تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی تضمینی آریا

مرکز سمپاشی تضمینی آریا به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت

مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی امیدان

مرکز کارخانه قالیشویی امیدان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب دندانپزشکی

مرکز مطب دندانپزشکی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل

مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی

مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز استودیو نیک ناز

مرکز استودیو نیک ناز به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آموزشگاه موسیقی کهکشان

مرکز آموزشگاه موسیقی کهکشان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کالای خواب هوبی برترین برند کالای خواب ترک

مرکز کالای خواب هوبی برترین برند کالای خواب ترک به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
1991053  /  

عسل

5% تخفیف تخفیف ویژه مرکز عسل

مرکز عسل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1991038  /  

سام طب

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
5% تخفیف تخفیف ویژه مرکز دفتر ترجمه رسمی (دارالترجمه) دکتر عظیمی

مرکز دفتر ترجمه رسمی (دارالترجمه) دکتر عظیمی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
5% تخفیف تخفیف ویژه مرکز بانک کتاب تلکتاب

مرکز بانک کتاب تلکتاب به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1990675  /  

صرافی راد

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987474  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987473  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987465  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین فست فود کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : نارگل
پنجشنبه 13 مرداد ماه 1390

پیتزا های خانه کوچک

نظر : بهاره م
چهارشنبه 5 مرداد ماه 1390

منم با نامدار موافقم.................کبابهای سبلان واقعا حرف  نداره

نظر : کیمیا اربابی
يکشنبه 1 خرداد ماه 1390

غذا های پدر خوب عاااالیه

بهترین مهد کودک کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : سمیرا اصلاحی
سه شنبه 21 شهريور ماه 1391

سلام مژگان جان مهد مهرفرشتگان و لبخند ماه دیدیم و با هم مقایسه کردم .مهد لبخند ماه زیر نظر کارشناسان ارشد اداره میشه به نظرم اومد که لبخند ماه بهتر از مهر فرشتگان .

نظر : هانیه
سه شنبه 21 شهريور ماه 1391

مهد لبخند ماه تو جمالزاده شمال ام کارش خیلی خوبه.من راضیم

نظر : مژگان نقی زاده
شنبه 9 ارديبهشت ماه 1391

با سلام من پسرم را از سه سالگی تو مهد مهر فرشتگان که الان به اسم مهد فرایان تغییر نام پیدا کرده گذاشتم خدا روشکر خیلی راضیم هم از مدیریت و هم از پرسنل زحمتکش و دلسوز پسرم خیلی چیزها یاد گرفته و از این بابت خوشحالم مهد بسیار خوبی است.

بهترین کلاس آموزشی کنکور کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد کلاس های آموزشی کنکور این محله

نظر : Mehrnoush
يکشنبه 14 دي ماه 1393

Are vaqean aqaye malekniazi aawlie

نظر : sahar100
دوشنبه 29 مهر ماه 1392

من از سال اول راهنمايي با گروه نام آوران آشنا شدم. الان دانشجوي سال اول مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت هستم. به جرأت ميگم بهترين شانس زندگيم اين بود كه با اين موسسه و مخصوصاً آقاي رفتاري آشنا شدم. من از دبستان معلم خصوصي داشتم. هميشه براي كلاسام استرس داشتم راستش با اغلب معلم ها هم ميونه ...

نظر : nicolsmit
يکشنبه 8 بهمن ماه 1391

من میخوام سوال کنکور بخرم بهم میل بزنیدpentalax.ali@gmail.com

بهترین آموزشگاه موسیقی کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : فریده افشار
پنجشنبه 21 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط فریده افشار به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است واقعا میتونم بگم آموزشگاه محمد اسماعیلی جزو بهترین آموزشگاههاست اینم شمارشون 88171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزش ...

نظر : سعید برومند
يکشنبه 3 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط سعید برومند به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است آموزشگاه محمد اسماعیلی رو از اینترنت پیدا کردم خیلی راضی بودم اگر خواستید شمارشه 02188171230 نمایش مشخصات و آدرس مرک ...

نظر : متین یوسفی
سه شنبه 12 بهمن ماه 1395

آموزشگاه موسیقی شباهنگ به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی شباهنگ محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط متین یوسفی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است اموزشگاه شباهنگ از نظر اساتید و محیط اموزشی فوقالعادست و از وقتی دخترم رو برای اموزش پیانو میبرم در مدت زمان کوتاه بسیار پیشرفت کرده ...

بهترین آموزشگاه زبان کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : سمیرا زارعی
شنبه 7 اسفند ماه 1395

آموزشگاه زبان زبان نگار به عنوان بهترین آموزشگاه زبان زبان نگار محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط سمیرا زارعی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است با اموزش سریعی که داشتم علاقه زیادی به یادگیری زبان پیدا کردم به شما هم پیشنهاد دارم نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه زبان زبان ...

نظر : متین قانعی
شنبه 7 اسفند ماه 1395

آموزشگاه زبان زبان نگار به عنوان بهترین آموزشگاه زبان زبان نگار محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط متین قانعی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین اموزشگاه کودکان در تهران با بازی و فیلم نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه زبان زبان نگار

نظر : زهرا بهرامی
يکشنبه 30 فروردين ماه 1394

خانه آیلتس و تافل الهیه به عنوان بهترین تدریس خصوصی زبان انگلیسی - آیلتس - تافل محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط زهرا بهرامی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است جهت ثبت نام در کانون زبان نمایش مشخصات و آدرس مرکز خانه آیلتس و تافل الهیه

بهترین آموزشگاه کامپیوتر کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد آموزشگاه های کامپیوتر این محله

نظر : سعید روشنی
يکشنبه 30 مرداد ماه 1390

آموزشگاه فنی و حرفه ای فرمهرگان به عنوان بهترین آموزشگاه کامپیوتر حسابداری دیپلم رسمی فناوری اطلاعات خدمات آموزشی مدیریت صنایع امورمالی و بازرگانی محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط سعید روشنی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه فنی و حرفه ...

بهترین مرکز خرید کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : علی محمد رستمی
يکشنبه 3 مهر ماه 1390

چشمه نور به عنوان بهترین لوستر و چراغهای تزینی ، مبلمان و سرويس خواب محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط علی محمد رستمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است ساعت و لوستر کاملا چشمگیر و تقربا با قیمتهای مناسب عرضه میشود ، ای کاش تمامی محصولات در این مرکز موجود بود . نمایش مشخصا ...

نظر : علیرضا تکریمی
سه شنبه 11 مرداد ماه 1390

کیف سانترال به عنوان بهترین کیف محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط علیرضا تکریمی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز کیف سانترال

بهترین مدرسه کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : صادقی
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه های دو ...

نظر : سوگل
دوشنبه 28 آذر ماه 1390

فرهنگ 6 فقط  

بهترین استخر،سونا،جکوزی کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد استخر،سونا،جکوزی های این محله

نظر : alba
چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه 1392

استخر سر باز چی؟؟

نظر : سوگل
دوشنبه 28 آذر ماه 1390

استخر اکباتان عالیه  

بهترین سینمای کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد سینماهای این محله

نظر : ارسلان قارعی
يکشنبه 10 ارديبهشت ماه 1391

ایران - آموزش بازیگری به عنوان بهترین آموزشگاه بازیگری محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط ارسلان قارعی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است برای بازیگر شدن باید درچه شیوه ای عمل کرد مچکرم...! نمایش مشخصات و آدرس مرکز ایران - آموزش بازیگری

بهترین سفره خانه سنتی کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد سفره خانه های سنتی این محله

نظر : parastoo
چهارشنبه 25 آبان ماه 1390

به نظر من سفره خونه دالون دراز توی امیر آباد خیلی خوبه 

بهترین تالار کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد تالارهای این محله

نظر : انسان درمانده
يکشنبه 22 تير ماه 1393

مطب دندانپزشکی به عنوان بهترین دندانپزشک/فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط انسان درمانده به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام یک مرکز دندانپزشکی به نام دنیز در گیشا هست که کلاه بردار و تیغ زن هستند و رحم ندارند خدا لعنتشان ...

بهترین تره بار کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد تره بارهای این محله

نظر : بهاره
چهارشنبه 5 مرداد ماه 1390

قزل قلعه ...........هم قیمتاش خوبه هم تازست فقط حیف که یکم شلوغه

بهترین مرکزدرمانی کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : شیلا اسدی
جمعه 23 خرداد ماه 1393

مطب پوست،لیزر(دکتر منصور صالحی) به عنوان بهترین پوست،مو،زیبایی .لیزر و طب سنتی وحجامت محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط شیلا اسدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است دکتر منصور صالحی بهترین دکتر پوس و مو تهران است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مطب پوست،لیزر(دکتر منصور صالحی)

نظر : سعیده اکبری
جمعه 4 بهمن ماه 1392

مطب پوست،لیزر(دکتر منصور صالحی) به عنوان بهترین پوست،مو،زیبایی و لیزر محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط سعیده اکبری به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است اقای دکتر منصور صالحی بهترین دکتر پوست و مو در تهران هستند نمایش مشخصات و آدرس مرکز مطب پوست،لیزر(دکتر منصور صالحی)

نظر : mobina
جمعه 23 فروردين ماه 1392

مطب دندانپزشکی به عنوان بهترین دندانپزشک/فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط mobina به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است hagh parast نمایش مشخصات و آدرس مرکز مطب دندانپزشکی

بهترین عکاسی کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : alba
چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه 1392

 فرانسوا بالاتر از تقاطع فاطمی 

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : arya moobed
چهارشنبه 25 شهريور ماه 1394

خط و نقش به عنوان بهترین برش لیزر ماکت تندیس پلکسی محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط arya moobed به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است kareshoon va khadamateshoon kheyli khoobe.نمایش مشخصات و آدرس مرکز خط و نقش

نظر : شمرانی
يکشنبه 10 خرداد ماه 1394

مهر سازی شمرانی به عنوان بهترین دستگاه مهرسازی محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط شمرانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز مهر سازی شمرانی

نظر : روحی
پنجشنبه 20 فروردين ماه 1394

پرشین گراس به عنوان بهترین فروش و اجاره چمن مصنوعی محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط روحی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز پرشین گراس

بهترین آرایشگاه زنانه کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : فاطمه نقدی
دوشنبه 28 فروردين ماه 1396

بهترین سالن زیبایی یوسف آباد سالن آرشیدا به عنوان بهترین آرایشگاه زنانه محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط فاطمه نقدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است از سایت دابی ممنونم که از طریق این سایت تونستم یه سالن آرایشی که واقعا کارشون خوب و عالیه رو پیدا کنم و به سالن آرشیدا توی ...

نظر : sooroor34
چهارشنبه 23 مهر ماه 1393

کار کراتین و رنگ و لایت کوپ اکستنشن مژه وفرمژه دایمی خانم حسین زاده خیلی خیلی عالی و بدون نقصه چندساله مشتریشون هستم واقعا خیلی راضیم به هر کسی معرفی کردم راضی بوده ​شمارشون 09121974720 ​سالن شفق طلایی

بهترین آرایشگاه مردانه کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد آرایشگاه های مردانه این محله

نظر : mostafamr
چهارشنبه 6 دي ماه 1391

  سلام مصطفی روستایی هستم از ساکنین اسکندری شمالی  منم با آرش موافقم  آقای جعفر زاده حرف نداره خداییش کارش تمیزه و هزینه ای هم که میگیره منصفانست  پیشنهاد میکنم به ساکنین که حتما به این آرایشگاه بروند

نظر : آرش
چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1391

سلام من یه آرایشگاه خوب سراغ دارم در حد بوندسلیگا همه کار انجام میده.سنتی و فشن.....آدرس:میدان انقلاب-جمالزاده شمالی-نبش خیابان طوسی-پیرایش افسون-آقای عباس جعفرزاده.

بهترین قالیشویی های کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : فدایی
دوشنبه 4 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط فدایی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل ...

بهترین دارالترجمه های کارگر شمالی-انقلاب تا جلال آل احمد و نظرات شما در مورد دارالترجمه های این محله

نظر : منوچهر ملکی
چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط منوچهر ملکی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مرسی از کیفیت کارتون نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

نظر : منوچهر ملکی
چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --کارگر شمالی-انقلاب تا آل احمد توسط منوچهر ملکی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است فقط قیمت بالاس ولی میارزید نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله