تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله آذربایجان - رودکی - خوش
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله آذربایجان - رودکی - خوش و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آرایشگاه زنانه و آرایش عروس و طراحی ناخن نرجس خاتون

مرکز آرایشگاه زنانه و آرایش عروس و طراحی ناخن نرجس خاتون به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی سحر برترین سالن زیبایی غرب تهران و تنها مرکز ارایه دهنده فیش اسپا 44978115

مرکز سالن زیبایی سحر برترین سالن زیبایی غرب تهران و تنها مرکز ارایه دهنده فیش اسپا 44978115 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی شاهی (تمامی فرش ها را به صورت کتبی ضمانت می نماییم)

مرکز قالیشویی شاهی (تمامی فرش ها را به صورت کتبی ضمانت می نماییم) به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی فارسی 22646472 و 77336000

مرکز قالیشویی فارسی 22646472 و 77336000 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی نایب

مرکز قالیشویی نایب به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی امیران

مرکز قالیشویی امیران به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی برادران نوری

مرکز قالیشویی برادران نوری به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی آب

مرکز قالیشویی آب به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی قیطریه

مرکز قالیشویی قیطریه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی زمرد

مرکز کارخانه قالیشویی زمرد به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله آذربایجان - رودکی - خوش و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
0.05% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه پویا تفکر

مرکز موسسه پویا تفکر به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1986802  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1986801  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1986793  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1986792  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : آرزو
شنبه 26 فروردين ماه 1391

سلام ما 3 ساله تو بوستان-بين رودکي و نواب زندگي مي کنيم راضي هستم البته ته کوچه زياد جالب نيست. ولي کلا از تهرانپارس که قبلا بوديم خيلي بهتره

نظر : BEHNAZ
چهارشنبه 8 تير ماه 1390

سلام به دوستان عزیز من فکر میکنم بهترین منطقه برای سکونت در خیابان خوش -بین مسجد صادقیه و پارک کودک بالای خیابان دامپزشکی است .خیابان بوستان سعدی -کوچه احمدی سخا-اعتبار زاده و ... مناطق خوبی برای سکونت هستند.

بهترین باشگاه ورزشی آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : ندا
يکشنبه 27 آذر ماه 1390

سلام آقا عرشیا ممنون من برا نامزدم شلوارلی خریدم خدارو شکر خوشش امد.

نظر : امیرعلی
يکشنبه 27 آذر ماه 1390

سلام ممنون از راهنمایت .مغازه  خوبی بود من ازش خرید کردم.

نظر : عرشیا
شنبه 26 آذر ماه 1390

سلام بهترین مغازه خرید لباس مردونه که جنسش خوب باشه مغازه سان است خیابان آذربایجان نرسیده به رودکی. من هر چی خرید کردم خیلی دیر خراب شده .

بهترین مهد کودک آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : amirsadra
پنجشنبه 29 آبان ماه 1393

گرخواجه زبهرما بدی گفت ماچهره زغم نمی خراشیم ما نیکی او به خلق گوییم تاهردو دروغ گفته باشیم 

نظر : amirsadra
پنجشنبه 29 آبان ماه 1393

گرخواجه زبهرما بدی گفت                      ماچهره زغم نمی خراشیم ما نیکی او به خلق گوییم                &n ...

نظر : amirsadra
چهارشنبه 28 آبان ماه 1393

نظام بی نظام ارکافرم خواند                    متاع کذب را نبودفروغی مسلمان خوانمش زبرانباشد                      جواب هردروغی جزدروغی ازطرف همون آقایی که شما در دروغهایتان ذکرنموده ای ...

بهترین آموزشگاه موسیقی آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : نازنين اميدي
چهارشنبه 24 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی دل انگیزان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط نازنين اميدي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است عالي ❤️❤️❤️❤️❤️ 👍👍👍👍👍 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی دل انگیزان

نظر : حميد صالح زاده
دوشنبه 22 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی دل انگیزان به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط حميد صالح زاده به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من پيش استاد سارا جلايي كلاس پيانو ميرم،بسيار استاد خوبي هستن شماره تماس ٤٤٩٧٦٤٨٢ نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی دل انگیزان

نظر : مونا اسکندی
چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط مونا اسکندی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است استاد محسن بیگلری برای آموزش نی عالی هستن شمارشون 88171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی

بهترین آموزشگاه کامپیوتر آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : bahramian7
سه شنبه 5 مرداد ماه 1395

آموزشگاه کامپیوتر  بزرگ امید رایانه تو شهرک غرب و سعادت اباد از همه قدیمی تر و بهتره فکر کنم 20 سالی هست تو شهرک غربه .نزدیک 50 دوره نرم افزار و سخت افزارم دارند.وجه تمایزش بروز بودن ورژن نرم افزارشه بعلاوه کلاسا رو با اساتید خودش که صاحبان آموزشگاه هستند و دلسوز با جمعیت کم حداکثر 6 نفر اد ...

بهترین مرکز خرید آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : پگاه
جمعه 8 ارديبهشت ماه 1391

من تو این ده سال تقریبا از همه مانتو فروشی های خیابون رودکی مانتو خریدم ولی به نظر من بهترین مانتو فروشی "گلپوشان" هم تنوع مدلاش زیاده هم اینکه جنس مانتوهاش واقعا خوبه شلوار جین وشالم داره ومیشه  همون موقع یه شال با مانتو ست کنیم (این واسه ادمای تنبل مثل من خوبه که وقت وحوصله ندار ...

نظر : بچه محل
يکشنبه 22 خرداد ماه 1390

میوه فروشی داخل خ خوش بغل بنگاه دریانی نرسیده به اذربایجان                   بقال حاج حسین   پشت بیمارستان لولا گر کوچه ملک محمدی لوازم التحریری بغل نان بابا حسن داخل خ خوش   &n ...

بهترین سفره خانه سنتی آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : امین صالحی
يکشنبه 1 مرداد ماه 1391

سفره خانه چلچراغ خیابان دامپزشکی تقاطع خوش. بی نظیه...

بهترین کافی شاپ آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد کافی شاپ های این محله

نظر : shayan
دوشنبه 27 تير ماه 1390

کافی کرم شبستری به عنوان بهترین کافی شاپ محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط shayan به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است دنج بودن . آرامش و راحتی عالی داره. نمایش مشخصات و آدرس مرکز کافی کرم شبستری

نظر : tara
يکشنبه 5 تير ماه 1390

کافی کرم شبستری به عنوان بهترین کافی شاپ محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط tara به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است kheily jaye denjiye نمایش مشخصات و آدرس مرکز کافی کرم شبستری

بهترین تاکسی سرویس آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : پگاه
جمعه 8 ارديبهشت ماه 1391

سلام به نظر من "آژانس سرو" آژانس خوبیه من 10ساله  از این آژانس استفاده میکنم وراضیم. نسبت به آژانسای این اطراف قیمتش مناسب تره ومدیریتش به مشتری اهمیت میده. (ادرس: خ نواب .سرسینا)

بهترین شیرینی فروشی و قنادی آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : امین صالحی
يکشنبه 1 مرداد ماه 1391

بهترین شیرینی فروشی چیچک، خیابان آذربایجان. بدون تردید.

نظر : پگاه
جمعه 8 ارديبهشت ماه 1391

بهترین قنادی اول "شیرین منش" که دوستان گفتن بعد هم "پارس"  ادرس پارس: خیابان رودکی بعداز مرتضوی

نظر : sajede
چهارشنبه 12 بهمن ماه 1390

 شیرینی فروشی شیرین منش در خیابان آذربایجان عالیه عالیه

بهترین مرکزدرمانی آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : ali
سه شنبه 26 مهر ماه 1390

هرچند تبلیغات کردن. اما من اتفاقا به این کلینیک رفتم. فقط می تونم بگم خیلی به من کمک کردن.  راضی بودم

نظر : پرستو حسینی
سه شنبه 26 مهر ماه 1390

مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی به عنوان بهترین خدمات روان شناسی و مشاوره محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط پرستو حسینی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است کلینیک مددکاری اجتماعی رها با کادری مجرب به ارائه خدمات مددکاری روانشناسی و مشاوره فردی گروهی و خانواده می پردازد. نمایش مشخصا ...

بهترین عکاسی آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : رزا
يکشنبه 20 فروردين ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط رزا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است برای تست گریم به این سالن مراجعه کردم.واقع کار گریم و واقعی انجام داد .چند تا تست عکس هم زدن.واقعا آدم احساس راحتی میکنه باهاشون نمایش مشخصات و ...

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : علی قاسم پور
يکشنبه 31 فروردين ماه 1393

گروه صنعتی سهند تبریز به عنوان بهترین دستگاه بسته بندی محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط علی قاسم پور به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز گروه صنعتی سهند تبریز

نظر : ابوذر آشتیانی
شنبه 17 اسفند ماه 1392

پیشگام صنعت ابزار به عنوان بهترین انجام عملیات هات تپ ( انشعاب از خطوط حاوی سیالات ) محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط ابوذر آشتیانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است از عکسها و توضیحات شیوا بسیار سپاس . سایت اصلی شما هم سایت جمعی هست و مطالب شما در مورد هات تپ و اینکه هات تپ چیس ...

نظر : رضا نقی پور
پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392

پیشگام صنعت ابزار به عنوان بهترین انجام عملیات هات تپ ( انشعاب از خطوط حاوی سیالات ) محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط رضا نقی پور به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است خیلی عالینمایش مشخصات و آدرس مرکز پیشگام صنعت ابزار

بهترین آرایشگاه زنانه آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : زهره
جمعه 8 ارديبهشت ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط زهره به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است باید 1 بار برید این سالن تا کار خوب و محیط مثبت و تخفیف و با هم تجربه کنید.برای عروسی پسرم رفتم بسیار راضی بودم نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن ز ...

نظر : پروین
سه شنبه 22 فروردين ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط پروین به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است در تعریف این سالن باید بگم.سالنی همیشه دارای تخفیف نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی

نظر : سپیده
سه شنبه 22 فروردين ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --آذربایجان - رودکی - خوش توسط سپیده به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است کار اکستنشن مژه رو برام انجام دادن.خیلی خوب و به قیمت.حالا برای کارهای دیگه هم میرم پیش شون نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی ...

بهترین آرایشگاه مردانه آذربایجان - رودکی - خوش و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : شهرام
پنجشنبه 10 آذر ماه 1390

به نظر من بهترين آرايگاه تو سلسبيل آريشگاه صبا نبش خ اروميه و نواب هستش كه دو نفر آرايشگر داره كه من از كار آقا سعيد كه چند سالي پيشش ميرم فوق العاده راضيم و تازه آدم خيلي خوبي هم هست .به شما هم پيشناد ميكنم اونجا برين .

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله
مشاغل دارای صفحه (ویژه)در این محله
همسایه های این محله
مراکز دارای تخفیف در این محله

ثبت نام در سایت و دریافت دابی کد

گروه وب سایتهای دابی در راستای اهداف خدمت رسانی به کاربران سایت اقدام به ایجاد تسهیلات ویژه جهت بهره مندی از خدمات مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی و رفاهی برای کاربران و بازدیدکنندگان محترم سایت نموده است.
جهت استفاده از این خدمات ابتدا می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که برخی از مراکز (فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید