مطب دکتر محمود مقیمی
http://www.dabi.ir/drmoghimi  • کلینیک تخصصی ابن سینا:
  • ختنه
  • واکسیناسیون
  • تغذیه و رشد
  • سوراخ کردن گوش
  • بهترین زمان ختنه یک ماه اول بعدازتولد است
  • ختنه از عفونت های ادراری جلوگیری می کند
  • واکسیناسیون توسط متخصص از بهترین واکسن های موجود باکمترین عارضه تزریق می گردد


تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات