزا غزال

بهترین تاکسی سرویس ازگل و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : مهدي افشار
پنجشنبه 7 مهر ماه 1390

پرستو کد 052 به عنوان بهترین تاکسی سرویس محله --ازگل توسط مهدي افشار به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سرويس بموقع و قيمت ارزون  و برخورد خوب بر و بچ راننده و احمد از محاسن پرستو است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پرستو کد 052

نظر : مهدي ميناوند
جمعه 1 مهر ماه 1390

پرستو کد 052 به عنوان بهترین تاکسی سرویس محله --ازگل توسط مهدي ميناوند به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است قيمت مناسب . سرويس به موقع و مطلوب. رانندگان مطمئن. مديريت لايق. برخورد عالي با مسافر وجه تمايز اين موسسه است از آقاي احمد سوهاني كمال تشكر را دارم نمایش مشخصات و آدرس مرکز پر ...

نظر : شبنم قلي خاني
چهارشنبه 30 شهريور ماه 1390

پرستو کد 052 به عنوان بهترین تاکسی سرویس محله --ازگل توسط شبنم قلي خاني به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پرستو کد 052

بهترین پارک ازگل و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : محمد قلندری
پنجشنبه 24 آذر ماه 1390

تومناطق مسکونی 12 متری قائم خوبه

بهترین شیرینی فروشی و قنادی ازگل و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : مینا
دوشنبه 12 دي ماه 1390

شنتیا هم هست اما تازه باز شده ما خرید نکردیم

نظر : مینا ش
دوشنبه 12 دي ماه 1390

فقط فقط لاریسا خوبه 

نظر : مز دک
شنبه 21 آبان ماه 1390

واقعا لاریسا  عالیه بهترین شیرینی تر را داره و همینطور بهترین دانمارکی را الان کیکاشم به نسبت 3 سال پیش عالیه  من خودم از دماوند میام اونجا شیرینی میخرم

بهترین مرکزدرمانی ازگل و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : مینا موسوی
سه شنبه 31 شهريور ماه 1394

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی به عنوان بهترین ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی محله --ازگل توسط مینا موسوی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

نظر : 33REZA
چهارشنبه 19 فروردين ماه 1394

سلام من با همسرم خیلی مشاجره داشتیم تصمیم گرفته بودم جداشیم مادرم منو با کلینیک سهای سلامت آشنا کردواقعا نتیجه بسیار خوبی گرفتم والان یه دختر2ساله دارم مرسی از راهنمایی شما به شما هم پیشنهادمیدم چه خوبه که دکترایی مثل آقای افشین طیبی معرفی شن فک نمی کردم به این زودی نتیجه بگیرم اینم شمارش2282953 ...

نظر : mohadese
سه شنبه 5 اسفند ماه 1393

من تو کارگاه خودآگاهی کلینیک سهای سلامت شرکت کردم خیلی موثر بود واسم به شما هم پیشنهاد میدم 22829537

بهترین عکاسی ازگل و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : ftaman
سه شنبه 18 آذر ماه 1393

www.taalidanesh.com                   

نظر : ftaman
سه شنبه 18 آذر ماه 1393

موسسه تعالی اندیش راه دانش بهترین موسسه مشاوره برای اعزام به خارج است مشاوره رایگان می دهند حتی در سایتشان فرم مشاوره رایگان دارند برای کشورهای اتریش و فنلاند با هزینه کم خیلی خوب راهنمایی می کنند www.taalidanesh.com

نظر : setarehb
سه شنبه 11 آذر ماه 1393

خانه عکس کودک هیربد حضور گروه تخصصی عکاسی کودک ویژه نوزاد و کودک - با محدودیت سنی 0 تا 7 سال - با 25 نوع دکور متنوع  برای اولین بار در منطقه ... بزرگراه ارتش - بلوار اوشان 09124210266

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) ازگل و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : سلیمی
سه شنبه 19 خرداد ماه 1394

چمن مصنوعی به عنوان بهترین چمن مصنوعی محله --ازگل توسط سلیمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز چمن مصنوعی

نظر : شهیدی
شنبه 9 خرداد ماه 1394

سکه و صراف اعتماد صاحبقرانیه به عنوان بهترین سکه و صرافی محله --ازگل توسط شهیدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز سکه و صراف اعتماد صاحبقرانیه

نظر : رویا
يکشنبه 6 ارديبهشت ماه 1394

پرکاس به عنوان بهترین تولید کننده و سازنده تابلو های تبلیغاتی محله --ازگل توسط رویا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پرکاس

بهترین آرایشگاه زنانه ازگل و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : roja58
شنبه 14 شهريور ماه 1394

سلام.خوشحالم که تو این گروه عضو شدم.. بچه ها من تو سایت عروس پیج عضو شدم ..با اینکه سایت نسبتا جدیدی هست اما واقعا مطالب عالی و کاملی داره ...بخصوص بخش اطلاعات مناطقش که بر اساس مناطق تهران آرایشگاه ها و آتلیه ها رو دسته بندی کرده.. تو کلوپ هم میتونید عضو بشید که هم کلی مطالب م ...

نظر : behnaz63
يکشنبه 28 تير ماه 1394

    ثبت نام کلاسهای فنی حرفه ای ماساژ در کنار حرفه ایها ...موفقیت خود را تضمین کنید . برگزاری کلاسهای آموزشی ماساژ با مدرک فنی و حرفه ای با توجه به تدوین و انتشار استاندارد ماساژ سازمان آموزش فنی و حرفه ای مجتمع آموزشى ما به زودی در این رشته هنرجو می پذیرد. علاقه من ...

نظر : sorena
شنبه 2 خرداد ماه 1394

خانومای عزیزی که دوست دارن یک آرایش د ائمی رو صورتشون  داشته باشن یا از تاتوی روی بدن خیلی خوششون میاد میتونن به کارای بیتا جون یک نگاهی بندازن و با خیال راحت از کار ایشون بهره بگیرن. تاتوهای روی صورت و بدنشون بسیار زیبا و با نوین ترین روشها انجام میشه به شکلی که درد و خونریزی نداره . یک تم ...

بهترین آرایشگاه مردانه ازگل و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : hiiolpp
پنجشنبه 24 ارديبهشت ماه 1394

سامانه نظام پیشنهادات

نظر : غفاری کافی نت ازگل
يکشنبه 30 مهر ماه 1391

آرایش دومادی من دست پنجه آقا یگانی رو بوسید و محشری شدم که نگو انصافا آخرش هم صفا دادیم دمش گرم و همیشه پیرایشش  برقرار  

نظر : amir
يکشنبه 9 بهمن ماه 1390

behtarin arayeshgah  ,arayeshgahe javan  panje talaye ozgol...

بهترین قالیشویی های ازگل و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع باعث شده این قالیشویی رو من به همه معرفی کنم آدرس سایتشون هم www.ghalifarsi.com هستش، یه بار امتحان کنید مشتری همیشگی خواهید شد. نمایش مشخصات ...

نظر : فروزان
جمعه 24 دي ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --ازگل توسط فروزان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین قالیشویی که من باهاش تا حالا کار کردم، قالیشویی فارسی هستش. خیلی منظم و تمیز هسشن. توی شستشو فرش شئنوانات مذهبی رو رعایت می کنن. 48 ساعته تحویل میدن. با کاو ...

بهترین دارالترجمه های ازگل و نظرات شما در مورد دارالترجمه های این محله

نظر : میترا کریمی
چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --ازگل توسط میترا کریمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام فوق العاده بود ترجمه که برام انجام دادین پیشنهاد میکنم حتما به بقیه نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

نظر : مهدادطباطبایی
دوشنبه 18 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --ازگل توسط مهدادطباطبایی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مرسی از موسسه خوبتون نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله