تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله طرشت
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله طرشت و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب سرو

مرکز کالای خواب سرو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آتلیه  بارناک

مرکز آتلیه بارناک به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی مریم رمضان

مرکز سالن زیبایی مریم رمضان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله طرشت و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز فیزیوتراپی آل یاسین

مرکز فیزیوتراپی آل یاسین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984114  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984113  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984105  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984104  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت طرشت و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : amin1987
چهارشنبه 29 آذر ماه 1391

سلام به نظر منم بهترین هست خونه ما هم نزدیک اونجاست ... برج مهر

نظر : زهرا
چهارشنبه 29 شهريور ماه 1391

محله خیابان قاسمی شرقی و کوچه های منتهی به آن، علیرغم همسایگی با دانشگاه شریف و تردد زیاد دانشجویان از آرامش خوبی برخوردار بوده و برای سکونت عالیست.

نظر : مرضیه
چهارشنبه 15 شهريور ماه 1391

بلوار شهید اکبری....اطراف بوستان عبدالله طرشتی! از همه جا باحال تره خداییش! میشه طرشت جنوبی تقریبا

بهترین فست فود طرشت و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : صنعت نفت
پنجشنبه 17 فروردين ماه 1391

مرضیه حان میشه آدرس این دوتا جایی که گفتی رو بده همون؟ 

نظر : مرضیه از اهالی:)
پنجشنبه 11 اسفند ماه 1390

حتما کباب ترکی های پاپور رو امتحان کنین! پیتزا فدک هم بد نیس!

بهترین مهد کودک طرشت و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : مهران حیدر
چهارشنبه 17 خرداد ماه 1391

سلام لطفا آدرس این مهد کودک یا هر مهد کودکی که میدونید خوبه با تلفن به من بدید . ممنونم

نظر : م.ح
سه شنبه 27 ارديبهشت ماه 1390

ياس بهشتي

بهترین آموزشگاه موسیقی طرشت و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : هستي يزدان خواه
دوشنبه 19 تير ماه 1396

آموزشگاه موسیقی دل انگیزان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --طرشت توسط هستي يزدان خواه به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام. من از استاد ويلنم جناب آقاي قنبري خيلي راضيم و خيلي زود به آهنگ رسيدم،ممنون 👍👍👍❤️❤️❤️ نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی دل انگیزان

نظر : هستي يزدان خواه
دوشنبه 19 تير ماه 1396

آموزشگاه موسیقی دل انگیزان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --طرشت توسط هستي يزدان خواه به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام. من از استاد ويلنم جناب آقاي قنبري خيلي راضيم و خيلي زود به آهنگ رسيدم،ممنون 👍👍👍❤️❤️❤️ نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی دل انگیزان

نظر : نسیم
دوشنبه 12 تير ماه 1396

آموزشگاه موسیقی دل انگیزان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --طرشت توسط نسیم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است واقعا که استادای خوبی داره تشکر میکنم از استاد عزیزم و مدیریت خوب آموزشگاه نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی دل انگیزان

بهترین آموزشگاه زبان طرشت و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : sadegh62
چهارشنبه 6 خرداد ماه 1394

ببخشید میشه اطلاعات وشماره تماس استاد طاهری رو بزارید اخه منم خیلی تعریف کلاس های مکالمه ایشون رو شنیدم و اینکه کجاها بیشتر برگزار میشه ,توی کدوم موسسه؟

نظر : nourbakhsh
چهارشنبه 12 آذر ماه 1393

منافقانه حرف الکی نکنید آموزشگاه و کادر باحال و تدریس جالب داره با امکانات کمی که در دست دارند زحمت میکشند برای موفقیت خودت باید 1.درسخون باش 2.هدفت و انگیزه 3.تلاشت  بقیش حله مرسی از مدیر گرامی خانم سلیمانی گرامی  

نظر : radin82
جمعه 25 مرداد ماه 1392

برای اموزش زبان خصوصی اگه معلم خصوصی برای کودکان می خواهید خانم داوری معلم خوبی هستند کارشناسی ارشد اموزش زبان از دانشگاه تهران دارن. با روش فونیکس هم کار می کنه بچه رو راه می انداره پسر برادر من 5 ساله بودکه برادرم می برد منزل ایشون واقعا راضی بودن بعد از اینکه کتاب 3 فونیکس تموم شد معلمش گفتن ...

بهترین آموزشگاه کامپیوتر طرشت و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : bahar100
يکشنبه 9 خرداد ماه 1395

اموزشگاه کامپیوتر سپنتا گستر زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای برگزاری کلیه دروس کامپیوتر ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه www.sepantagostar.com بلوار فرحزادی کوچه گلستان دوم اموزشگاه کامپیوتر سپنتا گستر تلفن تماس : 09124084744 وایبر : 09399571050 22074004 22075127 دوره های برگزاری ...

نظر : nimaperma
شنبه 7 بهمن ماه 1391

موسسه باران آریا شهر بهترین موسسه س. با اینکه تبلیغات ندارن کلاساشون عالیه و کلی شاگرد دارن.

بهترین مرکز خرید طرشت و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : مهدی
يکشنبه 19 مهر ماه 1394

پارکینگ سبحان به عنوان بهترین خرید و فروش خودروی تصادفی محله --طرشت توسط مهدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است ok نمایش مشخصات و آدرس مرکز پارکینگ سبحان

بهترین مدرسه طرشت و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه ه ...

نظر : نجفی
يکشنبه 17 ارديبهشت ماه 1391

در مورد مدرسه تحقیق شود

نظر : نیلوفر بیگدلی
جمعه 1 ارديبهشت ماه 1391

مهر ایلیا به عنوان بهترین پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پسرانه محله --طرشت توسط نیلوفر بیگدلی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مهر ایلیا

بهترین استخر،سونا،جکوزی طرشت و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : abas khazani
چهارشنبه 2 شهريور ماه 1390

متاسفانه آب استخر تميز نيست

نظر : milad panahi
جمعه 14 مرداد ماه 1390

مجموعه ورزشی نیل

بهترین سینمای طرشت و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : سمیرا
دوشنبه 18 مهر ماه 1390

عزیزم طرشت که سینما نداره

بهترین رستوران طرشت و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : رضا کریمی
چهارشنبه 1 بهمن ماه 1393

رژیم درمانی مژگان تمری به عنوان بهترین رژیم درمانی محله --طرشت توسط رضا کریمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است رستوران کندیمیز نمایش مشخصات و آدرس مرکز رژیم درمانی مژگان تمری

نظر : selda
جمعه 25 شهريور ماه 1390

من عاشق فلافلی متروپل که کناره متروی شریف هستم . واقعا خوشمزه درست می کنه  

بهترین تاکسی سرویس طرشت و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : simin
دوشنبه 22 اسفند ماه 1390

بهترین تاکسی تلفنی های این محله آژانس پارس با پرسنل مجرب و متعهده و عد از اون تاکسی سرویس همسفر

بهترین تره بار طرشت و نظرات شما در مورد تره بارهای این محله

نظر : محمد
سه شنبه 29 آذر ماه 1390

خیابان صفاریه است

بهترین خواروبارفروشی طرشت و نظرات شما در مورد خواروبارفروشی های این محله

نظر : زهرا
چهارشنبه 29 شهريور ماه 1391

خوارو بار فروشی چهره گشا، تقاطع خیابان قاسمی غربی - بلوارشهید  اکبری

نظر : ناصر
سه شنبه 29 آذر ماه 1390

تبریزیان خیابان  صفاریه

بهترین شیرینی فروشی و قنادی طرشت و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : احمد
سه شنبه 29 آذر ماه 1390

قنادی شقایق خیابان صفاریه است

بهترین مرکزدرمانی طرشت و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : simin
دوشنبه 22 اسفند ماه 1390

درمانگاه آلیاسین که به تازگی افتتاح شده در بخش های عمومی و تخصصی،آزمایشگاه،داروخانه و ... بهترین درمانگاه این محله محسوب میشه.  

بهترین عکاسی طرشت و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : ستاره
شنبه 2 ارديبهشت ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --طرشت توسط ستاره به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است کار عکس و فیلم روز عروسیم و رفتم این سالن..بسیار عالی بود.به همه توصیه میکنم 1 بار تست کنن.خانومهای گرافیست هنرمندی دارن نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی اسط ...

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) طرشت و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : سعید
يکشنبه 9 اسفند ماه 1394

تعمیرگاه تخصصی پاترول به عنوان بهترین تعمیرگاه تخصصی پاترول محله --طرشت توسط سعید به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بسیار عالی و قیمت مناسب نمایش مشخصات و آدرس مرکز تعمیرگاه تخصصی پاترول

نظر : شهریاری
شنبه 23 خرداد ماه 1394

چمن مصنوعی به عنوان بهترین چمن مصنوعی محله --طرشت توسط شهریاری به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز چمن مصنوعی

نظر : قلی پور
سه شنبه 15 ارديبهشت ماه 1394

آبان سرویس به عنوان بهترین تعمیرات لوازم خانگی محله --طرشت توسط قلی پور به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز آبان سرویس

بهترین آرایشگاه زنانه طرشت و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : مونا
دوشنبه 12 تير ماه 1396

سالن زیبایی افرا و مرکز تاتو فاطیما 09120267226 و 09124838678 به عنوان بهترین سالن زیبایی محله --طرشت توسط مونا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مرکز تاتو فاطیما خیلی سال هست که سابقه داره و هر مدل تاتو که طرحشو بخواهید براتون انجام میدند واقعا کارشون فوق العاده است مرکز تخصصی میک ...

نظر : آرزو
دوشنبه 12 تير ماه 1396

سالن زیبایی افرا و مرکز تاتو فاطیما 09120267226 و 09124838678 به عنوان بهترین سالن زیبایی محله --طرشت توسط آرزو به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من برای براشینگ رفتم سالن افرا خیلی کارشون خوبه و من خیلی راضی ام شمارشونو میزارمبراتون خانم های گل 09124838678 و 44617967 نمایش مشخصا ...

نظر : آرزو
دوشنبه 12 تير ماه 1396

سالن زیبایی افرا و مرکز تاتو فاطیما 09120267226 و 09124838678 به عنوان بهترین سالن زیبایی محله --طرشت توسط آرزو به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من برای براشینگ رفتم سالن افرا خیلی کارشون خوبه و من خیلی راضی ام شمارشونو میزارمبراتون خانم های گل 09124838678 و 44617967 نمایش مشخصا ...

بهترین آرایشگاه مردانه طرشت و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : salonmen
پنجشنبه 10 مرداد ماه 1392

به این وب سایت هم سری بزنید   www.mensaloon.com

نظر : milad panahi
جمعه 14 مرداد ماه 1390

ارایشگاه مردانه سعید

بهترین قالیشویی های طرشت و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : فروزان
جمعه 24 دي ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --طرشت توسط فروزان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین قالیشویی که من باهاش تا حالا کار کردم، قالیشویی فارسی هستش. خیلی منظم و تمیز هسشن. توی شستشو فرش شئنوانات مذهبی رو رعایت می کنن. 48 ساعته تحویل میدن. با کاو ...

بهترین دارالترجمه های طرشت و نظرات شما در مورد دارالترجمه های این محله

نظر : لاله مقدمی
شنبه 23 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --طرشت توسط لاله مقدمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است از انگلیسی به فارسیتون واقعا راضیم مرسی نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

نظر : مینا
چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --طرشت توسط مینا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است خسته نباشین ممنون بابت کیفیت ترجمتون... نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله