کلینیک ارزیابی شنوایی و سمعک آوای سعادت
http://www.dabi.ir/avayesaadatکلینیک ارزیابی شنوایی و سمعک آوای سعادت 22368100 - 09380937652

- ارزیابی شنوایی ادیومتری و تمپانومتری
مشاوره ، تجویز و تعمیر انواع سمعک های دیجیتال، هوشمند و نامرئی
- تربیت شنوایی و ارزیابی و درمان سرگیجه
- مشاوره ، تجویز و تعمیر انواع سمعک های دیجیتال، هوشمند و نامرئی
- ساخت انواع قالب سمعک ( نرم و سخت ) ضد آب و ضد صوت
- ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش
- طرف قرارداد با انواع بیمه ها
 تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید