شرکت گروه هیلتی کاران
http://www.dabi.ir/hiltikaran


hilit-karan.com

                         شرکت گروه هیلتی کاران

گروه هیلتی کاران pm در سال ۱۳۸۵ تشکیل گردیده است . هدف اصلی این گروه ارائه خدمات وجلب رضایت مشتریان با ارائه بهترین خدمات تخریب ، سوراخکاری صنعتی و ساختمانی و خانگی و کاشت انواع بولت و ریشه و پرچ فلز به فلز و فلز به بتون ، کاتر و شیار کنی ، رگلاژ انواع چال آسانسور و فونداسیون و ستون و نمونه برداری از بتون ( کر گیری ) و انواع خدمات فنی دیگر می باشد . این شرکت دارای گروههای فعال و بنام و با سوابق کاری در اجرای عملیات سازه و تخریب و تاسیساتی از جمله شرکت آبادگران مهر سینا و شرکت پورمه سازه و غیره می باشد. مدیریت و نیروهای اصلی شرکت از سوابق درخشانی در اجرای عملیات سازه و تخریب را دارند.از افتخارات ما دقت در جزئیات اجرائی , امنیتی میباشد و تجارب قبلی به ما کمک میکند که مشکلات اجرائی را قبل از به وجود آمدن حل و رفع کنیم .
موضوع فعالیت:
 اجرای عملیات تخریب و کنده کاری سنگ و بتون اجرای عملیات کاشت بولت وبولت اتوماتیک و ریشه (تخصصی)
 اجرای عملیات سوراخکاری صنعتی, ساختمانی , تاسیساتی
 اجرای عملیات رگلاژ بتون فونداسیون , چال آسانسور و نمای ستونهای اصلی
 اجرای عملیات تزریق خمیر و مواد غیر انفجاری جهت تخریب بتن و سنگ شکنی
 اجرای عملیات نمونه برداری بتون جهت آزمایش مقاومت بتون
طرح و اجرای و مشاوره بازسازی کلی و جزئی ابنیه
 بتن ، ملات ، فرآورده های بتنی
کاشت بولت و بولت اتوماتیک و ریشه، تزریق خمیر و مواد غیر انفجاری جهت تخریب بتن و سنگ شکنی، تخریب و کنده کاری سنگ و بتن، رگلاژ بتن فونداسیون، چال آسانسور و نمای ستونهای اصلی، نمونه برداری بتن جهت آزمایش مقاومت بتن

گروه هیلتی کاران پورمه سازه
اجرای تخصصی عملیات سازه و تخریب
اجرای تخصصی تخریب 
اجرای تخصصی تخریب و کنده کاری
اجرای حرفه ای وتخصصی کنده کاری سنگ
اجرای تخصصی عملیات رگلاژ بتون فونداسیون
اجرای تخصصی عملیات تزریق خمیر و مواد غیر انفجاری
اجرای تخصصی عملیات تخریب بتن 
اجرای تخصصی عملیات تخریب بتن و سنگ شکنی
اجرای تخصصی عملیات نمونه برداری بتون
اجرا و مشاوره بازسازی کلی
اجرای تخصصی چال آسانسور
طراحی و اجرا بازسازی کلی درتهران
اجرای تخصصی تخریب در تهران
اجرای تخصصی عملیات سازه در تهران
اجرای تخصصی عملیات سوراخکاری صنعتی


تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید