مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی


ravanshenas.dabi.ir

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی با سابقه ۲۱ ساله و بهرمندی از متخصص مجرب و انحصاری هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،خدمات روانکاوی ،مشکلات عاطفی و شخصیت و مشاوره خانواده پیش از ازدواج،تحصیلی و اجرا آزمون های هوش،شخصیت،تحصیلی،پیش از ازدواج و... ارائه می دهد.تماس با ما
پرفروشترین ها
نظرات

برخی از کلمات کلیدی ثبت شده توسط فروشگاه

روان کاوی   -   رونشناسی   -   مشاور خانواده   -   ازدواج   -   تحصیلی   -   مشکلات شخصیتی   -   مشکلات عاطفی  -  

مدت زمان نمایش این صفحه پایان یافته است
لطفاً جهت تمدید نمایش صفحه با شماره تلفن 44291085 تماس بگیرید