تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله مجیدیه شمالی-شمس آباد
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله مجیدیه شمالی-شمس آباد و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان

مرکز بهترین و قویترین سولاریوم شرق تهران سولاریوم موژان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دنیا رضایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی

مرکز بیمه ایران نمایندگی قبادی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سفیران پردیس

مرکز سفیران پردیس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب سرو

مرکز کالای خواب سرو به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975

مرکز بیمه آسیا نمایندگی شمس آبادی 22775173 و 09127347975 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی آذین

مرکز سالن زیبایی آذین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله مجیدیه شمالی-شمس آباد و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مرکز ماشینهای اداری دنیای hp

مرکز مرکز ماشینهای اداری دنیای hp به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991141  /  

ریموت آستر

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991117  /  

چاپ آس

10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز چاپ آس

مرکز چاپ آس به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991005  /  

مزون

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
20% تخفیف تخفیف ویژه مرکز رفع دایم موهای زاید

مرکز رفع دایم موهای زاید به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کلینیک تهران تون

مرکز کلینیک تهران تون به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987194  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987193  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : مهدی
دوشنبه 15 آبان ماه 1391

گلستان 2 شرقی واقع در بلوار بیژن گل سر سبد اون محله است از بلوار به پایین که بایست  ..د از اون به بالا هم که میره به ریحانی و مبارک آباد , اصلا ربطی بهم نداره در کل هر کسی از مال خودش حرف می زنه . نمیدونه که چند تا محله تو همه . راستی  حدود 8 سالی هست که محلمون شلوغ شده و از هر فره ...

نظر : هعث تدسیال
چهارشنبه 20 ارديبهشت ماه 1391

آتیه سازان به عنوان بهترین پیش دبستای-دبستان-مدرسه راهنمایی دخترانه محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط هعث تدسیال به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز آتیه سازان

نظر : iliyad
يکشنبه 1 آبان ماه 1390

ریحانی از میدون بهشتی تا صباح کوچه های سمت شرقیش

بهترین باشگاه ورزشی مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : sorena
يکشنبه 7 خرداد ماه 1396

با سلام خدمت بانوان عزیز . باشگاه اران با کلاسهای زیر در خدمت شما عزیزان میباشد. لازم به ذکر است که در این باشگاه کلیه کلاسهای رقص به صورت حرفه ای اموزش داده میشود. همچنین از جهت رفاه حال عزیزان محترم، باشگاه تا ساعت 9 شب کلاسهای خود را ارائه میدهد کلاسهای ورزشی: بدنسازی - trx - پیلاتس - ایر ...

نظر : sorena
دوشنبه 2 اسفند ماه 1395

سلام به بانوان عزیز مناطق شمال و شرق تهران. کلاسهای بسیار مفرح رقص و ورزشهای سالنی در باشگاه اران منتظر شما عزیزان به صورت تمام وقت میباشد با ما تماس بگیرید: 77893205- 09335166561

نظر : sorena
يکشنبه 24 بهمن ماه 1395

با سلام خدمت دوستان عزیزم. باشگاه اران جهت کلاسهای رقص خود در شیفت صبح و بعد از ظهر از کلیه عزیزان دعوت به عمل میاورد تلفن های تماس: 77893205- 09335166561

بهترین مهد کودک مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : SANA2SINA
جمعه 10 بهمن ماه 1393

مدتها دنبال مهد خوب تو این منطقه گشتم. هیچکدوم راضی ام نکرد. حالا میگن جدیدا یه مهد خوب بنام شهرموشها پشت مسجد حسین شهید تو خیابون امیرنیا کوچه اسلامی باز شده، میخام برم ببینم چجوریه  

نظر : مامان امیرعلی
جمعه 24 شهريور ماه 1391

اصلا مهدهای خوبی نداره.خسته شدم از بس دنبال مهد گشتم....

بهترین آموزشگاه موسیقی مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : najafi4545
سه شنبه 19 ارديبهشت ماه 1396

من 2 ساله کلاس درامز میرم آموزشگاه موسیقی آذرنگ واقعا از استادم آقای سامان بهشتی راضی هستم و ازشون تشکر می کنم اگه کسی می خواد واقعا ساز زدن  یاد بگیره  حتما این آموزشگاه رو من پیشنهاد میکنم آدرس : زیر پل سیدخندان تلفن : 22858191    22859140  &n ...

نظر : علیرضا معماری
پنجشنبه 31 فروردين ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط علیرضا معماری به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است یعنی میتونم بگم آقای صالحی پور بهترررررینن نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی

نظر : reza55
شنبه 22 آبان ماه 1395

سلام پسرم از7 سالگی بردم کلاس ارف تو آموزشگاه موسیقی آذرنگ  دورشون تموم شده و برای بچه ها جلسه مشاوره انتخاب ساز برگزار کردن پسرم ساز کلارینت رو انتخاب کرد و الان 5 ماهه که داره کار میکنه وقعا از برنامه ریزی آموزشگاه راضی هستیم  

بهترین مشاور املاک مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد مشاورین املاک این محله

نظر : ehsaniyan
يکشنبه 14 دي ماه 1393

سلام خدمت هم محله ای های عزیز. به نظرم املاک ساحل یکی از بهترین مشاورین املاک محله است. الان دفترشون بالای میدون ملت بالاتر از تالار ستاره است. هم کادر خوبی داره و هم مدیریتش آدم بسیار با تجربه و کاربلدیه. با دلسوزی سفارش مشتریاشون رو پی گیری می کنن و مدیرش بسیار قابل اعتماد است. تلفنشون: 225151 ...

بهترین مدرسه مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : شهین
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه های دو ...

نظر : mahla70
شنبه 22 شهريور ماه 1393

سلام دوستان من هم دو سال شاگرد خانم امیریان و دامغانی بودم و ازشون سپاسگزارم ولی کلاس ریاضی خانم دارستانی هم شاد و جذاب و هم بسیار غنی تر بود فعال بودیم و خسته نمیشدیم و در کلاس ریاضی بودن را دوست داشتیم حتی اگر میفرمودند جمعه ها هم کلاس باشد با جون و دل میرفتیم ودر ضمن احترام متقابل بین ما بود ...

نظر : BAHAR87
سه شنبه 21 آبان ماه 1392

سلااااااااااااااااااااام.خوبی؟من الان سال آخرکه توی این مدرسه هستم.بله خانوم دارستانی هنوز هستندامامن 3سالم باسرکارخانوم امیریان بودم وبه نظرمن اون ازهمه عالی ترالبته نظرشخصی ام بودهااااااااااا.WWW.7814.BLOGFA.COM.حتمابهم سربزن خوشحال بشم.

بهترین سفره خانه سنتی مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : علی
سه شنبه 12 مهر ماه 1390

بهترینش عرشیا ست

نظر : باران
چهارشنبه 2 شهريور ماه 1390

باران  خیلی خوبه حیف اون محل که یک مشت دهاتی شیپیشو اومدن اونجا رو به گند کشیدن و شب خوابیدن و صبح تعمیرگاه زدن

نظر : ظ
شنبه 14 خرداد ماه 1390

باران.البته درمنطقه ی زورآبادقدیمه بلوار گلزار.هم غذاش خوبه هم قلیون داره اما گرونه

بهترین قهوه خانه مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد قهوه خانه های این محله

نظر : ZHIBO
جمعه 9 دي ماه 1390

بهترین قهوه خانه پوریای ولی است  

نظر : علی
سه شنبه 12 مهر ماه 1390

افتضاح ترینش گل مولاست

بهترین رستوران مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : nasimi
شنبه 4 شهريور ماه 1391

روکو- میدون بهشتی پیاله- سرا پیاله

نظر : eli tajik
يکشنبه 22 مرداد ماه 1391

 روکو در ميدان بهشتی هم محيطی زيبا و امروزی دارد وسالادها و ساندويچ های استيک  فوق العاده و wifi هم داره.

نظر : mahmoood
يکشنبه 20 فروردين ماه 1391

Serah pialeh dar serah pialeh va meydoon heravi pizaaa super king aloo berger

بهترین تاکسی سرویس مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : ehsaniyan
يکشنبه 14 دي ماه 1393

سلام. با توجه به تجربه خودم باید بگم آژانس زرین یکی از بهترین هاست. همیشه ماشین داره، قیمتهاش به نسبت بعضی آزانس ها که مقایسه کردم منصفانه تره و خیلی سریع سرویس می ده. اگر هم سرویس نداشته باشه سر کار نمی ذاره و صادقانه به مسافرش می گه تا چند دقیقه دیگه می تونه سرویس بفرسته. شماره تلفنش: 22313636 ...

نظر : رحمان
دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1391

برای آشنایی بیشترتون با انتخاب خودم..از شما دعوت به بررسی اون می کنم :) .. امیدوارم درست معرفی کرده باشم! 22330495-6 اینم واسه آدرس خواهان : آدرس : مجیدیه شمالی - خ کرد - خ خانعلی - شماره ی 45

نظر : رحمان
دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1391

ضمن احترام به نظر زا،من تاکسی سرویس 110 رو بهتریم می دونم..چرا که علاوه بر قیمت های منصفانه،کادر متعهد و خانواده داری داره =)

بهترین پارک مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : akbar hashemi
پنجشنبه 9 تير ماه 1390

shadi

بهترین شیرینی فروشی و قنادی مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : jour
سه شنبه 30 خرداد ماه 1396

شیرینی فروشی ساقدوش واقعا کیک و شیرینی های تازه و خوشمزه ای داره و ما همیشه از اونجا خرید می کنیم.  

نظر : سروش احمدی
يکشنبه 15 خرداد ماه 1390

شیرینی ساقدوش

نظر : ظ
شنبه 14 خرداد ماه 1390

در حال حاضرشیرینی خاطره اول بلوار بیژن روبه روی کلانتری.فوق العاده تازه وخوشمزه

بهترین مرکزدرمانی مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : مقدم
دوشنبه 24 آبان ماه 1395

کلینیک فیزیوتراپی هدیه تندرستی به عنوان بهترین فیزیوتراپی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط مقدم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بسیار با دقت هستند و وقت زیادی رو به مراجع اختصاص میدهند نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک فیزیوتراپی هدیه تندرستی

نظر : آقازاده
يکشنبه 23 آبان ماه 1395

کلینیک فیزیوتراپی هدیه تندرستی به عنوان بهترین فیزیوتراپی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط آقازاده به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بسیار با مهارت و دلسوزانه کار کردند نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک فیزیوتراپی هدیه تندرستی

نظر : ندیمی
يکشنبه 23 آبان ماه 1395

کلینیک فیزیوتراپی هدیه تندرستی به عنوان بهترین فیزیوتراپی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط ندیمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من بعد از 10 جلسه توانستم بعد از چندین سال راه رفتن با عصا اون رو کنار بگذارم و بدون عصا راه بروم نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک فیزیوتراپی هدیه تن ...

بهترین عکاسی مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : baharan90
دوشنبه 31 تير ماه 1392

مژده به تمام ساکنین محترم منطقه 3 و 4 آتلیه بهاران در نزدیکی شما افتتاح شد مفتخریم با کادر مجرب خانم  و آتلیه ایی با دکورهای متنوع  و قیمتهایی استثنایی در خدمت شما عزیزان باشیم. تخصص ما در زمینه عکس کودک هست اما همه امکانات لازم برای عکس مدلینک .اسپرت .خانوادگی و حتی پرسنلی ...

نظر : neda57
سه شنبه 25 تير ماه 1392

میخواستم یک آتلیه خیلی خوب با قیمت عالی رو بهتون معرفی کنم که تو همین دابی تخفیف گذاشته بود ... آتلیه کودک بهاران ... یک اتلیه خانگی هست ولی کار و اخلاقشون عالی بو و دکورهای زیادی هم اشت برای کودک ... عکاسش خانم بود و عکس خانواگی هم برامون انداخت و گفت  که یک شعبه هم تو جردن دارن  که ب ...

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : ali
دوشنبه 31 فروردين ماه 1394

امنیت گستر به عنوان بهترین دوربین مدار بسته محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط ali به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مرکزخوبی هست کمک میکند به امنیت بیشتروآرامش خاطر. باتشکر نمایش مشخصات و آدرس مرکز امنیت گستر

نظر : ماهرخ نامجوفر
شنبه 25 خرداد ماه 1392

مطب پوست وزیبایی به عنوان بهترین پوست و زیبایی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط ماهرخ نامجوفر به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مطب پوست وزیبایی

نظر : محمد دادنیا
پنجشنبه 25 اسفند ماه 1390

گروه شرکتهای رضوان رایانه به عنوان بهترین اینترنت-کامپیوتر محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط محمد دادنیا به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز گروه شرکتهای رضوان رایانه

اطلاعات-اخبار و نظرات ساکنین مجیدیه شمالی-شمس آباد در مورد تاریخچه و رویدادهای محله های تهران(هرچه در مورد محله تون دوست دارید بنویسید...)

نظر : مهدی
چهارشنبه 23 آذر ماه 1390

کلا صحبت حق حساب گرفتنه و چه درآمدی بهتر از این چراغ خیابونها که نصفه نیمه روشنه ، کوچه ها پر آشغال(که کم لطفی ساکنین هم هست) و....  

نظر : مهرانگیز محمدبیگی
يکشنبه 3 مهر ماه 1390

باطلاع اهالی محله مان (ناحیه 2 منطقه 4 ) برسانم که براساس خبرروزنامه همشهری درپنجشنبه سی ویکم شهریوراقای مهندس عالی بعنوان شهردارنمونه انتخاب شده من ازمحله های دیگرخبرچندانی ندارم ولی بایک نظربه کل منطقه میتوان نتیجه گرفت که انتخاب درستی بوده .حسن این انتخاب به اینه که هم انتظاراهالی محله و ...

نظر : مهرانگیز
سه شنبه 15 شهريور ماه 1390

قابل توجه یونس ولادن من همین نیم ساعت قبل با آقای مهندس عالی شهردارناحیه دو درمورد سدمعبرپیاده روی خیابان ریحانی نبش کوچه نورکه قبلآ نوشته بودم صحبت کردم بسیارخوش برخوردبودوکاملآ به موضوع اشراف داشت . قول رسیدگی داد.امیدوارم خوش قولیش هم به اندازه خوش برخوردیش باشه اگراینطوربودخبرتان میکنم که شم ...

بهترین آرایشگاه زنانه مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : کمال طلب
شنبه 17 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط کمال طلب به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است منم برای ترمیم ناخنم رفتم سالن آندو پیش زهرا که چند تا از بچه های همینجا هم معرفی کردم و رفتن و راضی بودم. سمت هروی هستش برای ترمیم بار اول چون ...

نظر : صداقت
شنبه 17 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط صداقت به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من برای آمبره رفتم پیششون موهاتونو مثل مدل های اروپایی در میاره البته دوستامم پیششون میرن خیلی راضین همه کارشون عالیه رنگ و مش و کار ناخن کار سالن ...

نظر : ساسانی
دوشنبه 12 تير ماه 1396

سالن زیبایی آندو به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط ساسانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام جایی برای کار فرمژه میخواستم لطفا راهنمایی فرمایید و سولار نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی آندو

بهترین آرایشگاه مردانه مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : حمید رضا
چهارشنبه 27 مهر ماه 1390

آرایشگاه موژان. واقع در خیابان رحیمی کلور.  

نظر : بهروز
شنبه 15 مرداد ماه 1390

آرايشگاه محمد بالاتر از ميدون ملت خيلي خوبه و تو اين محل قديميه.

بهترین قالیشویی های مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : marziye
شنبه 2 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط marziye به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است قالیشویی فارسی شمارشو براتون می ذارم 22646472 و 77336000 نمایش مشخصات و آدرس مرکز قالیشویی فارسی

نظر : marziye
شنبه 2 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط marziye به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است قالیشویی فارسی شمارشو براتون می ذارم نمایش مشخصات و آدرس مرکز قالیشویی فارسی

بهترین دندانپزشکی و دندان سازی های مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد دندانپزشکی و دندان سازی های این محله

نظر : zahra_sad
دوشنبه 13 دي ماه 1395

سلام به همه ی دوستان.. دکتر سارا سعید رو میخواستم بهتون معرفی کنم.. مطبشون تازگیها توی مجیدیه شمالی باز شده پایین تر از پرتویی.. و خیلی مرتب و تمیز و بهداشتیه.. برخوردشون خیلی خوب و محترمانه ست. کارشون هم عالیه. من برای کار زیبایی پیششون رفته بودم و واقعا راضی بودم. قیمت ها هم منصفانه بو ...

بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی این محله

نظر : مقدم
يکشنبه 21 شهريور ماه 1395

تعمیر لوازم خانگی فریجیدر به عنوان بهترین تعمیرلوازم خانگی فریجیدر محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط مقدم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین نمایندگی تعمیر لوازم خانگی فریجیدر نمایش مشخصات و آدرس مرکز تعمیر لوازم خانگی فریجیدر

بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی بوش مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی بوش این محله

نظر : مقدم
يکشنبه 21 شهريور ماه 1395

تعمیر لوازم خانگی بوش به عنوان بهترین تعمیر لوازم خانگی بوش محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط مقدم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین نمایندگی تعمیر لوازم خانگی بوش نمایش مشخصات و آدرس مرکز تعمیر لوازم خانگی بوش

بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی جنرال الکتریک مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی جنرال الکتریک این محله

نظر : مقدم
سه شنبه 9 شهريور ماه 1395

تعمیر لوازم خانگی جنرال الکتریک به عنوان بهترین تعمیرلوازم خانگی جنرال الکتریک محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط مقدم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین نمایندگی تعمیر لوازم خانگی جنرال الکتریک نمایش مشخصات و آدرس مرکز تعمیر لوازم خانگی جنرال الکتریک

بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی آاگ مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی آاگ این محله

نظر : مقدم
يکشنبه 21 شهريور ماه 1395

تعمیر لوازم خانگی آاگ به عنوان بهترین تعمیرلوازم خانگی آاگ محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط مقدم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین نمایندگی تعمیر لوازم خانگی آاگ نمایش مشخصات و آدرس مرکز تعمیر لوازم خانگی آاگ

بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ویرپول مجیدیه شمالی-شمس آباد و نظرات شما در مورد نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ویرپول این محله

نظر : مقدم
يکشنبه 21 شهريور ماه 1395

تعمیر لوازم خانگی ویرپول به عنوان بهترین تعمیرلوازم خانگی ویرپول محله --مجیدیه شمالی-شمس آباد توسط مقدم به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین نمایندگی تعمیر لوازم خانگی ویرپول نمایش مشخصات و آدرس مرکز تعمیر لوازم خانگی ویرپول

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها