تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله الهیه - تجریش
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله الهیه - تجریش و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب پوست و مو دکتر میبدیان

مرکز مطب پوست و مو دکتر میبدیان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

15% تخفیف تخفیف ویژه مرکز قالیشویی تجریش قالی شویی سفید برفی

مرکز قالیشویی تجریش قالی شویی سفید برفی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی و مزون مادر  ٢٢٠٠٧٤٧٩

مرکز سالن زیبایی و مزون مادر ٢٢٠٠٧٤٧٩ به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آتلیه تخصصی عروس شهرعکس قیطریه

مرکز آتلیه تخصصی عروس شهرعکس قیطریه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله الهیه - تجریش و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
1991202  /  

پرند

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
5% تخفیف تخفیف ویژه مرکز ترخیص کالا و خدمات بازرگانی آذران

مرکز ترخیص کالا و خدمات بازرگانی آذران به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990946  /  

Bozorg Health Centre

30% تخفیف تخفیف ویژه مرکز Bozorg Health Centre

مرکز Bozorg Health Centre به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
20% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آکادمی ژیمناستیک ریتمیک نمایشی اسپین

مرکز آکادمی ژیمناستیک ریتمیک نمایشی اسپین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990852  /  

زمرد

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990759  /  

عسل گل بو

15% تخفیف تخفیف ویژه مرکز عسل گل بو

مرکز عسل گل بو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990728  /  

زمرد

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990681  /  

زمرد

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990674  /  

زمرد

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1983274  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1983273  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : poiuytre
جمعه 22 اسفند ماه 1393

بهترین محله فرشته و الهیه هست.

نظر : مونا
چهارشنبه 7 دي ماه 1390

با سحر موافقم

نظر : صدف
شنبه 8 مرداد ماه 1390

 ..تجریش ...چون بچگیم و بهترین دوران زندگیمو اونجا بودم ....خیلی خاطره دارم با محله اش

بهترین فست فود الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : نسیم مهدوی
پنجشنبه 30 آبان ماه 1392

فروشگاه نارسنگ به عنوان بهترین فروش زیورآلات دست ساز محله --الهیه - تجریش توسط نسیم مهدوی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است لطفا نمایش مشخصات و آدرس مرکز فروشگاه نارسنگ

نظر : فاطی
پنجشنبه 21 ارديبهشت ماه 1391

من همه را امتحان کردم.آپاچی و راز خوبند.

نظر : نازی
شنبه 7 خرداد ماه 1390

لمزی بهتر از بوفه ولی خیلی هم آس نیس

بهترین باشگاه ورزشی الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : شایان
يکشنبه 20 فروردين ماه 1396

آموزش رقص های آذربایجانی به عنوان بهترین ورزشی - رقص محله --الهیه - تجریش توسط شایان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است رقصی که به ما یاد دادین رو تموم مهمونامون پسندیدن. خیلی خوب شد. ممنون ازتون نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزش رقص های آذربایجانی

نظر : SHARAREH93
شنبه 27 دي ماه 1393

سلام دوستای گلم. یک خبر براتون دارم. به زودی آزاده جون کلاس رقص ترکی و برای صبح تشکیل میدن. منتظر خبرای جدید از این مربی با ذوق باشین.    اطلاعات این کلاس و از این شماره تلفن میتونین دریافت کنین 09335166561

نظر : sorena
سه شنبه 23 دي ماه 1393

سلام و روز بخیر میگم به همه دوستای گلم. آزاده جون کلاس سه جلسه ای رقص باباکرم و از هفته دیگه تو باشگاه آران برگذار میکنه. بهتون توصیه میکنم که کلاس و از دست ندین. به هر حال سه جلسه وقت زیادی از کسی نمیگیره اما بعد از این سه جلسه شما کاملا با این رقص و یادگرفتین و ارزش داره که براش وقت بذارین. بر ...

بهترین مهد کودک الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : golmahoor
يکشنبه 16 آبان ماه 1395

شهریه مهد میکا، همبازی، سلاله و جیکو را می خواهم لطف می کنید کسانی که اطلاع دارید بفرمایید.

نظر : golmahoor
يکشنبه 16 آبان ماه 1395

شهریه مهد جیکو، سلاله، میکا و همبازی را اگه کسی می دونه لطف می کنه بگه؟

نظر : shahdad79
دوشنبه 26 مرداد ماه 1394

ابنگونه برخورد ها جز لکه دار کردن سایت چیز دیگری را عاید این سایت نخواهد کرد و از نظر اخلاقی و انسانی توهین به شعور و درک مردم خواهد بود با تشکر حسینی. 

بهترین کلاس آموزشی کنکور الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد کلاس های آموزشی کنکور این محله

نظر : khaani
چهارشنبه 28 تير ماه 1396

به  والدین  عزيز توصيه ميكنم براي ديدن تحول در زمينه ي ریاضیات  فرزندتون نام آوران رو امتحان كنين

نظر : عسل شاهی
چهارشنبه 9 تير ماه 1395

آموزش زبان انگلیسی به عنوان بهترین تدریس خصوصی زبان انگلیسی محله --الهیه - تجریش توسط عسل شاهی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است گاللیه به عنوان بهترین مرکز تدریس خصوصی کنکور در محله تجریش نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزش زبان انگلیسی

نظر : imanprs
سه شنبه 10 شهريور ماه 1394

آموزش تخصصی زبان انگلیسی درسی، مکالمه کودک تا بزرگسال دوره‌های آموزشی برای آمادگی شرکت در آزمون‌های IELTS و TOEFL تلفن تماس: ۰۹۳۵۳۶۴۵۵۱۱

بهترین آموزشگاه موسیقی الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : نوید درحشان
يکشنبه 21 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز محله --الهیه - تجریش توسط نوید درحشان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز یکی از بهترین آموزشگاه های موسیقیی درتهرانه.... خیلی خوشگل و استاد های خوبی داره... اموزشگاه خیلی شیکه آموزشگا ...

نظر : مهشید اسدی
يکشنبه 21 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز محله --الهیه - تجریش توسط مهشید اسدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است یکی از بهترین آموزشگاه های موسیقیی درتهرانه.... خیلی خوشگل و استاد های خوبی داره... اموزشگاه خیلی شیکه نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه ...

نظر : رحمانی
يکشنبه 21 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز محله --الهیه - تجریش توسط رحمانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است یکی از بهترین آموزشگاه های موسیقیی درتهرانه.... خیلی خوشگل و استاد های خوبی داره... اموزشگاه خیلی شیکه نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسی ...

بهترین آموزشگاه زبان الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : مونا
چهارشنبه 26 خرداد ماه 1395

آموزشگاه زبان و آموزشکاه موسیقی و آموزشگاه کنکور گالیله به عنوان بهترین آموزشگاه زبان و موسیقی و کنکور محله --الهیه - تجریش توسط مونا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من آموزشگاههای زیادی رو امتحان کردم ولی نتیجه دلخواهمو نگرفتم تا با گالیله آشنا شدم واقعا از لحاظ برنامه ریزی و بر ...

نظر : رضا موسوی
دوشنبه 24 خرداد ماه 1395

آموزش و تدریس خصوصی زبان گالیله به عنوان بهترین تدریس خصوصی , کلاس های آموزشی محله --الهیه - تجریش توسط رضا موسوی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است عالی نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزش و تدریس خصوصی زبان گالیله

نظر : imanprs
سه شنبه 10 شهريور ماه 1394

آموزش تخصصی زبان انگلیسی درسی، مکالمه کودک تا بزرگسال دوره‌های آموزشی برای آمادگی شرکت در آزمون‌های IELTS و TOEFL تلفن تماس: ۰۹۳۵۳۶۴۵۵۱۱

بهترین آموزشگاه کامپیوتر الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : bahramian7
سه شنبه 5 مرداد ماه 1395

سلام اموزشگاه کامپیوتر بزرگ امید رایانه واقعا متمایز بود ادرسشون شهرک غرب بلوار پاک نزاد تقاطع دریا ساختمان نیما شمال شرق چهارراه  طبقه سوم واحد    ده  تلفنشون:88696095-88560552    بعضی دوره ها شون           ...

نظر : farhangi67
يکشنبه 3 مرداد ماه 1395

سلام به نظر من بهترین آموزشگاه تو شهرک غرب و سعادت اباد آموزشگاه بزرگ امید رایانه است اونها نماینده سازمان جهانی ICDL بنیاد icdl ایران هستند و از این لحاظ تو تهران فقط اونا و مجتمع فنی تهران این مجوز رو دارن تعداد ساعتشون 150 ساعت واقعیه نه ساعت آموزشی کلاسهاشون حداکثر 6 نفره است هر کامپیوتر متع ...

بهترین مشاور املاک الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : مریم شیخی پور
دوشنبه 10 تير ماه 1392

مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی به عنوان بهترین خدمات روان شناسی و مشاوره محله --الهیه - تجریش توسط مریم شیخی پور به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی

بهترین مرکز خرید الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : مرجان احمدی
چهارشنبه 16 مرداد ماه 1392

سمعک ایرانیان به عنوان بهترین ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک محله --الهیه - تجریش توسط مرجان احمدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مادر امیرحسین رزم آرا کاشت حلزونشنوایی نمایش مشخصات و آدرس مرکز سمعک ایرانیان

نظر : mehdi alvandi
شنبه 14 بهمن ماه 1391

سمعک ایرانیان به عنوان بهترین ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک محله --الهیه - تجریش توسط mehdi alvandi به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز سمعک ایرانیان

بهترین مدرسه الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : idehshot
سه شنبه 12 ارديبهشت ماه 1396

به نظرم صدر مدرسه ی خوبی ه 

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه ه ...

نظر : shahdad79
دوشنبه 26 مرداد ماه 1394

ابنگونه برخورد ها جز لکه دار کردن سایت چیز دیگری را عاید این سایت نخواهد کرد و از نظر اخلاقی و انسانی توهین به شعور و درک مردم خواهد بود با تشکر حسینی. 

بهترین سفره خانه سنتی الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : amirhosseinjalilian
دوشنبه 9 مرداد ماه 1391

aaaalie aaali  

نظر : مینا
چهارشنبه 7 دي ماه 1390

شبهای فرشته

بهترین قهوه خانه الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : HESAMER
يکشنبه 10 فروردين ماه 1393

تاتو  کاملا  حرفه ای  و  بهداشتی  با  ست  یکبار مصرف برای هر شخص   رنگ ها کاملا  بهداشتی  و از بهترین برندهای موجود در بازار آمریکا  می باشد   طرح ها طراحی شده و ارجینال می باشد و تاتوی  تکراری  حتی با اجباره م ...

نظر : research
دوشنبه 7 بهمن ماه 1392

به نظرم بهترین آرایشگاه مردانه تهران آرایشگاه کابوک هست توی شریعتی نزدیکای یخچال. خیلی محترمانست برخوردشون.محیطش خیلی باحاله و ارومه خیلی شیکه.من خیلی وقتا میخوام برم مهمونی یا جایی میرم اونجا. اصلاحش خیلی خوبه.قیمتاشم خوبه .کارای گریمو ایناشم خوبه.نمیدوم چیکار میکنه ولی منو داره برای مهمونی ، گ ...

بهترین کافی شاپ الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد کافی شاپ های این محله

نظر : ندا ستایش
شنبه 6 اسفند ماه 1390

من فقط می دونم کافه شمرون افتضاحه اونجا فقط پاتوقه  نه سرویس دهیش خوبه نه کیفیتش 

نظر : مینا
چهارشنبه 7 دي ماه 1390

درمورد محله الهیه پرسید نه خیابان کردستان

نظر : غزال
چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

منطقه الهیه باغ موزه و یوگو.

بهترین رستوران الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : rezamirzai
چهارشنبه 25 شهريور ماه 1394

رستوران ارکیده هم محیط هم غذاش عالیه. سایت هم داره میتونید برید شعبه هاشو ببینید.   http://www.orkiderestaurant.com  

نظر : ل.آر
دوشنبه 14 شهريور ماه 1390

به نظرمن كه استيكهاي رستوران افق واقع دروليعصر-روبروي جام جم-خ افق محشره در ضمن من پيشنهاد مي كنم پاستاي چيني رستوران ليمو ترش خ شريعتي-خ يخچال رو هم امتحان كنيد پشيمون نميشيد در آخر پيتزاهاي فست فود تنوري خ اشرفي اصفهاني -پيامبر شرقي هم پيشنهاد ميشه و استيكهاي خوان هفت رنگ بلوار امام لو ...

نظر : سهیل
چهارشنبه 21 ارديبهشت ماه 1390

به دونه نون داغ کباب داغ تو ضلع شمالی میدون تجریش هست که خیلی عالیه...

بهترین تاکسی سرویس الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : مهناز ن
دوشنبه 7 فروردين ماه 1391

ایران تاکسی نیاوران کد076 به عنوان بهترین تاکسی سرویس محله --الهیه - تجریش توسط مهناز ن به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است این شرکت سالهاست تاکسی مورد اعتماد همه خانواده ماست. اتومبیلهای تمیز رانندگان محترم و خانواده دار و قیمتهای منصفانه من و خانواده ام این تاکسی را نمونه میدانیم و ...

نظر : امیربهادر
دوشنبه 16 خرداد ماه 1390

تاکسی سرویس مریم کد 017 به شماره تلفن 3-22056131

بهترین پارک الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : mohamad hoseini
پنجشنبه 24 آذر ماه 1390

park arezoo

بهترین شیرینی فروشی و قنادی الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : mandana_dr
جمعه 30 آبان ماه 1393

از نظر من چه از نظر كيفيت و چه از نظر تنوع شيريني شيرين خوب نيست. شيريني خشكش كه سريع بيات مي شود. با وجود بزرگ بودن و به نسبت گران بودن تنوع هم ندارد مثلا ٤-٥ جور شيريني خامه أي بيتر ندارد. أما چون خيلي شيك درستش كردند و سألها شيريني فروشي بوده مشتري زيادي دارد. لادن بهتر است

نظر : fsadeghi
سه شنبه 2 مهر ماه 1392

با سلام انواع شيريني هاي خانگي قزوين با بي نظيرترين طعم و مزه و ماندگاري طولاني و باقلواي پرچمي ممتاز  قزوين 1- نان برنجي اعلا 2- نان برنجي زعفروني اعلا 3- نا ن چائي اعلا 4- نان چرخي و پادرازي  5- شيريني نخودي باقلواي پرچمي رويه پسته اي  ؛ رويه زعفروني ؛ رويه بادومي ممتاز ...

نظر : فاطی
پنجشنبه 21 ارديبهشت ماه 1391

شیرین ظاهر شیکی داره کسیکه از کسری  خرید کنه سراغ شیرین دیگه نمیره.

بهترین مرکزدرمانی الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : fatima69
پنجشنبه 3 ارديبهشت ماه 1394

کلینیک سهای سلامت مرکزروان درمانی و روان پزشکی درمان های غیردارویی و نوروفیدبک آزمون های روان شناختی ,هوش , استعداد 09102099537-22829537

نظر : نیما حقی
يکشنبه 2 مهر ماه 1391

کلینیک دندانپزشکی رها به عنوان بهترین دندانپزشکی محله --الهیه - تجریش توسط نیما حقی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک دندانپزشکی رها

بهترین عکاسی الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : مونا يكتا
شنبه 31 تير ماه 1396

euttob studio به عنوان بهترین آتلیه تخصصی کودک و خانوادگی محله --الهیه - تجریش توسط مونا يكتا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است كادر حرفه اي و خوش برخورد با قيمت مناسب نمایش مشخصات و آدرس مرکز euttob studio

نظر : اذر توسلي
سه شنبه 27 تير ماه 1396

euttob stuio به عنوان بهترین آتلیه تخصصی کودک و خانوادگی محله --الهیه - تجریش توسط اذر توسلي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است عالي نمایش مشخصات و آدرس مرکز euttob stuio

نظر : setarehb
سه شنبه 11 آذر ماه 1393

خانه عکس کودک هیربد حضور گروه تخصصی عکاسی کودک ویژه نوزاد و کودک - با محدودیت سنی 0 تا 7 سال - با 25 نوع دکور متنوع  برای اولین بار در منطقه ... اقدسیه - بزرگراه ارتش - بلوار اوشان 09124210266

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : میلاد نعمتی
يکشنبه 6 دي ماه 1394

قالی شویی سفید برفی به عنوان بهترین الهیه - قالی شویی الهیه-قالیشویی -قالی شویی- فرش شویی-قالیشویی مجاز-فرش ماشینی-فرش دستباف-قالیشویی تهرانسر-قالیشویی اکباتان-قالیشویی آزادی-قالیشویی آپادانا-قالیشویی آریاشهر-قالیشویی صادقیه-قالیشویی پونک-قالیشویی جنت آباد-قالیشویی مرزداران-قالیشویی یوسف آباد-قا ...

نظر : شمشادی
سه شنبه 19 خرداد ماه 1394

چمن مصنوعی به عنوان بهترین چمن مصنوعی محله --الهیه - تجریش توسط شمشادی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز چمن مصنوعی

نظر : شادی
شنبه 9 خرداد ماه 1394

سکه و صراف اعتماد صاحبقرانیه به عنوان بهترین سکه و صرافی محله --الهیه - تجریش توسط شادی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز سکه و صراف اعتماد صاحبقرانیه

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین الهیه - تجریش در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : manijeh az berlin
دوشنبه 26 تير ماه 1391

ba salam man az berlin hastm mikham kh aban mah bh iran biam barai kharidan torshi bh donbal dabh kh darsh bechakhad hastam albath 1va 2va 3litri koja mitonam bhkaram dostam khili dar tehran gashth vali pida nakardh har kas pida konh yak jaizeh khob darh gol midam.merci

نظر : javanan
دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1391

    زمینه های فعالیت کانون جوانان - گروه گردشگری فراهم کردن زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی جوانان با جاذبه‏های فرهنگی (سايت هاي باستان شناسي، تاريخي و فرهنگي، الگوهاي خاص فرهنگي، هنرها و صنايع دستي، فعاليت هاي جذاب اقتصادي، اماكن شهري جذاب، موزه ها، فستيوال ها و رو ...

نظر : کانون جوانام
دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1391

دروود در خانه سلامت سرای محله تجریش، کانون جوانان تجریش با هدف انجام فعالیت های متنوع گردشگری، هنری، علمی و آموزشی در حال فعالیت هست. ما علاقه مند به حضور و مشارکت و همکاری با صاحبان علم، دانش، هنر و تجارت هستیم. آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، جنب داروخانه نگین، سرای محله ...

بهترین آرایشگاه زنانه الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : شروین
سه شنبه 28 دي ماه 1395

مرکزتخصصی میکرو پیگمنتیشن اکباتان به عنوان بهترین میکرو پیگمنتیشن اکباتان محله --الهیه - تجریش توسط شروین به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است کار کراتین خوب و حرفه ای میخواین برید پیش خانم حسین زاده من انجام دادم خیلی موهام نرم و خوب شده نمایش مشخصات و آدرس مرکز مرکزتخصصی میکرو پیگ ...

نظر : آناهیتا موحدی
دوشنبه 31 فروردين ماه 1394

سالن زیبایی و عروسکده نیتا به عنوان بهترین سالن زیبایی و آرایشگاه محله --الهیه - تجریش توسط آناهیتا موحدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی و عروسکده نیتا

نظر : جوانمردی
يکشنبه 23 فروردين ماه 1394

سالن زیبایی فارا به عنوان بهترین آرایشگاه محله --الهیه - تجریش توسط جوانمردی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی فارا

بهترین آرایشگاه مردانه الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : research
دوشنبه 7 بهمن ماه 1392

  به نظرم بهترین آرایشگاه مردانه تهران آرایشگاه کابوک هست توی شریعتی نزدیکای یخچال. خیلی محترمانست برخوردشون.محیطش خیلی باحاله و ارومه خیلی شیکه.من خیلی وقتا میخوام برم مهمونی یا جایی میرم اونجا. اصلاحش خیلی خوبه.قیمتاشم خوبه .کارای گریمو ایناشم خوبه.نمیدوم چیکار میکنه ولی منو داره ...

نظر : SADOO
چهارشنبه 12 تير ماه 1392

MASTER CUT  باغ فردوس کوچه طوس جنب بانک سپه خیلی رفتارشون محترمانه است کارش هم خیلی خوبه رو سرت کلی وقت می ذاره  در آخر هم هی تعارف می کنه هر چی می خوای بدی ولی اصرار کنی یه رنج 25 تا 30 تومن رو می گه هر چی دوس داشتی بدی

نظر : سجاد
شنبه 17 تير ماه 1391

آرایشگاه مردانه نیوفیس - کارشون واقعا خوبه برخوردشون هم مناسب و محترمانست - فقط وقت خیلی سخت وقت میدند یعنی مشتری جدید جذب نمکنند مگر اینکه اصرار کنید یا بگید یکی از دوستان معرفی کرده 22546947

بهترین قالیشویی های الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : ملیحه رضوی
يکشنبه 15 اسفند ماه 1395

کارخانه قالیشویی زمرد به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --الهیه - تجریش توسط ملیحه رضوی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین قالیشویی باسابقه درمنطقه میباشد وتخصص خاصی در شستن فرشهای اعلا دارد نمایش مشخصات و آدرس مرکز کارخانه قالیشویی زمرد

نظر : فروزان
جمعه 29 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع باعث شده این قالیشویی رو من به همه معرفی کنم آدرس سایتشون هم www.ghalifarsi.com هستش، یه بار امتحان کنید مشتری همیشگی خواهید شد. نمایش مشخصات ...

نظر : ساناز
جمعه 24 دي ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --الهیه - تجریش توسط ساناز به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین قالیشویی که من باهاش تا حالا کار کردم، قالیشویی فارسی هستش. خیلی منظم و تمیز هسشن. توی شستشو فرش شئنوانات مذهبی رو رعایت می کنن. 48 ساعته تحویل میدن ...

بهترین مراکز میکروپیگمنتیشن الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مراکز میکروپیگمنتیشن این محله

نظر : میترا
شنبه 25 دي ماه 1395

مرکزتخصصی میکرو پیگمنتیشن اکباتان به عنوان بهترین میکرو پیگمنتیشن اکباتان محله --الهیه - تجریش توسط میترا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام دوستان من دنبال تاتو کار خوب میگشم از طریق دابی و تعریف دوستان با خانم حسین زاده آشنا شدم پیششون رفتم هاشور ابرو و خط چشم انجام دادم خیلی ...

نظر : میترا
شنبه 25 دي ماه 1395

مرکزتخصصی میکرو پیگمنتیشن اکباتان به عنوان بهترین میکرو پیگمنتیشن اکباتان محله --الهیه - تجریش توسط میترا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام دوستان من دنبال تاتو کار خوب میگشم از طریق دابی و تعریف دوستان با خانم حسین زاده آشنا شدم پیششون رفتم هاشور ابرو و خط چشم انجام دادم خیلی ...

نظر : المیرا
چهارشنبه 15 دي ماه 1395

مرکزتخصصی میکرو پیگمنتیشن اکباتان به عنوان بهترین میکرو پیگمنتیشن اکباتان محله --الهیه - تجریش توسط المیرا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است تاتو کاملا حرفه‌ای و بهداشتی میخواین برید فقط پیش خانم حسین زاده آرایشگاه شفق طلایی شمارشون 09121974720 شهرک اکباتان هستند هاشور ابرو تا ...

بهترین دندانپزشکی و دندان سازی های الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد دندانپزشکی و دندان سازی های این محله

نظر : مژگان
سه شنبه 8 تير ماه 1395

لابراتوار تخصصی دندانسازی آرمان( فارغ التحصیل از دانشگاه تهران) به عنوان بهترین لابراتوار تخصصی دندان سازی محله --الهیه - تجریش توسط مژگان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من برای ساخت دندان مصنوعی همسرم پیش آقای اورعی رفتم دوس داشتم در اینجا ازشون تشکر کنم نمایش مشخصات و آدرس م ...

بهترین مزون های الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مزون های این محله

نظر : ساغر
چهارشنبه 22 دي ماه 1395

مزون لباس عروس و لباس شب b.a به عنوان بهترین مزون لباس عروس و شب محله --الهیه - تجریش توسط ساغر به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است دوستان من چند وقت پیش آرایشگاه یکی از دوستام بودم یه خانومی لباسش رو آورده بود اونجا بفروشه مال مزون ب.آ بود خیلی کارشون شیک بود من تا قبلش اسم اینجارو ...

نظر : هانیه
چهارشنبه 15 دي ماه 1395

مزون لباس عروس و لباس شب b.a به عنوان بهترین مزون لباس عروس و شب محله --الهیه - تجریش توسط هانیه به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام بچه ها جون من عروسیم مهر ماه بود و خداروشکر همه چیز عالی پیش رفت . از باغ و تشریفات گرفته تا آتلیه و لباسم. خواستم بیام اینجا تجربم رو بگم شاید کم ...

بهترین دارالترجمه های الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد دارالترجمه های این محله

نظر : مهدادطباطبایی
دوشنبه 18 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --الهیه - تجریش توسط مهدادطباطبایی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مرسی از موسسه خوبتون نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

بهترین مراکز ماساژ الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد مراکز ماساژ این محله

نظر : mehdi7007
شنبه 16 مرداد ماه 1395

با سلام و احترام ممنون بخاطر مطالب جدید و منحصر بفرد  

بهترین دکوراسیون داخلی الهیه - تجریش و نظرات شما در مورد دکوراسیون داخلی این محله

نظر : عسگراولادي
شنبه 4 دي ماه 1395

بازسازی ساختمان در تهران به عنوان بهترین بازسازی ساختمان محله --الهیه - تجریش توسط عسگراولادي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است جناب اقاي مهندس با توجه به طراحي منحصر به فرد شما در پروژه اينجانب خواستم از اينجا از شما تشكر كنم نمایش مشخصات و آدرس مرکز بازسازی ساختمان در تهران

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
خیابان های این محله