تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله لویزان - شیان
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله لویزان - شیان و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب سرو

مرکز کالای خواب سرو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله لویزان - شیان و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991250  /  

پیک تیزرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1985682  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1985681  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1985673  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1985672  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت لویزان - شیان و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : drirani8
سه شنبه 19 اسفند ماه 1393

http://iransetupcom.blogfa.com

نظر : drirani8
سه شنبه 19 اسفند ماه 1393

http://lavizan3.blogfa.com/ 

نظر : جعفریان
سه شنبه 25 مهر ماه 1391

سلام منطقه لویزان و شیان بسیار خوش آب و هواست و محله آرومیه اما متاسفانه یه کم بد مسیره . از سه راه فلاحی جلوی دانشگاه شهید رجایی تاکسی های ون هستن که به مترو فدک میرن و شما میتونید از این تاکسی ها استفاده کنید و به مترو فدک برین و در ایستگاه دروازه شمران خط عوض کنید و وارد خط 1 بشید . اگر هم نخ ...

بهترین فست فود لویزان - شیان و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : یحیی دلیوری
دوشنبه 24 مرداد ماه 1390

پیتزا وساندویج شیان ساندویچی گلچین سه  راه لویزان

بهترین باشگاه ورزشی لویزان - شیان و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : sorena
يکشنبه 7 خرداد ماه 1396

با سلام خدمت بانوان عزیز . باشگاه اران با کلاسهای زیر در خدمت شما عزیزان میباشد. لازم به ذکر است که در این باشگاه کلیه کلاسهای رقص به صورت حرفه ای اموزش داده میشود. همچنین از جهت رفاه حال عزیزان محترم، باشگاه تا ساعت 9 شب کلاسهای خود را ارائه میدهد کلاسهای ورزشی: بدنسازی - trx - پیلاتس - ایر ...

نظر : sorena
دوشنبه 2 اسفند ماه 1395

سلام به بانوان عزیز مناطق شمال و شرق تهران. کلاسهای بسیار مفرح رقص و ورزشهای سالنی در باشگاه اران منتظر شما عزیزان به صورت تمام وقت میباشد با ما تماس بگیرید: 77893205- 09335166561

نظر : sorena
يکشنبه 24 بهمن ماه 1395

با سلام خدمت دوستان عزیزم. باشگاه اران جهت کلاسهای رقص خود در شیفت صبح و بعد از ظهر از کلیه عزیزان دعوت به عمل میاورد تلفن های تماس: 77893205- 09335166561

بهترین آموزشگاه موسیقی لویزان - شیان و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : رضا بیوادی
پنجشنبه 31 فروردين ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --لویزان - شیان توسط رضا بیوادی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است ممنون از استاد الهامیان نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی

نظر : علمداری
دوشنبه 30 شهريور ماه 1394

آموزشگاه موسیقی آکورد به عنوان بهترین بهترین آموزشگاه موسیقی در تهرانپارس محله --لویزان - شیان توسط علمداری به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است آموزشگاه موسیقی آکورد بسیار آموزشگاه خوبیه دوستان،شماره تماسشم 77735603 هستش نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی آکورد

نظر : nima
شنبه 6 خرداد ماه 1391

فقط شيدايي 77868268

بهترین آموزشگاه کامپیوتر لویزان - شیان و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : hr_m_86
پنجشنبه 9 مرداد ماه 1393

سلام; بنده مدرس دوره های آموزشی icdl بودم و تمام آموزش ها را به صورت فیلم ضبط کردم و شما می توانید از آنها استفاده کنید: برای دانلود مجموعه آموزشی + جزوات آموزشی + نمونه سوالات icdl به این سایت مراجعه کنید: www.learnfiles.ir لینک مستقیم آموزش: http://myprogram ...

بهترین مشاور املاک لویزان - شیان و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : اصغر
شنبه 22 مرداد ماه 1390

املاک یاران(علی جیک  جیک و رضا)

نظر : حسین رشتی
يکشنبه 16 مرداد ماه 1390

عین ااه مقنی

بهترین مرکز خرید لویزان - شیان و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : پونه مجیدی
جمعه 22 ارديبهشت ماه 1391

پیکو کالر شرق فروشگاه رنگ عتیق به عنوان بهترین رنگ پرده کرکره استیکر مدرن استیکر کودک پنجره هاي upvc محله --لویزان - شیان توسط پونه مجیدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پیکو کالر شرق فروشگاه رنگ عتیق

بهترین مدرسه لویزان - شیان و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : شهین
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه های دو ...

نظر : tina
سه شنبه 21 شهريور ماه 1391

tohid kheyli bade,haghighato nemidonam

نظر : ازیتا
دوشنبه 5 تير ماه 1391

از نظر من افتضاح ترین مدرسه ی منطقه ی 4 مدرسه ی توحید و مدرسه ای که ازش راضی بودم مدرسه ی حقیقت بود

بهترین استخر،سونا،جکوزی لویزان - شیان و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : siavash poorshafagh
سه شنبه 12 مهر ماه 1390

bad nist,Lockeresh aslan khoob nist. vali abesh hamishe tamize,Jakoozisham badak nist, nazare mane alabate

نظر : baher
شنبه 20 فروردين ماه 1390

استخر 22 بهمن واقع در شمال خانه های سازمانی شهید فلاحی

بهترین قهوه خانه لویزان - شیان و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : sina keshmiri
چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390

عمو حسین دم خیابون هنگام هر قلیون 2000 تومن  

نظر : شریفی
يکشنبه 16 مرداد ماه 1390

سد تقی  

بهترین رستوران لویزان - شیان و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : f.s
جمعه 1 مهر ماه 1390

فقط ولیمه

نظر : بهارمهر
سه شنبه 1 شهريور ماه 1390

کاملا موافقم.ولیمه غذایش عالی ست.

نظر : محموداكبري
دوشنبه 2 خرداد ماه 1390

تهیه غذای ولیمه به عنوان بهترین غذاي آماده محله لویزان - شیان توسط محموداكبري به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز تهیه غذای ولیمه

بهترین تاکسی سرویس لویزان - شیان و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : ترابیان
جمعه 15 ارديبهشت ماه 1391

تاکسی شیان 22931819

بهترین پارک لویزان - شیان و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : تاتیا
شنبه 22 مرداد ماه 1390

پارک تولد

بهترین خواروبارفروشی لویزان - شیان و نظرات شما در مورد خواروبارفروشی های این محله

نظر : alifarzad
يکشنبه 5 آذر ماه 1391

شیان1 سوپر پیروزی

نظر : حسن
يکشنبه 23 مرداد ماه 1390

میوه فروشی نصرالله  مد آقا  روبرو مسجد رسول  میوه فروش

بهترین شیرینی فروشی و قنادی لویزان - شیان و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : مدیسا
جمعه 31 شهريور ماه 1391

از اون موقعی که لاریسا اومده بقیه باید جمع کنن!امتحان کنید میبینین .مجتمع تجاری الماس.شیرینی لاریسا

نظر : محمد قربان زاده
يکشنبه 11 تير ماه 1391

سلام خدایی شیرینی آیدین فقط و فقط

نظر : سارا خوش رو
شنبه 20 اسفند ماه 1390

سلام شیرینی آیدین خیلی هم عالیه من و خانوادم کاملا راضی هستیم  

بهترین مرکزدرمانی لویزان - شیان و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : مبارکی
جمعه 18 شهريور ماه 1390

اقای دکتر مهرایین واقای حیدری

بهترین عکاسی لویزان - شیان و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : لیلا
دوشنبه 12 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --لویزان - شیان توسط لیلا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بچه ها من رفتم موهام رو کوتاه کردم نمیدونید چقدر عالی بود هم محیطش قشنگ بود هم پرسنلشون خیلی خوب بودن نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی آندو

نظر : baharan90
دوشنبه 31 تير ماه 1392

مژده به تمام ساکنین محترم منطقه 3 و 4 آتلیه بهاران در نزدیکی شما افتتاح شد مفتخریم با کادر مجرب خانم  و آتلیه ایی با دکورهای متنوع  و قیمتهایی استثنایی در خدمت شما عزیزان باشیم. تخصص ما در زمینه عکس کودک هست اما همه امکانات لازم برای عکس مدلینک .اسپرت .خانوادگی و حتی پرسنلی ...

نظر : مهدی رضائی
شنبه 17 دي ماه 1390

عکاسی خاطره ها

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) لویزان - شیان و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : تیموری
يکشنبه 6 ارديبهشت ماه 1394

پرکاس به عنوان بهترین تولید کننده و سازنده تابلو های تبلیغاتی محله --لویزان - شیان توسط تیموری به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پرکاس

نظر : مریم
يکشنبه 5 آذر ماه 1391

سوپر پیروزی به عنوان بهترین خوار بار فروشی محله --لویزان - شیان توسط مریم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز سوپر پیروزی

نظر : f.s
جمعه 1 مهر ماه 1390

گالری خورشید خانوم تو خیابون سلیمی

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین لویزان - شیان در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : كياني
يکشنبه 22 آبان ماه 1390

در صورتي كه راهنمايي و رانندگي (راهور) نمي تواند مامور براي كنترل تابلوهاي توقف ممنوع بگذارد لا اقل خيابان را يكطرفه نمايد تا وقت مردم براي گذر از اين خيابان تلف نشود . با تشكر

نظر : امير حسين آبادي
جمعه 29 مهر ماه 1390

لطفا خيابان شهيد فرشادي را از شهيد شاهرضايي  تا كوجه 12 بهمن تعريض كنيد . مقدار از پياده رو را به خيابان اضافه كنيد . تشكر

نظر : httht
چهارشنبه 30 شهريور ماه 1390

خيلي خوب خوش اب وهوا 20 20

بهترین آرایشگاه زنانه لویزان - شیان و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : خسروابادی
شنبه 17 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --لویزان - شیان توسط خسروابادی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من بالاخره رفتم سالن آندو تعریفشو شنیده بودم و اینکه تویه هروی و بمن نزدیکه سالنشونتوی خونه قدیمی که به سبک جالبی داشت حیاطش خیلی سیک معماری خاص بود ب ...

نظر : شباهنگ
دوشنبه 12 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --لویزان - شیان توسط شباهنگ به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است دوستان من تهران رو خیلی نمیشناسم چندوقته که نامزد کردم و قرار که برنامه هامون رو توی تهران بگیریم برای عروسیم توی یکی از ارایشگاه ها قرارداد بستم ولی گفت ...

نظر : پارمیدا
چهارشنبه 27 ارديبهشت ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --لویزان - شیان توسط پارمیدا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بچه ها من میخام ناخونامو کاور کنم جایی میشناسید حدود شریعتی خوب باشه نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی آندو

بهترین آرایشگاه مردانه لویزان - شیان و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : sina keshmiri
چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390

بهترین آرایشگاه آرایشگاه عمو سعید تو شهرک لویزان یک هستش که فقط 1000 تومن میگیره!

نظر : مرمر مجیدی
شنبه 12 آذر ماه 1390

به نظر من بهتری ارایشگاه مردانه  ارا شگاه اقا محسن , تو خیابون شاه رضایی بغل کوچه سخن سوم چون مجید من میره اونجا موهاش رو کوتاه میکنه و خیلی ناز میشه.مرمر مجیدلاله 

نظر : تاتیا
شنبه 22 مرداد ماه 1390

املاک یاران( رضا و علی جیک جیک)

بهترین قالیشویی های لویزان - شیان و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : maryam ghorbani
شنبه 2 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --لویزان - شیان توسط maryam ghorbani به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است قالیشویی فارسی فقط و فقط 22646472 و 77336000 نمایش مشخصات و آدرس مرکز قالیشویی فارسی

بهترین مزون های لویزان - شیان و نظرات شما در مورد مزون های این محله

نظر : ارزو
شنبه 9 بهمن ماه 1395

مزون لباس عروس و لباس شب b.a به عنوان بهترین مزون لباس عروس و شب محله --لویزان - شیان توسط ارزو به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام بچه های گل منم لباس عروسم رو به خانوم عامری سپردم که برام بدوزن. فعلا پرو اولم رو رفتم و باید بگم خیلی خوشحالم .تا اینجا که دقیقا مدلی هست که می خو ...

نظر : ساغر
چهارشنبه 22 دي ماه 1395

مزون لباس عروس و لباس شب b.a به عنوان بهترین مزون لباس عروس و شب محله --لویزان - شیان توسط ساغر به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است دوستان من چند وقت پیش آرایشگاه یکی از دوستام بودم یه خانومی لباسش رو آورده بود اونجا بفروشه مال مزون ب.آ بود خیلی کارشون شیک بود من تا قبلش اسم اینجارو ...

نظر : هانیه
چهارشنبه 15 دي ماه 1395

مزون لباس عروس و لباس شب b.a به عنوان بهترین مزون لباس عروس و شب محله --لویزان - شیان توسط هانیه به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام بچه ها جون من عروسیم مهر ماه بود و خداروشکر همه چیز عالی پیش رفت . از باغ و تشریفات گرفته تا آتلیه و لباسم. خواستم بیام اینجا تجربم رو بگم شاید کم ...

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله