آموزشگاه عصر نخبگان
http://www.dabi.ir/asrenokhbegan


www.asrenokhbegan.com

آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری عصرنخبگان


آموزشگاه عصرنخبگان به عنوان واحد برتر آموزش های فنی و حرفه ای استان تهران و نماینده رسمی آموزش برند های مطرح تولیدکننده نرم افزارهای مالی اداری فعالیت می نماید. این واحد موفق دوره های آموزشی مهارت محور را در زمینه های کامپیوتر و حسابداری و امور اداری برگزار نموده و همچنین در زمینه ارائه مهارتهای دیپلم رسمی کاردانش در کمترین زمان ممکن فعالیت می نماید.

برای آشنایی با دوره های آموزشی آموزشگاه عصرنخبگان می توانید بر روی هر یک از موارد زیر کلیک نمایید.

 

آشنایی با پک های جامع آموزش:

آشنایی با دوره های مهارتی کوتاه مدت کامپیوتر و حسابداری:

آشنایی با مهارتهای دیپلم کاردانش عصرنخبگان:


تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید