تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله سازمان آب - فلکه اول صادقیه
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله سازمان آب - فلکه اول صادقیه و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آتلیه  بارناک

مرکز آتلیه بارناک به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی رزگل

مرکز سالن زیبایی رزگل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی تضمینی آریا

مرکز سمپاشی تضمینی آریا به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت

مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی امیدان

مرکز کارخانه قالیشویی امیدان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی مریم رمضان

مرکز سالن زیبایی مریم رمضان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن

مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله سازمان آب - فلکه اول صادقیه و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990933  /  

گاندو کافه

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984058  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984057  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984049  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984048  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : نعمت اله اعظمي
دوشنبه 18 اسفند ماه 1393

کلینیک دندانپزشکی و ایپلنت آپادانا به عنوان بهترین کلیه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط نعمت اله اعظمي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک دندانپزشکی و ایپلنت آپادانا

نظر : فاطمه عسگری
جمعه 6 تير ماه 1393

آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه به عنوان بهترین آزمایشات تشخیص پزشکی،پاتوبیولوژی و مولکولی و ژنتیک محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط فاطمه عسگری به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز آزمایشگاه پزشکی و تشخیص مولکولی پارسه

نظر : sanieha
پنجشنبه 25 آبان ماه 1391

چقدر طرفدار داره آریاشهر!!! بابا کجایید آریا شهریهاااااااااا

بهترین فست فود سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : niloofar rahimzadeh
چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

akhe mona joon chera mardoomo aziat mikoni ... avalan joani mage to sazman abe? joani to marzdarane bagahle shirini tavazoo ... behtarin fast foode sazman ab mah bergere bad niiist

نظر : mona
يکشنبه 16 مرداد ماه 1390

فست فودو نميدونم اما ژواني خيلي خوبه خيلي خيلي خيلي خيلي .حتما امتحان كنيد .پاستاي تورينو با استيك بوچر باربرا .جيگر سوخاري. نوشيدني مهيتو

بهترین باشگاه ورزشی سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : Sepide1379
يکشنبه 27 دي ماه 1394

سلام خدمت خانوم هایی که دنبال یک باشگاه بدنسازی و ایروبیک حرفه ایی و خوب میگردند من باشگاه بدنسازی آریا(دقیقا نبش چهارراه خسرو شمالی) را پیشنهاد میکنم، کادر مربیگری عالی و همه خوش تیپ و خوش استایل، دستگاه های عالی و از همه مهمتر هوای باشگاه عالیه،   آدم مثل جاهای دیگه حس خفگی نداره. نکت ...

نظر : SHARAREH93
دوشنبه 7 ارديبهشت ماه 1394

سلام دوستای گلم. کلاسای آزاده جون تو باشگاه ورزشی آران شروع شده . برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحشون سر بزنین dabi.ir/arangym یا اینکه با تلفن باشگاه تماس بگیرین 77893205- 09335166561    

نظر : sorena
پنجشنبه 27 شهريور ماه 1393

سلام خدمت همه د وستان من از منطقه تهران سر خیلی اتفاقی بوسیله یکی از دوستان به باشگاه آران راه پیدا کردم. اون زمان خیلی اتفاقی و در حد کنجکاوی نگاهی به کلاسهای رقص این باشگاه  انداختم ولی خیلی سریع با دیدن یک اجرای کوتاه بوسیله یکی از بچه های اونجا جذب این کلاسا شدم. با اینکه مسیرم ...

بهترین مهد کودک سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : bobo
شنبه 20 مهر ماه 1392

آشغال ترین مهد باغ ستاره هاست از درو دیوارش سوسک بالا میره بعلاوه خیلی مسایل دیگه که نگم بهتره...

نظر : سمیه موسوی
شنبه 31 تير ماه 1391

من پسر یک و نیم ساله ام رو 5 روز گذاشتم مهد خانه زیبا تو سازمان آب. هر روز که بچه رو بر می داشتم می دیدم زخم و زیلی و گرسنه و تشنه است. مربی شون هم الکی بهانه می آورد که بند پستونک گرفته به صورتش و از این حرفا. روز آخر دیگه عصبانی شدم، پشت گردن بچه جای چنگ کشیدن بود، روی دنده اش قد دو انگشت کبود ...

نظر : ali
چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390

مهد باغ ستاره ها عالی است پسر من اصلا دلش نمیخواد بیاد خونه انقدر بهش خوش میگذره خیابان پاک شمالی کوچه رو به روی اژانس تک

بهترین کلاس آموزشی کنکور سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد کلاس های آموزشی کنکور این محله

نظر : shahdad79
چهارشنبه 19 شهريور ماه 1393

مرکز مشاوره تحصیلی شهداد تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی،کلاس ، همایش های درسی و انتخاب رشته در کشور تهران-ابتدای پاسداران-خ گلنبی-برج زمرد 22896274-22896267-22896249 (کلاس کنکور در تمام نفاط تهران-مشاوره تلفنی و حضوری-انتخاب رشته تمام مقاطع-کلاس های خصوصی و..) تمام خد ...

بهترین آموزشگاه موسیقی سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : مهدیس
دوشنبه 29 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی دل انگیزان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط مهدیس به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است استادای فوق العاده حرفه ای و با اخلاقی داره 44976477 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی دل انگیزان

نظر : محمدرضا
شنبه 20 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی دل انگیزان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط محمدرضا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام من پيش استاد قنبري كلاس ويلن ميرم،خيلي خوب و حرفه اي كار ميكنن و من زود به آهنگ رسيدم ،تا حالا هم ٣تا كنسرت هنرجويي داشتم شمارشون ٤٤٩٧٦٤ ...

نظر : شفق
پنجشنبه 28 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی کهکشان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط شفق به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من هم راضیم،ممنون نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی کهکشان

بهترین آموزشگاه زبان سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : arashk
جمعه 3 ارديبهشت ماه 1395

سلام از نظر بنده درحوزه آیلتس فقط یه آموزشگاه خوبه که اطراف صادقیه س. و فقط یه استاد بی نظیره و کارش حرف نداره. استاد قلی زاده. دو ماه قبل از عید دوست بنده که شاگرد ایشون باشه آقای عزیزی، تو آیلتس نمره 9 گرفت.  شمارشون و میتونید از توی کانالشون بردارید. mgpedia@   m ...

نظر : MohammadAb
پنجشنبه 13 اسفند ماه 1394

من دوره تافل رو موسسه برزآبادی رفتم استاد من اعلایی و زرین مهر بود و من خیلی راضی بودم همه تکالیف بررسی و تصحیح میشه سایتش ibtil.org

نظر : hamed12345
شنبه 10 بهمن ماه 1394

سلام من موسسه دکتر برزآبادی که در دانشگاه علم و فرهنگه ثبت نام کردم فعلا که دو جلسه ش گذشته می تونم بگم که خیلی خوبه احساس می کنم روند تدریسشون جوریه که اگه با کلاس پیش بری نمره خیلی خوبی میاری آدرسش:ibtil.org  

بهترین آموزشگاه کامپیوتر سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : bahramian7
سه شنبه 5 مرداد ماه 1395

آموزشگاه کامپیوتر  بزرگ امید رایانه تو شهرک غرب و سعادت اباد از همه قدیمی تر و بهتره فکر کنم 20 سالی هست تو شهرک غربه .نزدیک 50 دوره نرم افزار و سخت افزارم دارند.وجه تمایزش بروز بودن ورژن نرم افزارشه بعلاوه کلاسا رو با اساتید خودش که صاحبان آموزشگاه هستند و دلسوز با جمعیت کم حداکثر 6 نفر اد ...

نظر : bahramian7
سه شنبه 5 مرداد ماه 1395

سلام اموزشگاه کامپیوتر بزرگ امید رایانه واقعا متمایز بود ادرسشون شهرک غرب بلوار پاک نزاد تقاطع دریا ساختمان نیما شمال شرق چهارراه  طبقه سوم واحد    ده  تلفنشون:88696095-88560552    بعضی دوره ها شون          ...

نظر : bahar100
يکشنبه 9 خرداد ماه 1395

اموزشگاه کامپیوتر سپنتا گستر زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای برگزاری کلیه دروس کامپیوتر ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه www.sepantagostar.com بلوار فرحزادی کوچه گلستان دوم اموزشگاه کامپیوتر سپنتا گستر تلفن تماس : 09124084744 وایبر : 09399571050 22074004 22075127 دوره های برگزاری ...

بهترین مدرسه سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه ه ...

نظر : کیمیا زارع
پنجشنبه 5 ارديبهشت ماه 1392

راه امیرکبیر(ابتدایی ) به عنوان بهترین مدارس و دبیرستان ها محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط کیمیا زارع به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز راه امیرکبیر(ابتدایی )

بهترین استخر،سونا،جکوزی سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : mary29
پنجشنبه 14 مرداد ماه 1395

من آفر استخرپرنیان رو با قیمت مناسب از سایت دابی خریدم و به نظرمن یکی از بهترین استخرهای این منطقه ست و من با خیال راحت میتونم بچمو با خودم ببرم چون استخر کودکان داره ، همچنین آب درمانی و ماساژ، تازه یه حوله هم اشانتیون میدن آدرس خرید با تخفیفشو براتون میزارم که بتونین با قیمت کمتری بلیتشو تهیه ...

نظر : امیدخاکدان
سه شنبه 20 اسفند ماه 1392

دفتر ازدواج180 و طلاق 43 به عنوان بهترین ازدواج،طلاق،ثبت ازدواج موقت محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط امیدخاکدان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز دفتر ازدواج180 و طلاق 43

بهترین سینمای سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : niloofar rahimzadeh
چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

30nama nadare

بهترین سفره خانه سنتی سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : سامان كياني
يکشنبه 4 دي ماه 1390

بچه ها حوالي صادقين سفره خانه خوي هست ؟

بهترین کافی شاپ سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد کافی شاپ های این محله

نظر : niloofar rahimzadeh
چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

esme in coffishopo daghigh nemidoonam ama avasete sazman ab  bad az inke khosrooroo rad kardin ye pasaj hast be esme mehregan peleharoo berin bala entehaye saloon daste rast

بهترین پارک سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : niloofar rahimzadeh
چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

park shahin

بهترین تره بار سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد تره بارهای این محله

نظر : niloofar rahimzadeh
چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

behtarinehs hamon tare bar sadeghie hast ke toosh shahrvandam dare

بهترین شیرینی فروشی و قنادی سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : sara rafei
شنبه 21 مرداد ماه 1391

به نظر من برگ سبز بهترین شیرینی فروشی این محله است . من که خیلی ازش راضیم....

نظر : niloofar rahimzadeh
چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

shakhe nabat bad nist ... avasete sazman abe roo be rooye 4rahe asadi

بهترین مرکزدرمانی سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : saree64
سه شنبه 7 بهمن ماه 1393

به نظر من دکتر پریسا خسروتاش یکی از بهترین روانشناسای  کودک و نوجوان تو منطقه غرب تهران هستش اینم ادرس سایتشونه dabi.ir/drkhosrotash

نظر : الهه مدنی
يکشنبه 3 فروردين ماه 1393

کلینیک درمانی و آموزشی نصر به عنوان بهترین مرکز آموزشی و درمانی طب سنتی و حجامت و گیاه درمانی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط الهه مدنی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است زالو اندازى نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک درمانی و آموزشی نصر

نظر : سارا مصلحی
دوشنبه 2 ارديبهشت ماه 1392

کلینیک دندانپزشکی رها به عنوان بهترین دندانپزشکی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط سارا مصلحی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک دندانپزشکی رها

بهترین عکاسی سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : ستاره
شنبه 2 ارديبهشت ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط ستاره به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است کار عکس و فیلم روز عروسیم و رفتم این سالن..بسیار عالی بود.به همه توصیه میکنم 1 بار تست کنن.خانومهای گرافیست هنرمندی دارن نمایش مشخصات و آد ...

نظر : mastaneh
چهارشنبه 14 دي ماه 1390

axasi nima sare sazman ab roberoy meydon terebare sadeghie,,karesh harf nadareeeeeeeeeeeee

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : سعید
شنبه 23 خرداد ماه 1394

چمن مصنوعی به عنوان بهترین چمن مصنوعی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط سعید به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز چمن مصنوعی

نظر : کریمی
سه شنبه 15 ارديبهشت ماه 1394

آبان سرویس به عنوان بهترین تعمیرات لوازم خانگی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط کریمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز آبان سرویس

نظر : صولتی
يکشنبه 23 فروردين ماه 1394

پرشین گراس به عنوان بهترین فروش و اجاره چمن مصنوعی محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط صولتی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پرشین گراس

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین سازمان آب - فلکه اول صادقیه در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : پ.سرامد
دوشنبه 21 آذر ماه 1390

لطفا موضوعات اساسی را مطرح نمائئد مثل قوانین احداث مجدد بلوکهای اپارتمانی با عمر 30 سال و کمتر ومشگلات انها و بحثهای حقوقی مربوطه. حال اگر یکی از واحدهای اپارتمانی با خرابی کل واحدها مخالف بود کدام قانون از او حمایت میکند؟یا قوانین انتخاب مدیر ساختمان و اصلاهات ان چیست؟ اینها مهم است به روز باشی ...

بهترین آرایشگاه زنانه سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : مليكا
چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396

بهترین سالن زیبایی غرب تهران سالن زیبایی پروانه با 20 درصد تخفیفات ویژه به عنوان بهترین ارایشگاه زنانه و مرکز رنگ و مش محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط مليكا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام دوستان من وتمام خانواده از سال 90 براي رنگ ومش كوتاهي ابرو ميرم سالن پروانه هم ...

نظر : سهيلا
چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396

بهترین سالن زیبایی غرب تهران سالن زیبایی پروانه با 20 درصد تخفیفات ویژه به عنوان بهترین ارایشگاه زنانه و مرکز رنگ و مش محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط سهيلا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام من از سال 87 براي رنگ ومش كوتاهي ابرو ميرم پروانه جون عاليه 44052629=091238512 ...

نظر : نيوشا
چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396

بهترین سالن زیبایی غرب تهران سالن زیبایی پروانه با 20 درصد تخفیفات ویژه به عنوان بهترین ارایشگاه زنانه و مرکز رنگ و مش محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط نيوشا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام از سال 90 من به سالن پروانه ميرم رنگ مش كوتاهي عاليه نمایش مشخصات و آدرس مرک ...

بهترین آرایشگاه مردانه سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : سامان
جمعه 30 تير ماه 1391

خدا وكيلي بهترين آرايشگاهي بود كه تا حالا ديدم  آرايشگاه سيــــب بي نظيره ه ه ه ه

نظر : یاسر
پنجشنبه 4 اسفند ماه 1390

salam refigh.behet pishnahad mikonam 1 bar be arayeshgahe SIB ke beyne falake avvalo dovome sadesghiye bolvare shohadaye shomali.sakhtemane abiye shisheii_tabaghe:2 sar bezani ke ba 1 salone bozorge arayeshiye mardoone rooberoo mishi ke 100 metreo dekore foghladei dare.bagheymataye kheyli khoob. ...

نظر : ashkan parvizi
يکشنبه 17 مهر ماه 1390

ضلع جنوبی فلکه اول صادقیه مرکز خرید پردیس ط3 واحد3

بهترین قالیشویی های سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : سپهر
جمعه 24 دي ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط سپهر به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین قالیشویی که من باهاش تا حالا کار کردم، قالیشویی فارسی هستش. خیلی منظم و تمیز هسشن. توی شستشو فرش شئنوانات مذهبی رو رعایت می کنن. 48 ساع ...

بهترین مراکز میکروپیگمنتیشن سازمان آب - فلکه اول صادقیه و نظرات شما در مورد مراکز میکروپیگمنتیشن این محله

نظر : میترا
شنبه 25 دي ماه 1395

مرکزتخصصی میکرو پیگمنتیشن اکباتان به عنوان بهترین میکرو پیگمنتیشن اکباتان محله --سازمان آب - فلکه اول صادقیه توسط میترا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام دوستان من دنبال تاتو کار خوب میگشم از طریق دابی و تعریف دوستان با خانم حسین زاده آشنا شدم پیششون رفتم هاشور ابرو و خط چشم ا ...

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله