شرکت گروه هیلتی کاران
http://www.dabi.ir/hiltikaran


hilit-karan.com

                         شرکت گروه هیلتی کاران

گروه هیلتی کاران pm در سال ۱۳۸۵ تشکیل گردیده است . هدف اصلی این گروه ارائه خدمات وجلب رضایت مشتریان با ارائه بهترین خدمات تخریب ، سوراخکاری صنعتی و ساختمانی و خانگی و کاشت انواع بولت و ریشه و پرچ فلز به فلز و فلز به بتون ، کاتر و شیار کنی ، رگلاژ انواع چال آسانسور و فونداسیون و ستون و نمونه برداری از بتون ( کر گیری ) و انواع خدمات فنی دیگر می باشد . این شرکت دارای گروههای فعال و بنام و با سوابق کاری در اجرای عملیات سازه و تخریب و تاسیساتی از جمله شرکت آبادگران مهر سینا و شرکت پورمه سازه و غیره می باشد. مدیریت و نیروهای اصلی شرکت از سوابق درخشانی در اجرای عملیات سازه و تخریب را دارند.از افتخارات ما دقت در جزئیات اجرائی , امنیتی میباشد و تجارب قبلی به ما کمک میکند که مشکلات اجرائی را قبل از به وجود آمدن حل و رفع کنیم .
موضوع فعالیت:
 اجرای عملیات تخریب و کنده کاری سنگ و بتون اجرای عملیات کاشت بولت وبولت اتوماتیک و ریشه (تخصصی)
 اجرای عملیات سوراخکاری صنعتی, ساختمانی , تاسیساتی
 اجرای عملیات رگلاژ بتون فونداسیون , چال آسانسور و نمای ستونهای اصلی
 اجرای عملیات تزریق خمیر و مواد غیر انفجاری جهت تخریب بتن و سنگ شکنی
 اجرای عملیات نمونه برداری بتون جهت آزمایش مقاومت بتون
طرح و اجرای و مشاوره بازسازی کلی و جزئی ابنیه
 بتن ، ملات ، فرآورده های بتنی
کاشت بولت و بولت اتوماتیک و ریشه، تزریق خمیر و مواد غیر انفجاری جهت تخریب بتن و سنگ شکنی، تخریب و کنده کاری سنگ و بتن، رگلاژ بتن فونداسیون، چال آسانسور و نمای ستونهای اصلی، نمونه برداری بتن جهت آزمایش مقاومت بتن

گروه هیلتی کاران پورمه سازه
اجرای تخصصی عملیات سازه و تخریب
اجرای تخصصی تخریب 
اجرای تخصصی تخریب و کنده کاری
اجرای حرفه ای وتخصصی کنده کاری سنگ
اجرای تخصصی عملیات رگلاژ بتون فونداسیون
اجرای تخصصی عملیات تزریق خمیر و مواد غیر انفجاری
اجرای تخصصی عملیات تخریب بتن 
اجرای تخصصی عملیات تخریب بتن و سنگ شکنی
اجرای تخصصی عملیات نمونه برداری بتون
اجرا و مشاوره بازسازی کلی
اجرای تخصصی چال آسانسور
طراحی و اجرا بازسازی کلی درتهران
اجرای تخصصی تخریب در تهران
اجرای تخصصی عملیات سازه در تهران
اجرای تخصصی عملیات سوراخکاری صنعتی


تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات