سم پاشی نانو فناوران بهداشت
http://www.dabi.ir/nanofannavaran 

              

شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران

86013062 -22048278- 66959729

   www.nanofannavaran.com

شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت ودرمان بشماره2107

عضوانجمن حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمپاشی تضمینی سوسک درشت وسوسک ریزدرمنازل،رستورانهاوادارات دولتی

سمپاشی ساس رختخواب درخوابگاههاوپانسیونها
کنترل حشرات موذی دربیمارستانها،سازمانهاوسایراماکن عمومی به روش کاملاعلمی

کنترل جوندگان موذی درسیلوها،مرغداریهاوکارخانجات صنایع غذایی


   خدمات :  
کنترل سوسک درشت 
سمپاشی و کنترل سوسک ریز 
کنترل و از بین بردن کنه کبوتر در اماکن مسکونی 
طعمه  گذاری و تله گذاری برای کنترل موش ها 
سمپاشی و ریشه کنی ساس  تختخواب 
سمپاشی و کنترل مگس در کارخانه ها،دامداریها و مرغداریها ،با سموم جذب کننده حاوی فرمون های جنسی 
سمپاشی و ریشه کنی کک 
سمپاشی و ریشه کنی مایت ،هیره و شپشکتلفن تماس باکارشناسان:

ساکنین محترم مناطق: 4-3-2-1 : 22048278

ساکنین محترم مناطق: 22-21-18-9-5: 86013062

                                 سایر مناطق تهران: 66959729

مشاورین شرکت :09120705746 و 09197173454 و 09197174276                   

t.me/sampashi1تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات

برخی از کلمات کلیدی ثبت شده توسط فروشگاه

سم پاشی در شرق تهران   -   بهترین سمپاشی در تهرانپارس   -   سمپاشی ساس درتهرانپاس   -    -  

مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید