تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله مجیدیه جنوبی
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله مجیدیه جنوبی و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب سرو

مرکز کالای خواب سرو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله مجیدیه جنوبی و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
1991207  /  

FunLand

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984562  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984561  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984553  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1984552  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : مجتبی باغانی
دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1391

بهترین منطقه کوچه بنیاد یزده چون محل من بود عشق است محل من و محمد آقا بختیاریان

نظر : سعید
دوشنبه 16 آبان ماه 1390

بهترین کوچه برای سکونت کوچه شادالویی و خیابان حاجی پور می باشد.

نظر : یاس یوسفی
دوشنبه 30 خرداد ماه 1390

بهترین محله مجیدیه جنوبی پایین ترازپل کوچه شهیدمنوچهرغنچه است که دورازهیاهوی شهرودرعین حال بهره مندازکوچه ای پهن ونزدیک گل فروشی غنچه/تالارپذیرایی امیر/نمایشگاه اتومبیل/لوسترفروشی/لوازم التحریر/شیرینی فروشی/چلوکبابی/بانک/ساختمان پزشکان/داروخانه/نانوایی سنگکی سنتی /دفترثبت اسناد/مدرسه جهان تربیت/ ...

بهترین فست فود مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : مهدی
سه شنبه 8 شهريور ماه 1390

من اول ملیک قبول دارم تو 16 متری اول . زیر نظر استاد دانیال بعدش نیما برگر تو حاجی پور  

نظر : علی
جمعه 28 مرداد ماه 1390

منم با توماتو موافقم.

نظر : مهتاب
دوشنبه 24 مرداد ماه 1390

من دوتا فست فود خوب ميشناسم 1- توماتو(16متري اول) 2- درسا(16متري دوم)

بهترین باشگاه ورزشی مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : sorena
يکشنبه 7 خرداد ماه 1396

با سلام خدمت بانوان عزیز . باشگاه اران با کلاسهای زیر در خدمت شما عزیزان میباشد. لازم به ذکر است که در این باشگاه کلیه کلاسهای رقص به صورت حرفه ای اموزش داده میشود. همچنین از جهت رفاه حال عزیزان محترم، باشگاه تا ساعت 9 شب کلاسهای خود را ارائه میدهد کلاسهای ورزشی: بدنسازی - trx - پیلاتس - ایر ...

نظر : sorena
دوشنبه 2 اسفند ماه 1395

سلام به بانوان عزیز مناطق شمال و شرق تهران. کلاسهای بسیار مفرح رقص و ورزشهای سالنی در باشگاه اران منتظر شما عزیزان به صورت تمام وقت میباشد با ما تماس بگیرید: 77893205- 09335166561

نظر : sorena
يکشنبه 24 بهمن ماه 1395

با سلام خدمت دوستان عزیزم. باشگاه اران جهت کلاسهای رقص خود در شیفت صبح و بعد از ظهر از کلیه عزیزان دعوت به عمل میاورد تلفن های تماس: 77893205- 09335166561

بهترین آموزشگاه موسیقی مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : نسرین
شنبه 3 تير ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --مجیدیه جنوبی توسط نسرین به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است اگه میخواین موسیقی رو جدی ادامه بدین و درست یاد بگیرین عالیه. واقعا اساتید و دوره هاشون تکه خیلی خوش مسیر هم هست از مجیدیه نمایش مشخصات و آ ...

نظر : منوچهر داغستانی
دوشنبه 4 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --مجیدیه جنوبی توسط منوچهر داغستانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است از استاد علیرضا حاجی طالب خیلی راضی بودم اینم شمارشون 02188171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی

نظر : محسن شهبازی
يکشنبه 1 اسفند ماه 1395

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --مجیدیه جنوبی توسط محسن شهبازی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من کلاس گیتار میرم آموزشگاه موسیقی استاد اسماعیلی. سهروردی شمالی هست. آموزشگاه کاملا حرفه ای هست خیلی راضیم. 88171230 ۸۸۱۷۱۳۷۷ نمایش ...

بهترین آموزشگاه کامپیوتر مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : mkooh
سه شنبه 5 اسفند ماه 1393

آموزش تخصصی چرتکه در تهران در آموزشگاه و موسسه علمی فرهنگی آموزشی تکتا برای فعالسازی دو نیمکره ی مغز کودکان شما و کلیه افراد بزرگسال با بهترین اساتید دوره دیده ی آموزش چرتکه در آموزشگاه چرتکه تکتا در تهران در خیابان پیروزی خیابان نبرد شمالی نرسیده به چهارراه فرزانه نبش کوچه نجار محمودی در موسسه ...

نظر : محمد رضايي
دوشنبه 1 خرداد ماه 1391

مجتمع آموزشي چرتكه من قبلا 15 سال پيش كلاس هاي كامپيوتر اونجا مي رفتم الآن دانشجوي دكتراي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف هستم. علاقه خودم به كامپيوتر رو مديون اين آموزشگاه و مربي هاي اون مخصوصا آقاي عمادآبشناس كه به من برنامه نويسي آموزش مي داد هستم. همه دوستان و فاميل هاي خودم رو هم به اونجا مع ...

بهترین مشاور املاک مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : محمد قانعی
دوشنبه 15 آبان ماه 1391

بهترین مشاور املاک : تشریفات ۲۶۳۰۲۷۵۰

بهترین مرکز خرید مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : مهدی
سه شنبه 8 شهريور ماه 1390

جعفر تو کوچه کاظمی . سوپر گلها تو 20 متری مجیدیه

بهترین مدرسه مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : دل آرام
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه های دو ...

نظر : م.س
پنجشنبه 24 آذر ماه 1390

ناظم هاشون بدن ولی مدرسه خوبیه

نظر : محمدرضا بخشی
شنبه 9 مهر ماه 1390

بهترین مدرسه دبستان میثم می باشد

بهترین قهوه خانه مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : HESAMER
يکشنبه 10 فروردين ماه 1393

تاتو  کاملا  حرفه ای  و  بهداشتی  با  ست  یکبار مصرف برای هر شخص   رنگ ها کاملا  بهداشتی  و از بهترین برندهای موجود در بازار آمریکا  می باشد   طرح ها طراحی شده و ارجینال می باشد و تاتوی  تکراری  حتی با اجباره م ...

نظر : ميثم الهياری
چهارشنبه 12 مهر ماه 1391

بهترين گل مولا

نظر : آرین
جمعه 28 بهمن ماه 1390

گل ملا هم خوبه که

بهترین تاکسی سرویس مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : امانی
سه شنبه 29 فروردين ماه 1391

به نظر من تاکسی تلفنی تشریفات بهترینه هم به موقع می آیند و هم ارزان است

نظر : دانیال مردانی
سه شنبه 1 آذر ماه 1390

تاکسی سرویس عرفان

نظر : دانیال مردانی
سه شنبه 1 آذر ماه 1390

تاکسی سرویس عرفان با مدیریت خاله مردانی

بهترین پارک مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : الهام ن.
دوشنبه 12 دي ماه 1390

پارك اطميشي توي خيابان سي سي- اين قديمي ترين پارك مجيديه است من از بچگي تقريبا 6-25 سال پيش توي اين پارك بازي ميكردم هنوزم با همون درختاي قديميش جون ميده براي قايم باشك تازگيا زمين بازيشو سر و ساموني داده ن كه واقعا قشنگ شده

نظر : مهدی
سه شنبه 8 شهريور ماه 1390

کوچه پارک . پیش حسن باغبان

نظر : محمد سعیدی
چهارشنبه 1 تير ماه 1390

پارک اتوبان

بهترین خواروبارفروشی مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد خواروبارفروشی های این محله

نظر : sheri58
يکشنبه 10 خرداد ماه 1394

تو کوچه کاظمی،کوچه بهناز،سوپر آقای پدر ،هم بسیار تمییز،منصف،مثل فروشگاه بزرگ،همه چیز داره.روابط عمومی بسیار عالی،تازه ما که زیاد خرید میکنیم جایزه داره،حتما سربزنید

بهترین شیرینی فروشی و قنادی مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : rakina
سه شنبه 17 دي ماه 1392

بنظر من مرسی و بعدش زیتون توی 16 متری دوم

نظر : مهتاب
دوشنبه 24 مرداد ماه 1390

من دوتا شيريني فروشي توي مجيديه جنوبي (16متري اول) قبول دارم 1- كاج 2- مرسي

نظر : محمد سعیدی
چهارشنبه 1 تير ماه 1390

پانیذ

بهترین مرکزدرمانی مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : رستيك كشيشزاده
شنبه 6 ارديبهشت ماه 1393

متخصص و فوق متخصص ایمپلنت،كاشت ایمپلنت،کاشت ایمپلنت ارزان،كاشت دندان،كاشت تخصصي دندان،ايمپلنت ارزان به عنوان بهترین متخصص و فوق متخصص ایمپلنت،كاشت ایمپلنت،کاشت ایمپلنت ارزان،كاشت تخصصي ايمپلنت،كاشت دندان،كاشت تخصصي دندان،كاشت ايمپلنت مناسب محله --مجیدیه جنوبی توسط رستيك كشيشزاده به شما بازدیدکنن ...

بهترین عکاسی مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : moshaver20
چهارشنبه 15 خرداد ماه 1392

سلام به همه. من دنبال یه دختر ناشنوا به نام مهسا میگردم. شیراز باهاش آشنا شدم و الان تهرانه. متاسفانه شماره داداشش که دوستمه خاموشه . باباشم دیروز از شیراز رفت. یه آدرس دارم ازش ولی خیلی گنگه آدرسه. خونشون تو مجیدیه هست ولی نمیدونم شمالی یا جنوبی. آدرسی که داداشش بهم داده اینه : مجیدیه - بوستان ...

نظر : رویا
سه شنبه 18 بهمن ماه 1390

من با نظرشون موافقم از همه عکاسی های توی مجیدیه بروز تر و کارش هم با کیفیت تره استودیو ثابت

نظر : فرزین
سه شنبه 18 بهمن ماه 1390

به نظر من بهترین عکاسی استودیو ثابت انتهای خیابان مجیدیه است بعد از خیابان مسیل باختر

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : اصلانی
شنبه 22 فروردين ماه 1394

امنیت گستر به عنوان بهترین دوربین مدار بسته محله --مجیدیه جنوبی توسط اصلانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز امنیت گستر

نظر : avin0032
سه شنبه 18 آذر ماه 1393

شرکت نرم افزاری سبزاندیشان ارائه دهنده نرم افزار امنیتی آنتی ویروسهای اورجینال هستش و راهکارهای امنیت شبکه میده. www.sabzandishan.ir  آدرسش هم از شریعتی راه داره هم از رسالت و هم از جانبازان (گلبرگ غربی) تلفن تماس :22332897-8

نظر : darya
سه شنبه 30 مهر ماه 1392

نرم افزار حسابداری هلو به عنوان بهترین فروش نرم افزار حسابداری هلو محله --مجیدیه جنوبی توسط darya به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز نرم افزار حسابداری هلو

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین مجیدیه جنوبی در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : احمدی
يکشنبه 11 تير ماه 1391

سلام حالا من یک سوال دارم ! می دونید سرای محله مجیدیه جنوبی کجاست؟ می دونید مدیر محله چه کسیه ؟ می دونید مجیدیه چند نفر جمعیت داره؟ می دونید بیش از 20 نفر نخبه علمی تو مجیدیه هستن؟ آیا می دونی سرای محله مجیدیه کوچه توکل پ 20 هست؟ آیا می دونید مدیر محله آقای دهقان است؟ و ...

بهترین آرایشگاه زنانه مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : tina25
سه شنبه 20 تير ماه 1396

دوستان اگه دنبال کار تتومبکرو خوب هستید تو مجیدیه برید سالن پرنسس(مجیدیه) کارشون عالیه من رفتم واقعا راضی ام  از همه نظر اصلا هم درد نداشت و کار خیلی تمیز بود

نظر : نصیبه
شنبه 17 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --مجیدیه جنوبی توسط نصیبه به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام بچه ها میشه بگین هزینه رنگ تو آرایشگاه اندو برای موهایی بلند تا کمر حدودا چنده اگه ارایشگاه خوب هم سراغ دارین بگین ممنون میشم نمایش مشخصات و آدرس مر ...

نظر : حسنا
شنبه 17 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --مجیدیه جنوبی توسط حسنا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است خانما سلااااااااااااام میشه بهم کمکم کنید یه جایی رو برای هایلایت خیلی خیلی کمرنگ در حد توناژ باشه معرفی کنین اصلا نیمخوام خیلی معلوم باشه خیلی کمرنگ ولی مل ...

بهترین آرایشگاه مردانه مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : مجتبی باغانی
دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1391

فامیلیه مدیر تالار چیه و بچه کجاست

نظر : مجتبی باغانی
دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1391

پرسپولیس سرور استقلاله

نظر : مهدی کاظمی
سه شنبه 8 شهريور ماه 1390

آرایشگاه محسن . حرف نداره . تو خیابان حاجی پوره .

بهترین قالیشویی های مجیدیه جنوبی و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع باعث شده این قالیشویی رو من به همه معرفی کنم آدرس سایتشون هم www.ghalifarsi.com هستش، یه بار امتحان کنید مشتری همیشگی خواهید شد. نمایش مشخصات ...

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله