كلينيك دندانپزشكي دكتر چليانلو مدير و موسس دكتر امين رضا چلبيانلو
http://www.dabi.ir/drchalabianluكلينيك دندانپزشكي دكتر چلبیانلو
مدير و موسس دكتر امين رضا چلبیانلو
 
جراح و دندانپزشك
مسترشيپ و فلوشيپ جراحي پيشرفته ايمپلنت
عضو رسمي انجمن ايمپلنتولوژي امريكا
عضو رسمي  انجمن ايمپلنتولوژي ايران
مولف كتاب جراحي و پروتز ايمپلنت
عضو انجمن جراح دندانپزشكان اروپا
 
ادرس:
زعفرانیه،‌‌‌مقدس اردبیلی،بین الف ‌وب پلاک‌۱۴۰ 
 
شماره تماس:
02126309726
02126309755
02126309771
09122578407


تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات
مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید