مشاوره رزا سهرابی،درمانگر اختلالات اضطرابی،افسردگی،وسواس وشخصیت
http://www.dabi.ir/moshaveresohrabi رزا سهرابی فرید
 09352257669


کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت  
مشاور مرکز روانشناسی بلوارفردوس
 مشاور خانواده،ازدواج،کودک و نوجوان
 مجری آزمون های هوش و شخصیت 
 درمانگر اختلالات اضطرابی،افسردگی ، وسواس و شخصیت
 


تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات