تلفن : 44291085
پایگاه اینترنتی محله فاطمی - گلها
جستجوی پیشرفته
نزدیک :
جستجو :
تبلیغات


اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله فاطمی - گلها و همسایه های آن

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه

مرکز شرکت مهندسی لوتوس ابنیه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آتلیه  بارناک

مرکز آتلیه بارناک به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348

مرکز نمایندگی اسنوا فروشگاه اخوان سید 36831355 و 36831348 به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز تشريفات مجالس ساقدوش

مرکز تشريفات مجالس ساقدوش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی تضمینی آریا

مرکز سمپاشی تضمینی آریا به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت

مرکز موسسه حقوقی میعاد عدالت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز کارخانه قالیشویی امیدان

مرکز کارخانه قالیشویی امیدان به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن

مرکز سمپاشی سلامت تارومارمی کند اولین و بزرگترین شرکت با سابقه ومطمئن به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز مطب دندانپزشکی

مرکز مطب دندانپزشکی به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

0% تخفیف تخفیف ویژه مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل

مرکز آکادمی زبان های خارجی نوبل به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مشاغل رایگان یافت شده در محله فاطمی - گلها و همسایه های آن
جدیدترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

کد / نام مرکز :
1991044  /  

شرکت ندگار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
10% تخفیف تخفیف ویژه مرکز دیده فراز رایمند

مرکز دیده فراز رایمند به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .
جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.
شما می توانید با داشتن این کد از تخفیفات ویژه ای که این مرکز و برخی از مراکز دیگر(فروشگاه ها ، مراکز تفریحی ، فرهنگی و غیره)برای اعضای دارای دابی کد در نظر گرفته اند، بهره مند گردید.

در صورتی که قبلاً در سایت دابی ثبت نام نکرده اید و یا دابی کد دریافت نکرده اید لطفاً اینجا کلیک کنید

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987698  /  

استار بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987697  /  

جنت بار

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987689  /  

اتوبار سرو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
1987688  /  

اتوبار نو

زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
کد / نام مرکز :
زمینه فعالیت :
محله / پاساژ :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

پرفروشترین محصولات فروشگاه اینترنتی کالا و خدمات با تورم معکوس

بهترین های این محله از دید اهالی آن

بهترین منطقه جهت سکونت فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد مناطق مسکونی این محله

نظر : denidelo
جمعه 15 دي ماه 1391

من فقط اينو ميدونم كه اگه مي خواين تو چهاستون و بيستون و اسدآبادي كلا(يوسف آباد )بگيرين زير فتحي شقاقي نياين كه ماشينا ادمو ديوونه ميكنن برين بالاي فتحي شقاقي

نظر : ALIREZA ZAMYAD
جمعه 10 تير ماه 1390

SALAM  .BE TAMAMI AHALIE MAYDAN GOLHA DAM HAMATON GARM KHAYLI BA HALIN.  

بهترین فست فود فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد فست فود های این محله

نظر : asaak
چهارشنبه 7 خرداد ماه 1393

خانه کوچک فقط وفقط آدرسش تو فاطمی غربی سیندخت میباشد.

نظر : سحر
يکشنبه 12 تير ماه 1390

بهترین فست فود فاطمی به نظر من توژی یه.خیابون عباس آباد.واقعا عالیه

نظر : افشین حسینی
دوشنبه 30 خرداد ماه 1390

فست فود هایدانا که میدون گلها اوایل خیابون کاج شمالی هست. بنظرم بهترین ساندویچ ها رو میده سس مخصوصش هم بی نظیر و معرکس. قیمتاش هم خیلی خوبه بنظرم

بهترین باشگاه ورزشی فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد باشگاه های ورزشی این محله

نظر : مريم يوسفي
يکشنبه 25 آبان ماه 1393

رژیم درمانی مژگان تمری به عنوان بهترین رژیم درمانی محله --فاطمی - گلها توسط مريم يوسفي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است ميخواهم با رژيم لاغر شود نمایش مشخصات و آدرس مرکز رژیم درمانی مژگان تمری

نظر : لیلیان پارسا
دوشنبه 22 خرداد ماه 1391

سلام باشگاه ورزشی کلها واقع در میدان گلها بهترین  باشگاهی است که تا حالا دیده ام نضرم اینه اهالی منطقه  عضو این باشگاه بشوند

بهترین مهد کودک فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد مهد کودک های این محله

نظر : naazi
دوشنبه 6 مرداد ماه 1393

به نظر من که یک مادری هستم که بچه ام از شش ماهگی تجربه مهد رفتن داشته بهتریمن مهد کودک منطقه از هر نظر مهد کودک معراجه.توی میدان گلها خیابان گلها خیابان مظفریخواه.بچه ها شاد هستند اموزش خوبی داره غذاش عالی و سالمه برنج ایرانی استفاده می کنند مربی های دلسوز و با شخصیت و با تجربه ای داره .من خیلی ...

بهترین کلاس آموزشی کنکور فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد کلاس های آموزشی کنکور این محله

نظر : sahar100
دوشنبه 29 مهر ماه 1392

من از سال اول راهنمايي با گروه نام آوران آشنا شدم. الان دانشجوي سال اول مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت هستم. به جرأت ميگم بهترين شانس زندگيم اين بود كه با اين موسسه و مخصوصاً آقاي رفتاري آشنا شدم. من از دبستان معلم خصوصي داشتم. هميشه براي كلاسام استرس داشتم راستش با اغلب معلم ها هم ميونه ...

نظر : mapinfo2
شنبه 8 تير ماه 1392

من کارشناسی مکانیک دارم و از کلاسها و آزمون های موسسه پارسه استفاده کردم و در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی توانستم قبول بشم واقعا بهتون توصیه می کنم. تلفن 84388

بهترین آموزشگاه موسیقی فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد آموزشگاه های موسیقی این محله

نظر : حسین معززیان
چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --فاطمی - گلها توسط حسین معززیان به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است یکی از دوستام که خودش نوازنده هست بهم این اموزشگاه رو معرفی کرد. خیلی عالیه. خوشحالم که با این مرکز آشنا شدم. نمایش مشخصات و آدرس مر ...

نظر : شیما مرادی
يکشنبه 24 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --فاطمی - گلها توسط شیما مرادی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است استاد امیر حسین عرب پور برای آموزش تنبک عالی هستن شمارشون 88171230 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی

نظر : سمانه رمضانی
سه شنبه 19 ارديبهشت ماه 1396

آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی محمد اسماعیلی محله --فاطمی - گلها توسط سمانه رمضانی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است سلام من برای آموزش گیتار آموزشگاه محمد اسماعیلی رفتم واقعا خیلی راضی بودم 88171377 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه موسیقی محمد اسم ...

بهترین آموزشگاه زبان فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد آموزشگاه های زبان این محله

نظر : سهرابی
يکشنبه 24 بهمن ماه 1395

آموزشگاه زبان زبان نگار به عنوان بهترین آموزشگاه زبان زبان نگار محله --فاطمی - گلها توسط سهرابی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است اموزشگاه زبان، زبان نگار در تهران بهترینه نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه زبان زبان نگار

نظر : سهرابی
يکشنبه 24 بهمن ماه 1395

آموزشگاه زبان زبان نگار به عنوان بهترین آموزشگاه زبان زبان نگار محله --فاطمی - گلها توسط سهرابی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است اموزشگاه زبان، زبان نگار در تهران بهترینه نمایش مشخصات و آدرس مرکز آموزشگاه زبان زبان نگار

نظر : مددیان
يکشنبه 1 مرداد ماه 1391

بنظرم بهتریم موسسه زبان محدودخ فاطمی تا هفت تیر موسسه زبان پرتو دانش هست که روی کتاب بسیار قوی cutting edge  کار میکنه و این سیستم کالج سلطنتی انگلستان و مورد تائید longman  هستش و مدارک پایان دوره قابل مشاهده تو سایت خود لانگمن هم میده و این کتاب برای رسیدن به نمره آیلتس خوب طراحی شده ...

بهترین مرکز خرید فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد مراکز خرید این محله

نظر : تحسان خان اف
يکشنبه 18 مرداد ماه 1394

اکسیژن به عنوان بهترین پوشاک مردانه اکسیژن محله --فاطمی - گلها توسط تحسان خان اف به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین کت و شلوار فروشی محدوده فاطمی نمایش مشخصات و آدرس مرکز اکسیژن

نظر : SARA SOJDEE
شنبه 4 آبان ماه 1392

نرم افزار حسابداری هلو به عنوان بهترین فروش نرم افزار حسابداری هلو محله --فاطمی - گلها توسط SARA SOJDEE به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز نرم افزار حسابداری هلو

نظر : denidelo
جمعه 15 دي ماه 1391

تو ميدون فاطمي هم هست

بهترین مدرسه فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد مدارس این محله

نظر : احدی
جمعه 29 بهمن ماه 1395

هنرستان غیرانتفاعی نخبگان 88314142 و 88306535، توی محدوده سهروردی ،‌خیابان ملایری پور، بهترین هنرستان دخترانه غیرانتفاعی توی تهران هستش شماره، 13 سال سابقه و معلمین بسیار خوبی داره، رشته های معماری و حسابداری رو توی هنرستان رو فعالیت می کنن،‌ 95 درصد از دانش آموزاشون توی دانشگاه های دو ...

بهترین کافی شاپ فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد کافی شاپ های این محله

نظر : roz.ghafari
يکشنبه 14 آبان ماه 1391

کافه کاغذ به عنوان بهترین کافی شاپ،آموزش و راه اندازی کافه محله --فاطمی - گلها توسط roz.ghafari به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز کافه کاغذ

نظر : cafe baz
يکشنبه 3 ارديبهشت ماه 1391

کافه کاغذ به عنوان بهترین کافی شاپ،آموزش و راه اندازی کافه محله --فاطمی - گلها توسط cafe baz به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است behtarin cafe ke ta hala raftam,be hame tosieh mikonam نمایش مشخصات و آدرس مرکز کافه کاغذ

نظر : elh our
چهارشنبه 14 دي ماه 1390

کافه کاغذ به عنوان بهترین کافی شاپ،آموزش و راه اندازی کافه محله --فاطمی - گلها توسط elh our به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز کافه کاغذ

بهترین تالار فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد تالارهای این محله

نظر : سهیلا
سه شنبه 6 تير ماه 1391

راست می گی. وضع قیمت ها که خیلی بده. اما این تالار با اینکه قیمت هاش خیلی پایین نیست ولی عوضش بابت پولی که می دی سرویس می گیری. من عروسیم رو اسفند می گیرم. فقط بدیش اینه که خیلی وقتشون پره. ایشالا همه عروس دومادا خوشبخت بشن.....

نظر : زری
سه شنبه 23 خرداد ماه 1391

من الان 4 ماهه دنبال یه سالن خوب برای عروسیم میگردم اما متاسفانه تالار هایی که میشه توش مراسم نسبتا خوبی برگزار کرد بسیار گرونن و برای یک زوج از خانواده های متوسط  مناسب نیستن .......  

نظر : فاطمه
جمعه 5 خرداد ماه 1391

من در امریکا مشغول تحصیل هستم. برادرم از کارکنان آبفا هست و در تالار آبگینه عروسی گرفتیم. بسیار خوب و آبرومند برگزار شد. از مسئولین و بخصوص از مدیریت خیلی متشکرم.

بهترین رستوران فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد رستوران های این محله

نظر : asaak
چهارشنبه 7 خرداد ماه 1393

رستوارن سیمرغ بهترین برای غذای سنتی و خانه کوچک برای غذای فرنگی 

نظر : مريم
چهارشنبه 23 فروردين ماه 1391

كسي تو منطقه گلها و يوسف آباد فروش لوازم نظافت منزل سراغ دارد؟ با تشكر

نظر : متین
يکشنبه 13 فروردين ماه 1391

سلام.میشه آدرس رستوران 4خونه رو بگین .ممنون

بهترین تاکسی سرویس فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد تاکسی سرویس های این محله

نظر : denidelo
جمعه 15 دي ماه 1391

تاكسي سرويس  سرير قيمتش نسبت به بقيه نسبتا بهتره شمارش:88024045  

بهترین پارک فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد پارک های این محله

نظر : denidelo
جمعه 15 دي ماه 1391

من به شخصه پارك شفق رو دوست دارم زيادم نزديك به فاطمي نيست  ولي خووبه ميشه بين خيابون 19 تا 21 اسدآبادي (يوسف آباد)

بهترین خواروبارفروشی فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد خواروبارفروشی های این محله

نظر : asaak
چهارشنبه 7 خرداد ماه 1393

به نظر من خوار وبار فروشی خوب اول خیابان باباطاهر روبه روی قنادی ناربن هست .بعد از آن تو خیابان صالحی بعد از تقاطع خسروی میباشد

بهترین شیرینی فروشی و قنادی فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد شیرینی فروشی وقنادی های این محله

نظر : asaak
چهارشنبه 7 خرداد ماه 1393

هر کدوم تو یک چیز خوبن ولی ناربن شهرزاد بی بی خوب هستند

نظر : denidelo
جمعه 15 دي ماه 1391

نخيرم بهترينش شهرزاد هست كه بالاتر از ميدان سلماس يعني ميشه فاطمي خ جهان آرا بالاتر از ميدان سلماس

نظر : سمیرا
دوشنبه 8 اسفند ماه 1390

قنادی پاندورا تو میدون فاطمی اول گمنام و ناربن تو خیابون فاطمی سر باباطاهر خیلی خوبن. قنادی تبریزی تو میدون فاطمی هم شیرینی های باحالی داره. تمام سال بامیه زولبیا میفروشه

بهترین مرکزدرمانی فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد مراکز درمانی این محله

نظر : sepehr
دوشنبه 16 شهريور ماه 1394

فیزیوتراپی مرکز درمان جامع هموفیلی ایران(ویدا مرزبان) به عنوان بهترین فیزیوتراپی مرکز درمان جامع هموفیلی لیزر درمانی مکانوتراپی تمرین درمانی الکتروتراپی ویدا مرزبان تعرفه خیریه طرف قرارداد بیمه منطقه 6 تهران فاطمی ولیعصر محله --فاطمی - گلها توسط sepehr به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است ...

نظر : تينا خدائي
دوشنبه 8 مهر ماه 1392

کلینیک باران به عنوان بهترین بیماریهای مغز و اعصاب محله --فاطمی - گلها توسط تينا خدائي به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است نمایش مشخصات و آدرس مرکز کلینیک باران

بهترین عکاسی فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد عکاسی های این محله

نظر : papastudio
شنبه 27 آبان ماه 1391

استودیو پاپا با بهره گیری از تجربیات چندین ساله پرسنل و هنرمندان خود، با فراهم کردن محیطی مختص عکاسی کودک آماده ارائه خدمات به خانواده های گرامی است.  دکور ها و نماهای استفاده شده در عکس های استودیو پاپا کاملا طبیعی و بدون استفاده از ابزار آلات طراحی گرافیکی هستنید که این موضوع موجب ...

نظر : Maryam
سه شنبه 2 آبان ماه 1391

یادم رفت بگم مدیریتش آقای تلند و همسرشون خیلی خوش اخلاقند  شمارشون برای کسایی که میخان  12 14  199  0912

نظر : Maryam
سه شنبه 2 آبان ماه 1391

آره راست میگه منم فیلم و عکس عروسیمو پیش آتلیه 24  انجام دادم کاراشون متفاوته  . . .

بهترین فروشگاه یا مرکز(سایر) فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد بهترین فروشگاه یا مراکز(سایر) این محله

نظر : زهرا فاطمی
سه شنبه 15 دي ماه 1394

آژانس هواپیمایی گردشگری مفید به عنوان بهترین گردشگری - تور خارجی - تور داخلی - تور اروپایی - آژانس هواپیمایی گردشگری مفید -توراروپایی- تور اروپایی 95- توراروپایی مفید - گردشگری مفید - تور نوروزی - تور اروپایی- تور با تخفیف- بهترین تور اروپایی - بهترین تور نوروزی -بهترین تور محله --فاطمی - گلها ت ...

نظر : فرامز محمدی
شنبه 12 دي ماه 1394

آژانس هواپیمایی گردشگری مفید به عنوان بهترین گردشگری - تور خارجی - تور داخلی - تور اروپایی - آژانس هواپیمایی گردشگری مفید محله --فاطمی - گلها توسط فرامز محمدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین تورهای نوروزی 95 مفید تراول نمایش مشخصات و آدرس مرکز آژانس هواپیمایی گردشگری مفی ...

نظر : زهرا محمدی
شنبه 12 دي ماه 1394

آژانس هواپیمایی گردشگری مفید به عنوان بهترین گردشگری - تور خارجی - تور داخلی - تور اروپایی - آژانس هواپیمایی گردشگری مفید محله --فاطمی - گلها توسط زهرا محمدی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است بهترین تور های اروپایی ویژه نوروز 95 نمایش مشخصات و آدرس مرکز آژانس هواپیمایی گردشگری مف ...

بهترین آرایشگاه زنانه فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد آرایشگاه های زنانه این محله

نظر : فریبا گودرزی
پنجشنبه 24 فروردين ماه 1396

سالن زیبایی اسطوره زیبایی به عنوان بهترین سالن زیبایی ستارخان محله --فاطمی - گلها توسط فریبا گودرزی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است من برای اپیلاسیون تمییز و حرفه ای این سالن و توصیه میکنم نمایش مشخصات و آدرس مرکز سالن زیبایی اسطوره زیبایی

نظر : mahtab24
شنبه 30 فروردين ماه 1393

منم با ساناز موافقم رنگ موش عالیه خیلی خوش رنگ در میاد

نظر : mahtab24
شنبه 30 فروردين ماه 1393

نه بابا من که رفتم خوشم نیومد قیمتاشم بالاست . من که اصلا راضی نبودم مخصوصا ابرو برداشتنشو اصلا دوست ندارم

بهترین قالیشویی های فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد قالیشویی های این محله

نظر : آرشیدا یعقوبی
دوشنبه 4 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --فاطمی - گلها توسط آرشیدا یعقوبی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع ب ...

نظر : آرشیدا یعقوبی
دوشنبه 4 بهمن ماه 1395

قالیشویی فارسی به عنوان بهترین قالیشویی، روفوگری و رنگبرداری محله --فاطمی - گلها توسط آرشیدا یعقوبی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است قالیشویی فارسی با مدیریت آقای کاشمری 77336000 و 22646472 رو معرفی می کنم بهتون. 48 ساعته تحویل میدن. خیلی مرتب و منظم هستن. پرسنل خب تحویل به موقع ب ...

بهترین دارالترجمه های فاطمی - گلها و نظرات شما در مورد دارالترجمه های این محله

نظر : علی توکلی
دوشنبه 18 بهمن ماه 1395

موسسه ترجمه آفتاب به عنوان بهترین موسسه ترجمه محله --فاطمی - گلها توسط علی توکلی به شما بازدیدکننده گرامی توصیه گردیده است مرسی فقط کاش زبان های دیگه رو هم داشتید نمایش مشخصات و آدرس مرکز موسسه ترجمه آفتاب

دریافت اخبار تخفیف های تهران
تلگرام دابی : Dabi.ir/telegram
ایمیل :
ثبت رایگان اطلاعات شغلی در شهر اینترنتی تهران
دسترسی سریع به محله ها
پربازدیدترین مشاغل محله